Asset-Herausgeber

Publikationen

Asset-Herausgeber

REVITAL TOTAL - NOWE, STARE MIASTA

czyli rewitalizacja przestrzeni publicznej obszarów śródmiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z krótką publikacją, nawiązującą do Warszawskich Rozmów Architektonicznych, które odbyły się 14 października br.

XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Dodatek Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym Tygodnika Powszechnego, wydanym we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, w którym między innymi opisana została XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Atrakcyjność inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2016

Raport z dwunastego badania Atrakcyjności inwestycyjnej Województw i Podregionów Polski przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

„Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?

Raport podsumowujący

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym seminarium organizowane przez Polish Governance Institute i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Bilans 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

BIULETYN INSTYTUTU ZACHODNIEGO

Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym Biuletynu Instytutu Zachodniego, który ukazał się przy okazji konferencji podsumowującej 25-lecie Traktatu polsko-niemieckiego.

Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Zapraszamy do zapoznania się z 5. Zeszytem Rocznika, wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Tematami zeszytu 5 są: Transformacja i rozwój gospodarczy w państwachEuropy Środkowej i Wschodniej; Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej; Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej; NATO, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej

TRANSATLANTIC RELATIONS AFTER THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

ASSESSMENTS AND EXPECTATIONS OF THE EXPERT COMMUNITIES IN POLAND, GERMANY AND THE US

Wir empfehlen die neueste Analyse des Instituts für öffentliche Angelegenheiten über TTIP im Bezug auf die Ukraine-Krise. Die Publikation ist auf Englisch und wurde im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung verfasst.

Mein Polen - Meine Polen

44 Persönlichkeiten aus Deutschland, u.a. der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments Dr. Hans-Gert Pöttering, berichten über ihre individuellen Erfahrungen mit Polen und ihre Beziehungen zu den polnischen Nachbarn.

Jugend.Erinnerung – Youth.Memory 1945/2015

3 Länder, 3 Begegnungen, 18 Jugendliche

Mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung fand im Jahr 2015 ein trinationales Theaterprojekt Jugend.Erinnerung – Youth.Memory 1945/2015 statt. Jugendliche aus Deutschland, Polen und Russland setzten sich mit der Vergangenheit vor 70 Jahren auseinander und standen gemeinsam auf der Bühne. Eine schonungslose Konfrontation verschiedener Perspektiven auf den II. Weltkrieg.

Wohin steuert Polen?

Die politische Lage zur Jahresmitte 2016

Insgesamt mehren sich vor der politischen Sommerpause 2016 in Polen die Anzeichen dafür, dass in der PiS die Zahl der außen- und innenpolitischen Realpolitiker wächst, die statt Konfrontation mehr Interessenausgleich suchen.