Seminar

Seminar za studente interdisciplinarnog master programa Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama

JAVNI NASTUP

U organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, studenti master programa Religiologije, imali su priliku da pohađaju seminar o javnom nastupu, odnosno, da nauče kako osvojiti publiku i ovladati ciljnom grupom.

Details

Istraživanja su pokazala da je javni nastup u samom vrhu na listi najvećih ljudskih strahova. Na prethodnom seminaru, studenti su savladali osnove uspešnog komuniciranja, prenošenja svojih ideja drugima. No, budući da na utisak koji ostavljamo, najviše utiču izraz lica i naša gestikulacija, koji čine čak 93% tog utiska, bilo je neophodno organizovati ovakav seminar, na kom bi polaznici naučili kako da osvoje publiku i neverbalnom komunikacijom.

Predavači su najpre izložili tri glavne funkcije medija: informisanje, edukaciju i zabavu. Studenti su potom imali prilike da čuju u najkraćim crtama kako funkcionišu novine, televizija i radio, te kako ovi mediji uspevaju da utiču na publiku.

Seminar se sastojao iz tri modula:

- Javni nastup i trema, kako je pobedi-ti. Fiziologija govora, disanje i dikcija. Vežbe.

- Karakteristike medija. Ponašanje pred kamerom. Kratka izjava

- Snimanje kratkih izjava i analiza snimljenog materijala.

U prvom delu, studentima su predočene osnove komunikacije prilikom javnog nastupa. Najviše reči je bilo o pripremi za komunikaciju u javnosti i tremi, te načinima na koji se ona može pobediti, ali i iskoristiti za uspešniji nastup. Predavači su jedan deo izlaganja posvetili objašnjenju fiziologije govora, pri čemu su uputili učesnike u pravilno disanje, te tehnike disanja u cilju smanjenja treme i napetosti, potom u pravila dikcije, kao i u adekvatnu upotrebu i strukturu jezičkih konstrukcija. Objašnjen je i značaj interakcije sa publikom, u cilju postizanja željenog efekta prezentacije. Objašljeno je kako ton, visina i boja glasa mogu da utiču na auditorijum i oblikuju recepciju izloženog sadržaja.

U drugom delu izlaganja, studenti su slušali o najvažnijim ti

povima javnog nastupa:

- intervju

- konferencija za novinare

- kratke izjave i saopštenja

- diskusije i polemike

Predavači su u okviru ovog dela dali niz vrlo korisnih, praktičnih saveta, poput ponašanja pred kamerama, adekvatnog oblačenja, držanja, potom korišćenja mikrofona i tzv. „bubica“ za ozvučenje.

Najdinamičniji je bio treći deo izlaganja, koji je uključio snimanje kratkih izjava. Naime, studenti su imali priliku da daju izjavu u trajanju od jednog minuta. Nakon davanja izjave, snimak je pregledan i kritički analiziran od strane predavača, uz davanje vrlo korisnih sugestija u cilju poboljšanja njihovog nastupa pred kamerama.

Najznačajnije teme kojima su se predavači bavili, uključivale su:

- prednosti poznavanja neverbalnih trikova u komunikaciji u medijima;

- kontakt očima, položaj tela, facijalnu ekspresiju, stav, hod, držanje, pogled, glas, dikciju, retoriku, gestove, mimiku;

- nastup na javnim skupovima, okruglim stlovima, predavanjima, tribinama, konfe-rencijama;

- poslovno komuniciranje u medijima;

- vođenje diskusije, odgovaranje na pitanja publike;

- priprema i uvežbavanje govora;

- „brifovanje“ za nastup.

Komunikacija sa medijima danas je nezaobilazna u svakom vidu obrazovne i naučne delatnosti. Mediji nam omogućavaju da utičemo na široku publiku, te da stalno budemo u kontaktu sa javnim mnjenjem i društvenim grupama. Upravo iz ovog razloga, obuka će budućim religiolozima biti od velikog značaja prilikom izjašnjavanja u medijima o pitanjima koja se tiču polja njihove ekspertize – religije.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Beograd

Kontakt

Jelena Jablanov Maksimović

Jelena Jablanov Maksimović bild

Projektkoordinatorin

Jablanov.Maksimovic@kas.de +381 11 3285-210 +381 11 3285-329
Centar modernih vestina logo