Fachkonferenz

„No European Youth Left Behind“

Internationale Konferenz der Christlich-Demokratische Jugend der Slowakei( Krestansko-demokraticka mladez Slovenska)

Details

Programm:

17.4.07

16.00 – 18.00Príchod účastníkov,Ubytovanie, organizačné pokyny

18.00 – 19.15Otvorenie &Predstavenie programu

Privítanie účastníkov a zopár slov k programu počas nasledujúcich dní.

Oboznámenie účastníkov s filozofiou, cieľmi a obsahom semináru. Stručné predstavenie sa účastníkov navzájom a prezentácia ich očakávaní, s ktorými prichádzajú. Úloha – do nasledujúceho dňa pripraviť prezentáciu (cca 5–10 min.) jednotlivých MO. Predstavenie nasledujúceho programu.

19.30 – 20.30Večera

21.00 – 24.00Slovak Evening TeambuildingNeformálna spoločenská akcia vedená jednou z partnerských organizácii za účelom priblíženia krajiny, regiónu a zvyklostí ostatným participujúcim štátom. Odchod autobusom do slovakpubu.

18.04.07

7.30 – 8.30Raňajky

8.45 – 9.15Presun na magistrát hl. mesta BA

9.30 – 10.00Zahájenie konferencie

Privítanie účastníkov primátorom Bratislavy a súčasne zahájenie konferencie na magistráte hlavného mesta (Primátor BA Andrej Durkovský a Gabriela Šikulíncová, predsedníčka RMBK)

10.00 – 11.15Youth participation in different countries I. (Slovakia & Czech) Prezentácia jednotlivých partnerských mládežníckych organizácií a mládežníckeho sektora v ich krajine (SR a ČR) ; forma prezentácie voľná, obsah moderovaný.

11.15 – 11.45Coffee Break - prestávka

11.45 – 13.00Youth participation in different countries II. (Hungary & Austria) Prezentácia jednotlivých partnerských mládežníckych organizácií a mládežníckeho sektora v ich krajine (HU a AT)

13.30 – 15.00Obed

15.00 – 15.45Presun na hotelautobus

16.00 – 18.00Výzvy v participácii mladých na lokálnej úrovniPrezentácia témy & diskusia; Participácia mládeže na lokálnej úrovni na základe medzinárodne prijatých dohovorov a diskusia o ich slabých a silných stránkach, príležitostiach a hrozbách. Európsky pakt mládeže.

18.30 – 20.00Večera

After 20.30Austrian Evening

Neformálna spoločenská akcia vedená jednou zo zahraničných partnerských organizácii, za účelom priblíženia krajiny, regiónu a zvyklostí ostatným participujúcim štátom.

19.04.07

7.30 – 8.30Raňajky

8.45 – 9.15Presun do Európskeho Domu

9.30 – 10.00Privítanie účastníkov predstaviteľom EÚ,Privítanie účastníkov predstaviteľom EÚ

10.00 – 11.15Možnosti podpory spolupráce mladých v rámci Európskej únie I. Prezentácia o možnostiach realizovania mládežníckych aktivít s využitím zdrojov EU, programu Mládež a zodpovedanie nastolených otázok z radov účastníkov.

11.15 – 11.30Coffee Break - prestávka

11.30 – 12.45Možnosti podpory spolupráce mladých v rámci Európskej únie II. Prezentácia o možnostiach realizovania mládežníckych aktivít s využitím zdrojov EU, programu Mládež a zodpovedanie nastolených otázok z radov účastníkov.

13.00 – 14.30Obed

14.30 – 16.00Mládež a Európska úniaModerovaný prezentácia; diskusia; Flipchart; dynamika Prezentácia predstaviteľa EÚ a jeho aktivít v oblasti práce s mladými a ich vzdelaním na európskej úrovni a následným hľadaním nových možností v rámci diskusie.

16.30 – 17.00Odchod na hotel

17.00 – 18.30Koncept očakávaných výsledkov workshopov, Práca v skupinách Zosumarizovanie individuálnych očakávaní vyplývajúcich z programu nasledujúcich dní a následne až do večere voľný program pre účastníkov.

18.30 – 20.00Večera

After 20.30Czech Evening, Neformálna spoločenská akcia vedená jednou zo zahraničných partnerských organizácii, za účelom priblíženia krajiny, regiónu a zvyklostí ostatným participujúcim štátom.

20.04.07

8.00 – 9.00Raňajky

9.15 – 10.00Úvod do workshopov, Predstavenie tém workshopov a ich charakteristík.

10.00 – 10.30Coffee Break - prestávka

10.30 – 12.00WORKSHOPS* časť 1.Brainstorming, riadená diskusia, prezentácia Práca na témach workshopov (prezentácia očakávaní jednotlivých účastníkov definovanie cieľov)

13.00 – 14.00Obed

14.30 – 16.00WORKSHOPS* časť 2.Brainstorming, riadená diskusia, prezentácia Práca na témach workshopov (moderátorom riadená diskusia a práca v tíme)

16.00 – 16.15Coffee Break - prestávka

16.15 – 17.45WORKSHOPS* časť 3.Brainstorming, riadená diskusia, prezentácia Práca na témach workshopov (priebežná sumarizácia dosiahnutých cieľov a stanovenie priorít na ďalší deň)

18.30 – 20.00Večera

After 20.30Hungarian Evening, Neformálna spoločenská akcia vedená jednou zahraničných partnerských organizácii, za účelom priblíženia krajiny, regiónu a zvyklostí ostatným participujúcim štátom.

21.04.07

8.00 – 9.00Raňajky

9.00 – 10.30WORKSHOPS* časť 4.Práca na témach workshopov (uzatvorenie otvorených bodov predchádzajúceho dňa a hľadanie spoločných východísk pre cezhraničnú spoluprácu v danej oblasti)

10.30 – 10.45Coffee Break - prestávka

10.45 – 12.15WORKSHOPS* časť 5.Brainstorming, riadená diskusia, prezentácia Práca na témach workshopov (definovanie prioritných problémov a tém pre projekty v danom segmente mládeže a určenie „NEXT STEPS“ a úloh pre realizáciu určených projektov)

12.30 – 14.00Obed

14.30 – 15.00Presun do centra mestaautobus

15.00 – 18.00Prehliadka Bratislavy BIS a RMBKPrehliadka historického centra a ďalších zaujímavostí hlavného mesta

18.00 – 19.30VečeraV reštaurácií v downtown

After 20.00Farewell (rozlúčková párty), Záverečná spoločenská akcia neformálneho charakteru z dielne účastníkov.

22.04.07

8.00 – 9.00Raňajky

9.00 – 11.00Zhrnutie a záverModerovaná plenárna diskusia, prezentácie Zástupcovia krajín spoločne odprezentujú výstupy z práce vo workshopoch, krížový hearing. V druhej časti bude nasledovať plenárna diskusia a zhodnotenie dosiahnutých cieľov, ktoré boli zadefinované na začiatku stretnutia spolu so spoločným pohľadom významu týchto cieľov pre ďalšiu prácu a spoluprácu v oblasti mládeže. Na záver účastníci prostredníctvom dotazníkov zhodnotia priebeh a kvalitu seminára a personálneho zabezpečenia.

11.00 – 11.30Coffee Break - prestávka

11.30Odchod účastníkovOrganizácia odchodu, dopravaZabezpečenie odchodu účastníkov

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Bratislava

Kontakt

Gabriela Tibenská

Projektkoordinatorin

gabriela.tibenska@kas.de +421 910 526 300
„No European Youth Left Behind“

Bereitgestellt von

Verbindungsbüro Slowakei