Forum

Ekonomsko-politički forum IV

„Pouke iz ekonomske krize -Povratak socijalno-tržišne ekonomije?”

Fondacija Konrad Adenauer (KAS)organizuje IV Ekonomsko-politički forum želeći da da podstrek debati o regulatornoj politici i da pri tome prikaže koncept socijalne tržišne ekonomije.

Details

Pozadina:

Srbija se nalazi u ozbiljnom tranzicionom procesu. Za razliku od drugih, takozvanih zemalja u tranziciji, Srbija je zbog izgubljenih godina pod Miloševićem, tek posle 5.oktobra 2000. godine započela sa političkim, društvenim i ekonomskim reformama.

Trenutno socijalno stanje u Srbiji manifestuje se kroz sve veće razlike između gradova, posebno Beograda, i unutrašnjosti zemlje. Veliki broj ljudi mora živeti sa jako malim prihodima a nezaposlenost je još uvek veoma velika. Socijalni sistemi osiguranja nisu u mogućnosti da na zadovojavajući način ispune svoje zadatke.

U privredi su se etablirali monopoli koji dozvoljavaju diktiranje cena. Procesi privatizacije su delimično netransparentni.

Iza svih brojeva ekonomske statistike stoje ipak ljudske sudbine. Zbog toga i ne začuđuje da se poverenje u novi društveni poredak, demokratiju i tržišnu ekonomiju nije ukorenilo i da politička delovanja često doživljavaju razočaranje.

Dijalog političkog poredka, pomoću koga se najbolje mogu rešavati ekonomski i socijalni problemi Srbije, u javnosti se ne spominju.

Cilj ekonomsko-političkog foruma:

Pod ovakvim okolnostima KAS Beograd želi da da podstrek za jednu debatu političkog poredka i da pri tome u prvom planu prikaže koncept socijalno tržišne ekonomije. Odgovornima u politici, privredi, nauci i medijima kao i studentima ovih oblasti pruža se platforma za diskusiju o ekonomskim konceptima u Srbiji. Pri tome treba razgovarati o principima i delovanju socijalno tržišne ekonomije kao i istraživati, koji njeni segmenti za Srbiju mogu biti izuzetno značajni.

Trenutna situacija u Srbiji imaće u ovoj diskusiji veliku ulogu, kao i razvoj Nemačke i Evrope, ali i prednosti i mane socijalno tržišne ekonomije u vremenima globalizacije.

Knjiga „Leksikon socijalno tržišne privrede“ koju je izdala i prezentovala fondacija Konrad Adenauer, stoji kao korisni pratilac svim učesnicima na raspolaganju. Uz to, Fondacija je štampala brošuru „Blagostanje za sve! – Osnovne ideje, principi i koncepti socijalno tržišne ekonomije“ koja će se deliti svim učesnicima na skupovima.

Teme:

  • Socijalno-tržišna ekonomija – Iskustva i trenutni izazovi u Nemačkoj
  • Potencijali koncepta socijalno-tržišne ekonomije u vreme krize
  • Serbija i efekti globalne krize
Moderator:

Biljana Stepanović, direktorka „Ekonomist“ Media grupe

Dnevni red:

10:30

dolazak učesnika

11:00

uvodna reč: gospođa Biljana Stepanović

11:05

pozdravna reč: predstavnik Procredit Banke

11:10

uvodno obraćanje: gospođa Claudia Crawford, KAS Beograd

11:15

predavanje: Dr Elke Hellstern, Kreditna razvojna banka-KfW

11:45

predavanje: prof. Miroslav Prokopijević, Ekonomski analiticar

Diskusija

Skup se završava koktelom oko 13h

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

ProCredit Banka, Milutina Milankovica 17, 11070 Novi Beograd, Tel: +381/11/ 2077 750

Kontakt

Saša Hadžiahmetović

Saša Hadžiahmetović bild

Projektkoordinator

sasa.hadziahmetovic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163
MIGRATION_DUMMY_PICTURE