Fachkonferenz

Die Zukunft der christlichen Demokratie in der Tschechischen Republik

In Zusammenarbeit mit OI

Welche Perspektiven haben die Christdemokraten ein Jahr nach den tschechischen Parlamentswahlen? Die Konferenz diskutiert die Situation und die Chancen einer Christdemokratischen Partei wie der KDU-ČSL in der Tschechischen Republik.

Details

Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky,

místnost č.106 (vchod ze Sněmovní ulice)

Akce s koná pod záštitou místopředsedy sněmovny ing. Jana Kasala

Program:

10:00 úvodní slovo: Jan Kasal, místopředseda PSP ČR, Stefan Gehrold, ředitel zastoupení Konrad-Adenauer Stiftung v ČR a Roman Joch, ředitel Občanského institutu

10:30 Jakub Kříž: Semknout se nebo rozkročit? Dilema KDU-ČSL

11:00 Michal Pehr: Dilemata lidové strany v dějinách a současnosti

11:30 Stanislav Balík: Proměny českého politického katolicismu za komunismu

12:00 Vojtěch Belling: Mezi lidskou svobodou a kulturní homogenitou: krize evropské a české pravice

12:30 Matyáš Zrno: Křesťansko-demokratická nebo regionální strana? K některým specifickým aspektům působení KDU-ČSL v českém politickém životě

13:00 Panelová diskuse přednášejících a politiků KDU-ČSL

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Prag

Kontakt

Milan Šimůnek

Die Zukunft der christlichen Demokratie in der Tschechischen Republik v_2