Συνεισφορές εκδηλώσεων

Europamüdigkeit durch zu hohe Erwartungen

Professor Dr. Carlo Masala über die Zukunft der europäischen Außen- und Sicherheitspoltik

Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union leidet unter einem Paradoxon. „Die Menschen nehmen den außenpolitischen Aktionismus der EU entweder nicht wahr“, erklärte Professor Masala vom Institut für internationale Politik und Völkerrecht der Bundeswehr-Universität in München in seinem Vortrag in Berlin, „aber wenn sie ihn doch wahrnehmen, dann kritisieren sie ihn zumeist.“

Europas Plebiszit-Erfahrung

Plebiszite sind problematische Wege demokratischer Entscheidungsfindung: Verändern sich die Entscheidungsvoraussetzungen sind sie nicht so einfach zu korrigieren wie Parlamentsentscheidungen. Ihre Attraktivität für Protestwähler überlagert oft den eigentlichen Entscheidungsgegenstand. Mit ihrer Anonymität entkoppeln sie den Zusammenhang zwischen Entscheidungsmacht und Entscheidungsverantwortung. Sie müssen komplexe Problemlagen auf eine simple Ja/Nein-Alternative reduzieren.

European Churches commit themselves to continue the dialogue and reflections on Human Dignity and Human Rights

International Conference in Bad Boll, Germany, discusses the Christian understanding of Human Rights

From 9-11 December, some 60 representatives of Christian churches from 14 European countries met in the Protestant Academy, Bad Boll, Germany, to discuss the different confessional perspectives on the Christian understanding of human rights. There were different approaches to the understanding of human dignity and human value but there was agreement that the Churches have to be strong advocates of the protection of international human rights standards.

Juliane Liebers

European Data Summit 2020

Eine Vision für ein wettbewerbsfähigeres Europa

“The winner takes it all” war das Motto des nunmehr dritten European Data Summit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft im Blick ging es um die rechtspolitischen Voraussetzungen für einen digitalen Binnenmarkt.

Europe’s dilemma concerning Ukraine association agreement

Europe should keep its hand outstretched for Ukraine, offering it a stronger link to the West, but first Kiev needs to turn its steer back in the right direction. In the discussion, organised by the Konrad Adenauer foundation “Which future for the European Neighbourhood policy?” the actual discussed question was “what to do with Ukraine, and the EU-Ukraine association agreement, after what happened in the case of Tymoshenko?”

Europäische Bildung als Pflichtinhalt an allen Schulen

Forderungen der Teilnehmer des deutsch-polnischen Jugendkongress „Verstehen – Erleben – Gestalten“

Zwanzig jungen Menschen haben bei der KAS-Podiumsdiskussion „Deutschland und Polen im vereinten Europa“ ihre Ideen und Wünsche für das Europa der Zukunft vorgestellt. Diese wurden auf dem deutsch-polnischen Jugendkongress „Verstehen – Erleben – Gestalten“ in der Europäischen Akademie Berlin erarbeitet. In vier Gruppen diskutierten die Jugendlichen die Themen: „Europa und die Welt“, „Soziales Europa“, „Kommunikation“ sowie „Integration“. Trotz unterschiedlicher Perspektiven entdeckten sie dabei viele Gemeinsamkeiten, wie die Forderungen zeigen:

Europäische Forschungsförderung

Zusammenfassung der Vorträge des Workshops am 17. September 2004 in Berlin

Bildung und Forschung sind die wesentlichen Elemente einer Wachstums- und Wirtschaftspolitik. Seit etwa 20 Jahren lehnt sich wirtschaftliche Entwicklung an Wissen, Wissenschaft und Innovation an. Die Beiträge im Rahmen eines Workshops der Konrad-Adenauer-Stiftung am 17. September 2004 wurden hier zusammen gefasst.

Europäische Integrationserfahrungen

Dem politischen Auftakt zur Ringvorlesung über die „Verfassung Europas“ durch den europäischen Parlamentspräsidenten Hans-Gert Pöttering folgte die wissenschaftliche Einbettung der aktuellen Europa-Debatte durch Prof. Ludger Kühnhardt Er befasste sich vor gut 70 Zuhörern im Theatersaal der Universität Bonn mit der Frage, wie eine durch den Druck der internationalen Politik zur weiteren Integration angetriebene EU eine politische Identität entwickeln könne.

Europäische Kirchen und ihre Rolle bei der Verteidigung von Menschenrechten

Internationale Konferenz in Bad Boll über das christliche Verständnis von Menschenrechten

Vom 9. zum 11. Dezember 2011 trafen sich rund 60 Vertreter der christlichen Kirchen, um in Bad Boll die verschiedenen konfessionellen Perspektiven auf die Menschenrechte zu diskutieren.

Europäische Klima- und Energieziele für 2030: Welches Signal sendet die EU weltweit?

Fachkonferenz in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung: Europa im Dialog mit internationalen Partnern

Vor dem Hintergrund des EU-Gipfels von Ende März und dem kürzlich veröffentlichten zweiten Teil des Weltklimareports des IPCC lud die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) am 1. April 2014 zu einer Fachkonferenz mit dem Thema „Europäische Klima- und Energieziele für 2030: Welches Signal sendet die EU weltweit?“ ein.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.