Event

Príbeh našej slobody, Premietanie v kine Mladosť pre verejnosť a školy

25. výročie Sviečkovej manifestácie

Premietanie s diskusiou pre verejnosť a školy:24. marec: 14.30; 16.00; 17.00; 25. marec: 17.00; 18.00; 19.00;26. marec: 9.00; 10.00; 11.00;27. marec: 9.00; 10.00; 11.00

Details

Film: Noc, kedy stíchli zvony - PREMIÉRA

(dĺžka: 40 min.)

réžia: Milan Homolka

scenár: Marta Franeková, Milan Homolka

produkcia: Reanimare a Via Inspirata

13. apríla 1950 počas tzv. Barbarskej noci prepadli milicionári, polícia a vojsko kláštory v Československu a rehoľníkov násilne odtransportovali z ich pôsobiska. Veľa jednoduchých ľudí sa vtedy rozhodlo brániť kláštory aj za cenu nasadenia vlastného života. Dokumentárny film rozpráva o týchto neznámych hrdinoch našich nedávnych dejín, o konkrétnych odvážnych skutkoch, ale aj o ranách, ktoré zanechala ľudská surovosť a nespravodlivosť.

Film podporili: Slovenský audiovizuálny fond, Európska ľudová strana, Peter Šťastný, Nadácia Konrada Adenauera, Renovabis

Premietanie: Premiéra 25.3.2013-19:00; 26.3.2013-9:00, 27.3.2013-9:00

Premiéra za účasti režiséra a autorky scenára

Film: Brainwashing (Vymývanie mozgov)

(dĺžka: 20 min.)

réžia: Milan Homolka

scenár: Marta Franeková, Milan Homolka

produkcia: ReAnimare

Dokumentárny film odkrýva príbehy siedmich politických väzňov za vieru v päťdesiatych rokoch 20. storočia na Slovensku. Ich výpovede o bolestných skúsenostiach, ktoré tragicky zasiahli do ich životov a poznačili aj osudy ich rodín autentickým spôsobom dopĺňajú obraz o budovaní socializmu na Slovensku.

Premietanie spolu s filmom Pokiaľ dýcham dúfam: 24.3.2013-14:30 a 17:00, 25.3.2013-17:00 Premietanie samostatne: 26.3.2013-11:00, 27.3.2013-11:00 (súčasťou dopoludňajšieho premietania je krátky historický úvod a diskusia)

Film: Pokiaľ dýcham, dúfam (Príbeh Ernesta Macáka)

(dĺžka: 35 min.)

réžia: Milan Homolka

scenár: Marta Franeková, Milan Homolka

produkcia: ReAnimare

Dokumentárny film predstavuje osud kňaza Ernesta Macáka, vyšetrovaného vo vykonštruovaných politických procesoch. Vyčerpaný, na pokraji síl a v obave, že by vynútenou výpoveďou ohrozil iných sa kňaz rozhodne pre riskantný krok – pred svojimi vyšetrovateľmi začne predstierať vážne psychické ochorenie.

Premietanie: 24.3.2013- 14:30 a 17:00, 25.3.2013-17:00, 26.3.2013-10:00, 27.3.-10:00 (súčasťou dopoludňajšieho premietania je krátky historický úvod a diskusia)

Film:Zvláštna akcia

Námet, scenár, réžia: Ľubomír Štecko

Dramaturgia, producent: Martin Lišhák

Vyrobilo LUX communication 2011.

dĺžka: 33 min

Historický dokument opisuje situáciu Cirkvi v Československu v 50. rokoch minulého storočia. Príklad tzv. Katolíckej akcie ukazuje, aké rafinované spôsoby dokáže vymyslieť totalitný režim, aby rozbil jednotu Cirkvi.

Premietanie: 24.3.2013-16:00, 25.3.2013-18:00

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Bratislava, kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie

Referenten

 • Marta Franeková
  • autorka scenárov
 • Milan Homolka
  • režisér
 • Patrik Dubovský
  • historik
 • Jaroslav Chanas
  • novinár
Kontakt

Gabriela Tibenská

Projektkoordinatorin

gabriela.tibenska@kas.de +421 910 526 300
Príbeh našej slobody

Bereitgestellt von

Verbindungsbüro Slowakei