Studien- und Informationsprogramm

Konkurs za prijavu na obrazovni program PolitiKAS do 31. jula 2019.

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za odabrane mlade lidere iz Srbije.

Cilj program je da polaznicima pruži dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju političkog rada i podstakne njihovo umrežavanje radi unapređenja zajedničke saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija. Konkurs je otvoren do kraja meseca.

Details

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za odabrane mlade lidere iz Srbije.

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je predstavnicima političkih stranaka i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Cilj program je da polaznicima pruži dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju političkog rada i podstakne njihovo umrežavanje radi unapređenja zajedničke saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija.

Više informacija o programu možete pogledati OVDE:

http://www.bos.rs/politikas/konkurs

Uslovi za prijavu kandidata:

da su mlađi od 30 godina,

da su aktivni članovi političkih stranaka desnog centra i umerene desnice ili aktivisti organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice,

da žele da se edukuju i više angažuju u društveno-političkom životu.

Dokumentacija za prijavu:

popunjen prijavni formular sa odgovarajućom fotografijom,

CV (biografiju) sa podacima o obrazovanju, profesionalnom, društvenom i političkom angažmanu,

2 preporuke od kojih je neophodno da jedna bude iz političke partije ili organizacije građanskog društva u kojoj je kandidat angažovan.

U obzir će biti uzete samo prijave koje sadrže kompletno popunjenu dokumentaciju i ako bilo šta od navedenih dokumentata bude nedostajalo prijava će biti proglašena nevažećom.

Konkurs za prijavljivanje kandidata za desetu generaciju otvoren je do 31. jula 2019. godine do 23:59h.

Ovde možete preuzeti prijavni formular.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju slanjem neophodne dokumentacije na imejl adresu politikas@bos.rs.

Nakon pregleda prijavne dokumentacije i intervjua sa kandidatima, KAS i BOŠ će uraditi selekciju kandidata i odabrati najbolje učesnike, vodeći računa o kvalitetu, ravnopravnoj rodnoj i lokalnoj i organizacionoj zastupljenosti učesnika.

Izabrani kandidati potpisuju sa KAS-om i BOŠ-om Ugovor o pohađanju obrazovnog programa „PolitiKAS” i obavezuju se da će odgovorno i savesno pohađati program i izvršavati obaveze preuzete ovim Ugovorom.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj telefona +381 11 30 65 830 ili putem imejla na politikas@bos.rs.

Programm

PolitiKAS_Prijavni formular za program 2019-20 (12).docx
Zum Kalender hinzufügen
Kontakt

Gordana Pilipović

Gordana Pilipović bild

Projektkoordinatorin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin

gordana.pilipovic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163