Συνεισφορές εκδηλώσεων

Europäische Forschungsförderung

Zusammenfassung der Vorträge des Workshops am 17. September 2004 in Berlin

Bildung und Forschung sind die wesentlichen Elemente einer Wachstums- und Wirtschaftspolitik. Seit etwa 20 Jahren lehnt sich wirtschaftliche Entwicklung an Wissen, Wissenschaft und Innovation an. Die Beiträge im Rahmen eines Workshops der Konrad-Adenauer-Stiftung am 17. September 2004 wurden hier zusammen gefasst.

Europäische Integrationserfahrungen

Dem politischen Auftakt zur Ringvorlesung über die „Verfassung Europas“ durch den europäischen Parlamentspräsidenten Hans-Gert Pöttering folgte die wissenschaftliche Einbettung der aktuellen Europa-Debatte durch Prof. Ludger Kühnhardt Er befasste sich vor gut 70 Zuhörern im Theatersaal der Universität Bonn mit der Frage, wie eine durch den Druck der internationalen Politik zur weiteren Integration angetriebene EU eine politische Identität entwickeln könne.

Europäische Kirchen und ihre Rolle bei der Verteidigung von Menschenrechten

Internationale Konferenz in Bad Boll über das christliche Verständnis von Menschenrechten

Vom 9. zum 11. Dezember 2011 trafen sich rund 60 Vertreter der christlichen Kirchen, um in Bad Boll die verschiedenen konfessionellen Perspektiven auf die Menschenrechte zu diskutieren.

Europäische Klima- und Energieziele für 2030: Welches Signal sendet die EU weltweit?

Fachkonferenz in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung: Europa im Dialog mit internationalen Partnern

Vor dem Hintergrund des EU-Gipfels von Ende März und dem kürzlich veröffentlichten zweiten Teil des Weltklimareports des IPCC lud die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) am 1. April 2014 zu einer Fachkonferenz mit dem Thema „Europäische Klima- und Energieziele für 2030: Welches Signal sendet die EU weltweit?“ ein.

gemeinfrei

Europäische Resilienz – Kommunikation in Zeiten neuer Systemkonkurrenz

Fünftes Webinar der Reihe "Kommunikation, Resilienz und Sicherheit"

Mit dem Themenfokus auf die "Kommunikation in Zeiten neuer Systemkonkurrenz" widmete sich das am 17. September 2020 durchgeführte, fünfte Webinar aus der Veranstaltungsreihe "Kommunikation, Resilienz und Sicherheit" wieder stärker der politischen Ebene und hier dem Thema "Europäischer Resilienz". Es ging besonders um die Anatomie der Bedrohung der westlichen Gesellschaften durch nicht auf den Prinzipien von Freiheit und Demokratie basierende "Systeme" am Beispiel der nach außen gerichteten Kommunikation Russlands und Chinas.

Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Perspektiven und Herausforderungen nach dem Vertrag von Lissabon

Der Gesprächskreis Europapolitik wird von der Konrad-Adenauer-Stiftung halbjährlich in Kooperation mit der Botschaft des Landes organisiert, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, und fand daher diesmal in Zusammenarbeit mit der Botschaft Belgiens statt. Die Teilnehmer diskutierten über Perspektiven und Herausforderungen für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach dem Vertrag von Lissabon.

Europäische und Internationale Perspektiven der deutschen Energiewende

Ökonomische Chancen und geopolitische Risiken

Die deutsche Ausstieg aus der Kernenergie wird selbst im Englisch als "German Energiewende" bezeichnet. Internationale Energieexperten haben in der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen Vertretern aus dem Bundesumweltministerium, dem Auswärtigen Amt und Think-Tanks die außenpolitischen Dimensionen der deutschen Energiewende im multinationalen aber auch im konkreten bilateralen Kontext diskutiert.

Europäische und transatlantische Sicherheit

Die finale Stufe des Kollegs Vernetzte Sicherheit beschäftigte sich in Brüssel mit Fragen der europäischen und transatlantischen Sicherheitspolitik. Die gemeinsamen Herausforderungen, denen sich EU und NATO stellen müssen, standen ebenso zur Debatte, wie Deutschlands Rolle in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) und die Kooperationsmöglichkeiten im NATO-GSVP-Verhältnis.

Europäischer Einigungsweg in Gefahr

Hans-Gert Pöttering eröffnet den VIII. Kongress der YEPP in Berlin

Mit einer aufrüttelnden und leidenschaftlichen Rede hat der KAS-Vorsitzende Dr. Hans-Gert Pöttering davor gewarnt, die Grundlagen der Europäischen Gemeinschaft zu beschädigen. Zur Eröffnung des jährlichen Kongresses der EVP-Nachwuchsorganisation YEPP (Youth of the European People’s Party), der in diesem Jahr in der Akademie der KAS in Berlin stattfindet, sagte er mit Blick auf die Ereignisse in Dänemark und Griechenland: „Wenn man beginnt, die grundlegenden Gemeinsamkeiten in Europa zu zerstören, dann ist alles in Gefahr, was wir bisher auf dem Weg der europäischen Einigung erreicht haben.“

Europäischer Jugendkongress 2007 - Rückblick

In Verantwortung und Freiheit für ein geeintes Europa

Führende Europapolitiker haben auf der Abschlussveranstaltung des Europäischen Jugendkongresses 2007 im Gewandhaus zu Leipzig eine positive Bilanz der europäischen Einigung gezogen. „Ihr seid seit langem die glücklichste Generation. Deshalb könnt ihr euch für andere einsetzen“, sagte Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler a. D., im Podiumsgespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Philipp Mißfelder, dem Vorsitzenden der Jungen Union. Kohl verglich die Lebenssituation der heutigen Jugend mit der nach dem Zweiten Weltkrieg und unterstrich die Bedeutung der europäischen Einigung für Frieden und Freiheit.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.