Expertengespräch

InfoPress: DELE LI PARTIJE DRŽAVU?

U saradnji sa Novosadskom novinarskom školom organizovana je edukativna konferencija za novinare InfoPress, na kojoj su razmatrana pitanja podele funkcija u javnim preduzećima između koalicionih partnera na vlasti.

Details

Novosadska novinarska škola i Fondacija Konrad Adenauer organizovali su NNŠ-Info Press „Dele li partije državu?“, na kojem su učestvovali predstavnici stranaka i političkih organizacija koje su u izvršnoj vlasti, no pozivu su se odazvali samo Demokratska stranka i G17 Plus.

Na skupu su razmatrana pitanja podele javnih preduzeća, fondova, zavoda i mesta u upravnim odborima među koalicionim partnerima na vlasti. U uvodnom izlaganju moderatora prof. dr Jovice Trkulje rečeno je, da se nakon petog oktobra ništa suštinski nije dogodilo, već je nova stranačka garnitura samo preuzela Miloševićeve poluge izvršne vlasti: monopol nad finansijskim kapitalom, nad informisanjem, univerzitetom, kao i monopol nad vojno-policijskim strukturama. „Stranke se identifikuju po liderima, a ne po programima, a ako imate autoritarnu strukturu u stranci, teško je da će ta partija na vlasti imati demokratske principe“, aključio je Trkulja, i dodao, da u Srbiji imamo vladavinu partijskih oligarhija koje javna preduzeća razumeju kao podelu plena nakon izbora. Učesnik skupa dr Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, istakao je da veliki problem predstavlja finasiranje stranaka jer one zahtevaju značajna sredstva koja se nedovoljno kontrolišu, a kao posebno pitanje postavlja se zapošljavanje partijskih aparačika u nedovoljno profesionalizovanom administrativnom sistemu.

Predsednik Saveta za lokalnu samoupravu Gradskog odbora Demokratske stranke Božidar Protić, istakao je da je konkurs za mesto direktora javnog preduzeća stvar tradicije i sazrevanja društva, i da je stav i predizborno obećanje njegove stranke – uvođenje javnog konkursa gde je to moguće. Potpredsednica G17 Plus dr Ivana Dulić Marković istakla je da je potrebno što pre ukinuti diskreciona prava, okončati privatizaciju javnih preduzeća i sprovesti demokratizaciju u strankama, kojima treba više ljudi sa vizijom, a manje onih sa interesom.

Predstavnici stranaka koji su učestvovali na info press-u „Dele li partije državu?“ izneli su svoje viđenje naše političke scene, uz preporuku da je važno raspravljati o funkcionisanju sistema vlasti, a kao najveći problemi istaknuti su:

-nedostatak demokratizacije unutar političkih partija, i

-nedovoljna transparentnost u radu stranaka i institucija.

Na kraju skupa date su preporuke za prevazilaženje problema, a po mišljenju učesnika to su: razbijanje monopola, privatizacija javnih preduzeća, demokratizacija stranaka, donošenje javnih konkursa za rukovodeća mesta u javnim preduzećima, smanjenje diskrecionih prava, povećanje odgovornosti, kao i javnost rada političkih činilaca i organizacija.

Uspostavljanjem međustranačke komunikacije o bitnim političkim i društvenim pitanjima, Novosadska novinarska škola i Fondacija Konrad Adenauer doprineli su transparentnosti rada organa vlasti i javnom uvidu u stavove najodgovornijih političkih činilaca u našoj zemlji.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Novi Sad

Referenten

 • Prof. dr Jovica TrkuljaProf. dr Zoran StojiljkovićIvana Dulić Marković (G17Plus)Božidar Protić (DS)
  Kontakt

  Aleksandra Popović

  Aleksandra Popović bild

  Projektkoordinatorin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin

  aleksandra.popovic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163