Συνεισφορές εκδηλώσεων

Expertengespräche zur Sozialen Marktwirtschaft

Promotionskolleg der KAS tagt in Frankfurt

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank AG, Klaus-Peter Müller, begrüßte die zahlreichen Mitglieder des Promotionskollegs der Konrad-Adenauer-Stiftung im 39. Stock der Zentrale mit Blick über ganz Frankfurt am Main.

/Toni Michel

Expertenkonferenz „Security of the Eastern Flank of NATO“ vom 18. bis 19.11.2019

Die NATO ist sehr lebendig und wichtig für Europa! Davon konnten sich die Teilnehmer der Expertenkonferenz „Security of the Eastern Flank of NATO“ am 19.11.2019 selbst an Hand der vielen vorgebrachten Beispiele der östlichen NATO-Mitgliedsstaaten überzeugen. Am Vortag begrüßte die Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen mit dem European Values Center for Security Policy aus Prag die NATO- und Verteidigungsexperten aus Polen, der Tschechischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, den USA und Deutschland bei einem gemeinsamen Abendessen.

Expertenworkshop zur Stärkung der Beschäftigungschancen von Langzeitarbeitslosen - Diskussion

Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften haben in in einem Expertenworkshop darüber gesprochen, wie man die Beschäftigungschancen für langzeitarbeitslose Menschen perspektivisch verbessern kann. Die Diskussion drehte sich um Zielgruppen, Qualifizierung, Aktivierung und finanzielle Anreize.

Expertenworkshop zur Stärkung der Beschäftigungschancen von Langzeitarbeitslosen - Vorträge

Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften haben in in einem Expertenworkshop darüber gesprochen, wie man die Beschäftigungschancen für langzeitarbeitslose Menschen perspektivisch verbessern kann.

Expertise und Erfahrungen in der Terrorismusbekämpfung miteinander vernetzen

Arbeitskreis „Terrorismus und Innere Sicherheit“ der Konrad-Adenauer-Stiftung traf sich in Cadenabbia zum ersten Mal

Vom 23. bis 25. Juni trafen sich in Cadenabbia junge Experten und erfahrene Praktiker aus den Bereichen internationale und Innere Sicherheit, Radikalisierungsprävention sowie Terrorismusbekämpfung. Es war das erste Treffen des neugegründeten Arbeitskreises (AK) der Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Schwerpunkt „Terrorismus und Innere Sicherheit“.

Fachgespräch mit Archivaren der Landeskirche Rheinland

In der vergangenen Woche besuchten Herr Dr. Andreas Metzing, Leiter der Außenstelle Boppard der Evangelischen Kirche im Rheinland, und seine Mitarbeiter das Archiv für Christlich-Demokratische Politik, um sich über fachliche Fragen auszutauschen. Neben Normen zur Erschließung und Bewertung standen Digitalisierungskonzepte und Anforderungsprofile für den Einsatz von Archivdatenbanken im Vordergrund. Dem zweistündigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch folgten ein Rundgang durch Magazin- und Lesesaalbereich sowie ein Besuch im Plakat- und Bildarchiv.

Fachkonferenz des Teams Lateinamerika in Panama

Lateinamerika – Partner von weltpolitischer Bedeutung

Vom 31. Mai bis zum 3. Juni trafen sich die Auslandsmitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung mit der Geschäftsführung der KAS und dem Team Lateinamerika in Panama, um die aktuellen Herausforderungen auf dem Kontinent und die zukünftigen Arbeitslinien der Stiftung zu besprechen.

Fachkonferenz Lateinamerika

Fachkonferenz der Konrad Adenauer Stiftung mit den Auslandsmitarbeiterinnen und Auslandsmitarbeitern in der Region vom 13. bis 17. Oktober in Santiago de Chile

Fachkonferenz Soziale Marktwirtschaft in Lateinamerika

Vom 6. bis 9. April 2008 fand in Rio de Janeiro, Brasilien eine KAS-interne Fachkonferenz zum Thema „Soziale Marktwirtschaft in Lateinamerika“ statt.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Fachkonferenz zum Thema "Das südliche Afrika nach dem Wahljahr 2019"

1. Veranstaltung am 09.12.2019 in Berlin (Kooperationspartner: SWP)
2. Veranstaltung am 10.12.2019 in Freiburg (Kooperationspartner: Arnold-Bergstraesser-Institut)

In der vergangenen Woche fand die Fachkonferenz zum Thema „Das südliche Afrika nach dem Wahljahr 2019“ statt. Im Rahmen eines Expertengesprächs in Berlin (Kooperationspartner: SWP) und einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung in Freiburg (Kooperationspartner: Arnold-Bergstraesser-Institut) wurde diskutiert, was die Wiederwahl der regierenden Befreiungsbewegungen für die politische Entwicklung der Länder bedeutet und welche Herausforderungen sich darauf für die deutsche Zusammenarbeit mit diesen Ländern ergeben.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.