Fachkonferenz

Die Erweiterung der EU

Konferenz mit AEW

Die EU hat am 03.10.05 Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und mit Kroatien in getrennten, Konferenzen auf Ebene der Außenminister eröffnet. Die Verhandlungen sind ein offener Prozess, der sich über einige Jahre erstrecken wird.

Details

Rozšiřování, hranice a sousedství EU

keynote speech:

Wolfgang Schüssel: Akceschopnost EU jako politického společenství, hranice EU a uspořádání kontinentu

1.panel : JAKÁ KRITÉRIA PRO HRANICE POLITICKÉHO SPOLEČENSTVÍ?

Heinrich August Winkler : Evropská kultura, nezbytný základ soudržnosti EU.

Evropská kultura a civilizace je odrazem sdílených hodnot a identity evropských národů, které se budovaly po staletí.

Jaké jsou základy sdílené identity Evropanů?

Jak dalece jsou slučitelné s hodnotami jiných civilizací v rámci jednoho politického společenství?

Jean-Dominique Giuliani : Jsou Kodaňská kritéria dostatečná pro vymezení rozšířitelnosti EU?

Reflektují Kodaňská kritéria dostatečně potřebu sdílených hodnot?

Lze je považovat za dostatečná pro vymezení partnerů, se kterými můžeme úspěšně fungující politické společenství budovat?

Jsou tato kritéria aktuální pro EU čítající dnes 27 zemí?

Lukáš Macek : Formování budoucí EU - nic víc než technologie rozšiřovacího procesu?

Nemíjí se principy 3K (konsolidace, kondicionalita, komunikace), které ve vztahu k dalším rozšířením stanovila Evropská komise, s politickým charakterem společenství?

Kde jsou limity konsolidace EU, dá se občanům vykomunikovat cokoliv?

Je integrační kapacita, definovaná jako souhra institucionálních, politických a finančních prvků, dostačujícím kritériem soudržnosti společenství?

2.panel : LIMITY ROZŠIŘITELNOSTI VE VZTAHU K PARTNERŮM – JAKÉ USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ EU SE SOUSEDY?

Paweł Świeboda : Jaký rámec pro vztahy s evropskými sousedy?

Řeší evropská sousedská politika dilemata vztahů s evropskými sousedy EU, zejména pokud jde o poskytnutí politického impulsu k reformám?

Sousedé mezi EU a Ruskem: je ENP dostatečná pro trvalé ukotvení evropských hodnotových principů u našich sousedů?

Jaký alternativní rámec pro vztahy s evropskými sousedy?

Sylvie Goulard : Privilegované partnerství, cesta k pozitivní změně ve vztahu k Turecku i dalším sousedům?

Jaká je přidaná hodnota privilegovaného partnerství se zeměmi, které jsou pro Evropskou unii klíčové, zároveň však zcela nespadají do stejného historicky-kulturního rámce jako EU?

Jaké jsou principy a (institucionální) řešení, na kterých lze privilegované partnerství postavit?

Je privilegované partnerství s Tureckem už jen teoretický koncept nebo - stále ještě - reálná cesta?

John Palmer: Evropský commonwealth, nový model pro Evropu a její evropské sousedství?

Nový atraktivní rámec pro vztah s evropskými sousedy? Cesta, jak odstranit neduhy ENP a snížit tlak na další rozšiřování na východ?

Jak by Evropský commonwealth změnil vztahy EU se sousedy a EU samotnou?

Jaké jsou výhody a možnosti proveditelnosti Evropského commonwealthu?

3.politický panel: HRANICE A ROZŠIŘOVÁNÍ : JAKOU CESTU PRO SILNOU EVROPU?

Elmar Brok

Josef Zieleniec

Frits Bolkestein

Michel Barnier

Jak docílit společného stanoviska Evropské rady ke stanovení mezí rozšířitelnsoti a k hranicím EU?

Lze debatu o institucionální finalitě EU oddělit od otázky geografického uspořádání kontinentu?

Kterým směrem napřít naše snahy o silnou, integrovanou, politickou Evropu?

Kde by měly ležet hranice Evropské unie?

Jakým způsobem co nejlépe uspořádat naše vztahy se sousedy?

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Prag

Kontakt

Milan Šimůnek

Die Erweiterung der EU