Veranstaltungsberichte

JAVNE POLITIKE I PRAKSE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

von Aleksandra Popović
Uoči 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i Agencija za borbu protiv korupcije (ACAS) organizuju konferenciju „Javne politike i prakse u borbi protiv korupcije“. Ovom konferencijom želimo da doprinesemo podizanju svesti kako svih političko-društvenih aktera tako i građana, da je za borbu protiv korupcije od presudnog značaja prevencija korupcije kao i dijalog i saradnja državnih institucija sa civilnim društvom.

Konferencija "Javne politike i prakse u borbi protiv korupcije" održava se 8. decembra 2011, u Palati Srbije u Beogradu, uz podršku Delegacije Evropske unije u Beogradu i misije USAID-a u Srbiji. Predsednik Republike Srbije, g. Boris Tadić, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, otvoriće konferenciju „Javne politike i prakse u borbi protiv korupcije“, čija će završnica biti svečana ceremonija dodele nagrada za takmičenje „Take the Right Direction – Say It Is Not Fair!“.

Jedan od većih izazova pred kojima se Srbija nalazi na putu ka Evropskoj uniji jeste i borba protiv korupcije. U proteklih deset reformskih godina, osnovana su različita tela i institucije, doneseni su zakoni i podzakonska akta kojima bi trebalo da se korupcija u Srbiji svede na incidentalni nivo. Jedan od važnih organa u toj oblasti jeste i Agencija za borbu protiv korupcije, osnovana 2009, a s radom počela januara 2010. godine.

Rad ove mlade institucije od izuzetnog je značaja za uspostavljanje srpske demokratske pravne države. Vrlo bitno je da Agencija, istovremeno sa jačanjem svoje pozicije, stvara svoje saveznike u civilnom društvu, kako bi borba protiv korupcije bila što efikasnija. U tom smislu neophodno je da Agencija razvija partnerski odnos sa medijima. Prevashodno zato što ova sinergija doprinosi vidljivosti rada Agencije, i jer se partnerstvom sa medijima povećava stepen prevencije korupcije.

Imajući ovo u vidu, Fondacija Konrad Adenauer i Agencija za borbu protiv korupcije pokrenuli su serijal dijalog-programa Agencije i predstavnika medija – urednika i novinara relevantnih srpskih štampanih i elektronskih medija. Susreti su održavani redovno, kako bi se ostvario kontinuitet u informisanju medija o aktivnostima i rezultatima Agencije. Ovako koncipiranim susretima ACAS i KAS su uspeli da medijima predoče neuralgične tačke u državnom sistemu koje predstavljaju rizična mesta za nastajanje korupcije.

Ilustracije radi, ACAS je, analizirajući postupak ostvarivanja prava na invalidsku penziju došla do informacija o zloupotrebi propisa vezanih za ostvarivanje ovih prava. Novinari su, potom, zahvaljujući detektovanim propustima u ovom postupku krenuli svojim istraživačkim novinarskim radom u razrešavanje ovog slučaja korupcije u zdravstvenom i osiguravajućem sistemu. Takođe, predstavnici ACAS ukazivali su novinarima na slučajeve i uputili ih na dalje istraživanje kada je reč, recimo, o namernim propustima u zakonskim propisima, o nepoštovanju procedura i kršenju pravila čime se sve pravi mesto za korupciju.

Ovi skupovi koji su organizovani na inicijativu KAS-a, doprineli su tome da Agencija za borbu protiv korupcije i mediji postanu značajni suigrači i partneri u zajedničkom projektu – jačanju uloge Agencija i medija u etabliranju prevencije i intenziviranju borbe protiv korupcije u Srbiji.