Εκδότης Αντικειμένων

Adolf Blomeyer

Landwirt, Politiker, Nordrhein-Westfalen

Εκδότης Αντικειμένων

Geb. 15. Januar 1900 in Haus Beck bei Löhne


1924Übernahme der Führung des elterlichen Hofes
1929 – 1942Bürgermeister von Ulenburg
1946 – 1968Erneut Bürgermeister von Ulenburg
1948 – 1949Mitglied des Parlamentarischen Rates
5. März 1969verstorben

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων