Diskussion

Socijalno tržišna privreda i ekonomski izlazak iz krize

Panel diskusija

U prostorijama Privredne komore Beograda, 18. jul 2012. godine, održana je panel diskusija pod temom: „Socijalno tržišna privreda i ekonomski izlazak iz krize - Preporuke Nemačke poslodavcima uz Srbije i primeri dobre prakse”

Details

Udruženje poslodavaca Srbije „Poslodavac“ je u saradnji sa nemačkom fondacijim „Konrad Adenauer Stiftung“ organizovalo panel diskusiju na kojoj su uzeli učešće predstavnici fondacije Konrad iz Berlina, gospdin Matthias Schäfer, direktor kancelariije u Beogradu, Henri Bohnet, gospođa Jagoda Lazarević, predstavnica Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, predsednik Skupštine Udruženja Milan Janković i v.d. generalni direktor Jovana Majstorović.

Pored panelista, u radu su učestvovali i predstavnici poslodavaca u Srbiji, predstavnici sindikata, nevladinog sektora i medija. Matthias Schäfer, istakao je da je za ekonomsko osnaživanje Nemačke bilo zaslužno uvođenje mera koje podržavaju slobodno preduzetništvo, konkurentna i dinamična preduzeća, oslonac na skrivene šampione tranzicije, izvozno orjentisana privredna delatnost i pre svega kultura samostalnosti, koja ne samo da se ogleda u privatnom preduzetništvu već i u sazrevanju menadžmenta velikih, javnih preduzeća.

Niz ekonomnskih, poreskih i reformi u zdravstvu, kao i zajednički konsenzus između poslodavaca i sindikata omogućili su veći socijalni mir i stabilnost. Predsednik Skupštine Poslodavca, gospodin Janković, istakao je potrebu za reformisanjem i unapređenjem socijalnog dijaloga u Srbiji, kao nedostajuće karike od koga zavisi niz promena koji opterećiju srpsko privredno biće.

Jagoda Lazarević je tom prilikom ukazala na snažne privredne odnose Nemačke i Srbije, orjentisanosti nemačkih investitora ka srpskom tržištu, što omogućava lakši ulazak domaće privrede u evropski ekonomski prostor i podršku evropskim integracijama. Direktor Fondacije u Beogradu, gospodin Henri Bohnet istakao je da su za oporavak privrede potrebne i bolne reforme te da ce nova vlada morati da se suoči sa velikim teškoćama. Nemačka, koja je slične teške privredne krize imala u periodu posle II svetskog rata i posle pada berlinskog zida, može kroz iskustva i preporuke da pomogne srpskoj privredi.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Beograd

Kontakt

Saša Hadžiahmetović

Saša Hadžiahmetović bild

Projektkoordinator

sasa.hadziahmetovic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163
WirtKammer M.Schaefer 18.07