Συνεισφορές εκδηλώσεων

Juliane Liebers

European Data Summit 2020

Eine Vision für ein wettbewerbsfähigeres Europa

“The winner takes it all” war das Motto des nunmehr dritten European Data Summit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft im Blick ging es um die rechtspolitischen Voraussetzungen für einen digitalen Binnenmarkt.

Europe’s dilemma concerning Ukraine association agreement

Europe should keep its hand outstretched for Ukraine, offering it a stronger link to the West, but first Kiev needs to turn its steer back in the right direction. In the discussion, organised by the Konrad Adenauer foundation “Which future for the European Neighbourhood policy?” the actual discussed question was “what to do with Ukraine, and the EU-Ukraine association agreement, after what happened in the case of Tymoshenko?”

Europäische Bildung als Pflichtinhalt an allen Schulen

Forderungen der Teilnehmer des deutsch-polnischen Jugendkongress „Verstehen – Erleben – Gestalten“

Zwanzig jungen Menschen haben bei der KAS-Podiumsdiskussion „Deutschland und Polen im vereinten Europa“ ihre Ideen und Wünsche für das Europa der Zukunft vorgestellt. Diese wurden auf dem deutsch-polnischen Jugendkongress „Verstehen – Erleben – Gestalten“ in der Europäischen Akademie Berlin erarbeitet. In vier Gruppen diskutierten die Jugendlichen die Themen: „Europa und die Welt“, „Soziales Europa“, „Kommunikation“ sowie „Integration“. Trotz unterschiedlicher Perspektiven entdeckten sie dabei viele Gemeinsamkeiten, wie die Forderungen zeigen:

Europäische Forschungsförderung

Zusammenfassung der Vorträge des Workshops am 17. September 2004 in Berlin

Bildung und Forschung sind die wesentlichen Elemente einer Wachstums- und Wirtschaftspolitik. Seit etwa 20 Jahren lehnt sich wirtschaftliche Entwicklung an Wissen, Wissenschaft und Innovation an. Die Beiträge im Rahmen eines Workshops der Konrad-Adenauer-Stiftung am 17. September 2004 wurden hier zusammen gefasst.

Europäische Integrationserfahrungen

Dem politischen Auftakt zur Ringvorlesung über die „Verfassung Europas“ durch den europäischen Parlamentspräsidenten Hans-Gert Pöttering folgte die wissenschaftliche Einbettung der aktuellen Europa-Debatte durch Prof. Ludger Kühnhardt Er befasste sich vor gut 70 Zuhörern im Theatersaal der Universität Bonn mit der Frage, wie eine durch den Druck der internationalen Politik zur weiteren Integration angetriebene EU eine politische Identität entwickeln könne.

Europäische Kirchen und ihre Rolle bei der Verteidigung von Menschenrechten

Internationale Konferenz in Bad Boll über das christliche Verständnis von Menschenrechten

Vom 9. zum 11. Dezember 2011 trafen sich rund 60 Vertreter der christlichen Kirchen, um in Bad Boll die verschiedenen konfessionellen Perspektiven auf die Menschenrechte zu diskutieren.

Europäische Klima- und Energieziele für 2030: Welches Signal sendet die EU weltweit?

Fachkonferenz in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung: Europa im Dialog mit internationalen Partnern

Vor dem Hintergrund des EU-Gipfels von Ende März und dem kürzlich veröffentlichten zweiten Teil des Weltklimareports des IPCC lud die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) am 1. April 2014 zu einer Fachkonferenz mit dem Thema „Europäische Klima- und Energieziele für 2030: Welches Signal sendet die EU weltweit?“ ein.

gemeinfrei

Europäische Resilienz – Kommunikation in Zeiten neuer Systemkonkurrenz

Fünftes Webinar der Reihe "Kommunikation, Resilienz und Sicherheit"

Mit dem Themenfokus auf die "Kommunikation in Zeiten neuer Systemkonkurrenz" widmete sich das am 17. September 2020 durchgeführte, fünfte Webinar aus der Veranstaltungsreihe "Kommunikation, Resilienz und Sicherheit" wieder stärker der politischen Ebene und hier dem Thema "Europäischer Resilienz". Es ging besonders um die Anatomie der Bedrohung der westlichen Gesellschaften durch nicht auf den Prinzipien von Freiheit und Demokratie basierende "Systeme" am Beispiel der nach außen gerichteten Kommunikation Russlands und Chinas.

Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Perspektiven und Herausforderungen nach dem Vertrag von Lissabon

Der Gesprächskreis Europapolitik wird von der Konrad-Adenauer-Stiftung halbjährlich in Kooperation mit der Botschaft des Landes organisiert, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, und fand daher diesmal in Zusammenarbeit mit der Botschaft Belgiens statt. Die Teilnehmer diskutierten über Perspektiven und Herausforderungen für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach dem Vertrag von Lissabon.

Europäische und Internationale Perspektiven der deutschen Energiewende

Ökonomische Chancen und geopolitische Risiken

Die deutsche Ausstieg aus der Kernenergie wird selbst im Englisch als "German Energiewende" bezeichnet. Internationale Energieexperten haben in der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen Vertretern aus dem Bundesumweltministerium, dem Auswärtigen Amt und Think-Tanks die außenpolitischen Dimensionen der deutschen Energiewende im multinationalen aber auch im konkreten bilateralen Kontext diskutiert.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.