Diskussion

„Srbija i EU posle najnovijeg izveštaja Evropske komisije i nova spoljna politika Nemačke i Evropske unije

1.InfoPress

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) održala je 16. i 17. februara 2010. u Beogradu, u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom (NNŠ) prvi InfoPress u ovoj godini na temu „Srbija i EU posle najnovijeg izveštaja Evropske komisije i ...

Details

nova spoljna politika Nemačke i Evropske unije“ na kojem su učestvovali urednici i novinari spoljnopolitičkih rubrika renomiranih srpskih elektronskih i štampanih medija, kao i jedan nemački spoljnoplitički ekspert. Ovaj InfoPress organizovan je u formi „off the records“-razgovora, na kojem su sa novinarima i urednicima diskutovane neuralgične tačke srpske spoljne politike, s namerom daljeg unapređenja kritičkog novinarskog praćenja najvažnijih političkih događaja u Srbiji.

Stavovi i predstave srpskih političara o spoljnopolitičkoj realnosti i budućnosti Srbije prilično su oskudno predstavljeni u srpskim medijima. S jedne strane, srpski političari izjašnjavaju se o otvorenim, važnim političko-društvenim pitanjima (evropska perspektiva Srbije, status Kosova, Srbija i NATO) često štedeći reči, i pokušavajući da na dalja novinarska pitanja daju odgovore u formi manje-više dobro uvežbanih političkih floskula. S druge strane, domaćim novinarima nisu često na raspolaganju inostrani izvori za rasvetljavanje gore navedenih pitanja.

Iz tih razloga i s ciljem da se iz nemačko evropske perspektive spoljnopolitičkim urednicima i novinarima domaćih medija približi razmatranje problema i izazova pred kojima se nalazi srpska politika, Fondacija Konrad Adenauer i Novosadska novinarska škola organizovali su ovaj dvodnevni stručni razgovor.

InfoPress održan je u formi koja je još pre dve godine definisana kao efikasan način debatovanja sa novinarima, tako što je prvi deo stručnog razgovora bio informativno-obrazovnog karaktera, a u drugom delu vođene su diskusije na važne spoljnopolitičke teme.

U svom pozdravnom govoru g. Henri G. Bohnet, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, istakao je da je profesionalno novinarstvo jedan od najvažnijih integralnih delova političkog i društvenog razvoja Srbije u pravcu EU. Imajući to u vidu, pred srpskim novinarima nalazi se važan zadatak, da politiku kritički prate i da rad srpskih donosilaca odluka komentarišu.

Na stručnom razgovoru učestvovali su sledeći urednici i novinari:

•g. Slobodan Šorak, urednik centralne informativne emisije u „Radiju Novi Sad“ (RUV), i urednik i novinar specijalne emisije „Evropski putokaz“

•g. Marko Nedeljković, asistent na predmetu „Novinarstvo u štampanim medijima“ i stipendista Fondacije Konrad Adenauer

•gđa Ivana Stanojević, novinarka spoljnopolitičke rubrike (težište na Nemačkoj), dnevne novine „Večernje novosti“

•g. Dinko Gruhonjić, novinar radija „Deutsche Welle“, dopisnik novinarske agencije „Beta“ za Vojvodinu, predsednik NDNV i stručni saradnik na Odseku na novinarstvo u Novom Sadu

•g. Petar Subotin, slobodni novinar i koordinator projekata u Novosadskoj novinarskoj školi

•gđa Senada Kalić, urednica centralne informativne emisije na regionalnoj RTV Novi Pazar i dopisnica „B92“

•g. Andrej Ivanji, urednik spoljnopolitičke rubrike nedeljnika „Vreme“, korespondent nemačkih dnevnih novina „TAZ“ i austrijskog nedeljnika „Der Standard“

•g. Miloš Milić, novinar javnog medijskog servisa „RTS“ (težišta: EU-integracija, međunarodno pravo, Haški tribunal, Međunarodni sud pravde, region)

•g. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator dnevnih novina „Politika“

•gđa Tamara Skrozza, novinarka nedeljnika „Vreme“.

Broj učesnika stručnog razgovora redukovan je s namerom da diskusija bude što interaktivnija i sveobuhvatnija. Ovo, pre svega, iz razloga što su se na dnevnom redu stručnog razgovora nalazile sledeće važne i senzibilne teme:

Srbija i NATO: NE ili DA? I kako – političkim nacionalnim konsenzusom ili referendumom? NATO i Rusija – nove perspektive.

Spoljna politika EU: novi izazovi i pravci. EU i Rusija (pregovori, Istočno partnerstvo, energija).

EU i SAD: zajedno i samostalno. SAD i Rusija (politički odnosi i razoražavanje)

.

Izveštaj EK: Lekcije o borbi protiv organizovanog kriminala.

Politički razvoj u Nemačkoj posle parlamentarnih izbora. Nemačko-ruski odnosi.

Nemačka i Srbija: od političkih promena 2000. godine do priznavanja Kosova 2008. godine. Dalji put Srbije ka Evropskoj uniji.

Nakon podsticajnih uvodnih izlaganja nemačkog referenta sledila je interaktivna diskusija na kojoj su srpski medijski poslenici razmatrali ove, do sada nedovoljno rasvetljene, tačke evropske integracije Srbije. Urednicima i novinarima ovo je bila prilika da direktno sa referentom iz Nemačke prodiskutuju o nemačkoj i evropskoj vizuri kroz koju je takođe neophodno posmatrati aktuelna dešavanja u Srbiji i regionu, no i prilika da prošire svoja stručna znanja.

Šta su preduslovi za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i ulazak u NATO, imajući u vidu kosovosko pitanje? Da li je politički-pragmatično ispravno posvećivati se spašavanju izgubljene teritorije? Ili, Srbija treba da zakorači kroz otvorena vrata kao bi ipak nešto uspela i da osvoji? Zbog čega novinari ovakva i slična pitanja ne postavljaju direktno političarima? A, trebalo bi ako su novinari u službi javnosti tj. građana.

KAS je organizovanjem ovog okruglog stola nastavio da unapređuje kulturu političko-medijskog dijaloga u Srbiji. Stepen informisanosti građana i nivo odgovornosti političara zavise od kvaliteta medija. Održan stručni razgovor kao i njegova pozitivna evaluacija ukazuju da Fondacija Konrad Adenauer u budućnosti treba još više da se posveti profilisanju odnosa između političara i novinara koji su nepobitno upućeni jedni na druge. Iz tog razloga, preporučuje se da se ovakvi dijaloški programi redovno organizuju.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Beograd

Kontakt

Aleksandra Popović

Aleksandra Popović bild

Projektkoordinatorin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin

aleksandra.popovic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163