Gespräch

„Crna Gora i Evropska unija – Uloga i zadaci parlamenta u procesu evropskih integracija”

Okrugli sto

Dugogodišnja saradnja njemačke Fondacije Konrad Adenauer i Skupštine Crne Gore nastavljena je u 2012 godini. 4. maja 2012. godine sa početkom u 11 časova u Plavom salonu Skupštine Crne Gore

Details

kancelarija njemačke Fondacije Konrad Adenauer u Crnoj Gori u saradnji sa Odborom za medjunarodne odnose i evropske integracije organizovala je okrugli sto na temu: “Crna Gora i Evropska unija - uloga i zadaci parlamenta u procesu evropskih integracija”. Njemačka iskustva i stavove o prespektivama procesa evropskih integracija Crne Gore i Zapadnog Balkana prezentovao je Hans-Joachim Falenski, dugogodišnji i uticajni savjetnik za spoljnu i bezbjednosnu politiku i evropske poslove u poslaničkom klubu vladajuće CDU/CSU koalicije u Saveznom pralamentu Njemačke. Skupu su prisustvovali genralni sekretar, predsjednik i potpredsjednik Odbora za medjunarodne odnose i evropske integracije, poslanici i saradnici raznih odbora i službi Skupštine Crne Gore kao i Pius Fischer, njemački ambasador u Crnoj Gori.

Cilj okruglog stola je bio da se, kroz razmjenu iskustava, doprinese boljem razumijevanju procesa odlučivanja Saveznog parlamenta Njemačke, unaprijeđenju bilateralnih odnosa parlamenata i institucionalnom jačanju Skupštine Crne Gore, kao temelju institucionalne demokratije.

Na skupu je bilo riječi o aktuelnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava u procesu evropskih integracija i ulozi Skupštine Crne Gore u istom, kao i njemačkom viđenju aktuelnih izazova sa kojima se suočava Evropska unija.

Okrugli sto u Skupštini Crne Gore su uvodnim riječima otvorili Henri Bohnet, direktor KAS-a za Srbiju i Crnu Goru i Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za medjunarodne odnose i evropske integracije. U svom uvodnom izlaganju gost iz Njemačke g-din Falenski je poslanicima i službenicima Skupštine Crne Gore predstavio njemačka iskustva i odnos prema pitanju proširenja i novim kriterijumima za članstvo u Evropskoj uniji, nadležnostima njemačkog Parlamenta u podjeli vlasti kao i analizu bilateralnih odnosa država Zapadnog Balkana i članica Unije.

Kako bi doprinio boljem razumijevanju dva pralamenta Falenski je navodeći primjer nedavnog razmatranja preporuke za otpočinjanje pregovora Crne Gore za članstvo u EU detaljno opisao način i procedure donošenja odluka njemačkog Bundestaga. On je posebno istakao važnost Bundestaga u procesu donošenja odluka o daljem proširenju Evropske unije.

Insistiranje Evropske unije da se progovori otpočnu sa najtežim poglavljima 23 i 24 Falenski je objasnio prethodnim lošim iskustvima koja je Evropska unija imala sa Rumunijom i Bugarskom. On je naglasio da je preporuka za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom potvrda njene posvjećenosti reformama i naporima da se dostignu visoki demokratski standardi, ali da će period koji predstoji, kroz novouspostavljeni princip pregovaranja, sa sobom donijeti veliki broj izazova na koje treba adekvatno odgovoriti. U tom smislu Falenski je iznio i niz dobronamjernih preporuka Crnoj Gori koje su se odnosile na reformu pravosudja, radne uslove u Skupštini Crne Gore, kao i podizanje nivoa nadležnosti Odbora za evropske integracije zbog povećnog obima poslova i odgovornosti u predstojećem procesu.

Odgovarajući na brojna pitanja učesnika okruglog stola Falenski je bio u prilici da se osvrne i na regionalne prilike, kao i na proces atlanskih integracija Crne Gore i prednosti koje državi donosi članstvo u NATO Alijansi.

Miodrag Vukovic, Predsjednik Odbora za medjunarodne odnose i evropske integracije se u završnoj riječi na skupu zahvalio gostu na sveukupnoj podršci koju Crna Gora ima od strane Njemačke i izrazio nadu i očekivanje za uspješan nastavak te saradnje. On je takodje izrazio zahvalnost Fondaciji Konrad Adenauer na dugogodišnjoj uspješnoj sradnji u realizaciji brojnih zajedničkih projekata i iznio uvjerenje da će i ovaj skup kao i svi raniji doprinijeti unapredjenju rada Skupštine Crne Gore.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Podgorica

Kontakt

Sanija Šljivančanin

Sanija Šljivančanin bild

Projektkoordinatorin

sanija.sljivancanin@kas.de +382 20 246215 +382 20 246 215