Asset-Herausgeber

Publikationen

Asset-Herausgeber

10 punktów na rzecz ambitnej i rozważnej polityki energetycznej i ochrony środowiska

Plany i projekty do końca kadencji P. Altmaiera - Ministra środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów RFN

Peter Altmaier, Minister środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów RFN opublikował po objęciu swego urzędu pod koniec maja br. plan działań, które chce podjąć w ramach wdrażania nowej strategii energetycznej, "Energiewende", związanej przede wszystkim z rezygnacją Niemiec z energii atomowej. Program ten prezentujemy w jęz. polskim w poniżej zamieszczonym pliku pdf.

Analiza i kreatywność.Innowacja w działaniu na rzecz wspólnoty.

Publikacja Warsztatu Innowacji Społecznych i Fundacji Konrada Adenauera

Przedstawiamy państwu publikację przygotowaną w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego Młody Ekspert realizowanego przez Warsztat Innowacji Społecznych oraz Fundację Konrada Adenauera. Celem tego przedsięwzięcia jest przekazywanie kompetencji w zakresie analitycznego, a jednocześnie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych osobom młodym o ambicji wywierania wpływu na życie społeczne.

Deutschland - Polen: eine Partnerschaft für Europa?

Interessen, Elitenmeinungen, Zukunftsperspektiven

Die Publikation entstand als Ergebnis eines Forschungsprojektes das in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Internationale Beziehungen (CSM) und der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit durchgeführt wurde. Der vorliegende Bericht analysiert den aktuellen Stand der deutsch-polnischen Partnerschaft für Europa und die diesbezüglichen Meinungen der politischen Eliten beider Länder sowie die Interessen Polens und Deutschlands in Kernbereichen der beiderseitigen Zusammenarbeit.

Rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego

Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacji Konrada Adenauera

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Intrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego - Case study na przykładzie Niemiec".

Die Bürgerplattform in der Bredouille

Rückblick auf 2012

Premierminister Donald Tusk und seine Regierung können zweifellos eine positive politische Bilanz des Jahres 2012 ziehen. Die Fußball-Europameisterschaft war ein positiver Stimmungsmacher und hat zu einer Verbesserung von Polens Image im Ausland geführt. Vor allem aber hat sie der Infrastrukturmodernisierung des Landes einen großen Schub gegeben. Auch die Wirtschaftslage ist stabil und auf einem knapp dreiprozentigen Wachstumskurs geblieben.

Die Rolle der Kirche in einem modernen Rechtstaat.

Beispiel Polens.

Der Status der katholischen Kirche in Polen in den Jahren 1997 – 2012. Wichtigsten Stellungnahmen und Themen des öffentlichen Diskurses. Ideologische Auseinandersetzungen.

Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa.

Przykład współczesnej Polski

Zasadniczym celem raportu jest analiza debat na temat aktywności i statusu Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1997–2012 oraz wyodrębnienie głównych prezentowanych w tym zakresie stanowisk ideowych dotyczących tej kwestii, a także przedstawienie stojących za nimi strategii argumentacyjnych oraz dzielących je głównych osi sporu.

German and Polish Energy Policies:

Is Cooperation Possible?

Die Publikation entstand im Rahmen des Forschungsprojektes der KAS, des Polnischen Institutes für Internationale Angelegenheiten (PISM) und der Stiftung Wissenschaft und Politik „German – Polish Energy Round Table“. In dem Rapport werden die polnischen und deutschen Interessen im Bereich der Energiepolitik und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im bilateralen und europäischen Kontext dargestellt.

Film z VII Kongresu Obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z filmem ilustrującym przebieg VII Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w dniu 10 listopada 2012 r. w Warszawie. VII Kongres Obywatelski został zorganizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - wieloletnim partnerem Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Das Programm der deutsch-polnischen Beziehungen auf dem Prüfstand

Ein Jahr nach dem Festakt zum 20. Jahrestag des Nachbarschaftsvertrages

Im Juni 2011 wurde der 20. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit gefeiert. Dabei wurde von beiden Regierungen ein „Programm der Zusammenarbeit“ verabschiedet, das eine Liste von Projekten enthält, die gemeinsam in den nächsten Jahren im Bereich Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung und Transport realisiert werden sollen. Ein Jahr nach der Erklärung hat die Autorin des Berichtes, Agnieszka Łada, vom Institut für Öffentliche Angelegenheiten mit der Unterstützung der KAS, sich den Stand der Umsetzung in den Blick genommen.