Συνεισφορές εκδηλώσεων

Expertenworkshop zur Stärkung der Beschäftigungschancen von Langzeitarbeitslosen - Vorträge

Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften haben in in einem Expertenworkshop darüber gesprochen, wie man die Beschäftigungschancen für langzeitarbeitslose Menschen perspektivisch verbessern kann.

Expertise und Erfahrungen in der Terrorismusbekämpfung miteinander vernetzen

Arbeitskreis „Terrorismus und Innere Sicherheit“ der Konrad-Adenauer-Stiftung traf sich in Cadenabbia zum ersten Mal

Vom 23. bis 25. Juni trafen sich in Cadenabbia junge Experten und erfahrene Praktiker aus den Bereichen internationale und Innere Sicherheit, Radikalisierungsprävention sowie Terrorismusbekämpfung. Es war das erste Treffen des neugegründeten Arbeitskreises (AK) der Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Schwerpunkt „Terrorismus und Innere Sicherheit“.

Fachgespräch mit Archivaren der Landeskirche Rheinland

In der vergangenen Woche besuchten Herr Dr. Andreas Metzing, Leiter der Außenstelle Boppard der Evangelischen Kirche im Rheinland, und seine Mitarbeiter das Archiv für Christlich-Demokratische Politik, um sich über fachliche Fragen auszutauschen. Neben Normen zur Erschließung und Bewertung standen Digitalisierungskonzepte und Anforderungsprofile für den Einsatz von Archivdatenbanken im Vordergrund. Dem zweistündigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch folgten ein Rundgang durch Magazin- und Lesesaalbereich sowie ein Besuch im Plakat- und Bildarchiv.

Fachkonferenz des Teams Lateinamerika in Panama

Lateinamerika – Partner von weltpolitischer Bedeutung

Vom 31. Mai bis zum 3. Juni trafen sich die Auslandsmitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung mit der Geschäftsführung der KAS und dem Team Lateinamerika in Panama, um die aktuellen Herausforderungen auf dem Kontinent und die zukünftigen Arbeitslinien der Stiftung zu besprechen.

Fachkonferenz Lateinamerika

Fachkonferenz der Konrad Adenauer Stiftung mit den Auslandsmitarbeiterinnen und Auslandsmitarbeitern in der Region vom 13. bis 17. Oktober in Santiago de Chile

Fachkonferenz Soziale Marktwirtschaft in Lateinamerika

Vom 6. bis 9. April 2008 fand in Rio de Janeiro, Brasilien eine KAS-interne Fachkonferenz zum Thema „Soziale Marktwirtschaft in Lateinamerika“ statt.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Fachkonferenz zum Thema "Das südliche Afrika nach dem Wahljahr 2019"

1. Veranstaltung am 09.12.2019 in Berlin (Kooperationspartner: SWP)
2. Veranstaltung am 10.12.2019 in Freiburg (Kooperationspartner: Arnold-Bergstraesser-Institut)

In der vergangenen Woche fand die Fachkonferenz zum Thema „Das südliche Afrika nach dem Wahljahr 2019“ statt. Im Rahmen eines Expertengesprächs in Berlin (Kooperationspartner: SWP) und einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung in Freiburg (Kooperationspartner: Arnold-Bergstraesser-Institut) wurde diskutiert, was die Wiederwahl der regierenden Befreiungsbewegungen für die politische Entwicklung der Länder bedeutet und welche Herausforderungen sich darauf für die deutsche Zusammenarbeit mit diesen Ländern ergeben.

Fachkonferenz „Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern“ Teil 1

Strategien und Konzepte für die Zukunft

Neben den Folgen der Corona-Pandemie stehen unsere Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin vor den langfristigen Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcensicherung. Die Kombination aus liberaler Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft bietet sehr gute Voraussetzungen, um auch die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Doch welche Strategien und Konzepte sind notwendig, um im Rahmen einer ressourcenschonenden Sozialen Marktwirtschaft die Chancen für Unternehmertum, zukunftsfähige Arbeitsplätze und nachhaltigen Wohlstand zu nutzen? Eine gemeinsame Fachkonferenz des Zentrums Liberale Moderne und der Konrad-Adenauer-Stiftung widmet sich dieser Frage.

kas

Fachkonferenz „Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern“ Teil 3

Neben den Folgen der Corona-Pandemie stehen unsere Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin vor den langfristigen Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcensicherung. Die Kombination aus liberaler Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft bietet sehr gute Voraussetzungen, um auch die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Doch welche Strategien und Konzepte sind notwendig, um im Rahmen einer ressourcenschonenden Sozialen Marktwirtschaft die Chancen für Unternehmertum, zukunftsfähige Arbeitsplätze und nachhaltigen Wohlstand zu nutzen? Eine gemeinsame Fachkonferenz des Zentrums Liberale Moderne und der Konrad-Adenauer-Stiftung widmet sich dieser Frage.

kas

Fachkonferenz „Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern“ – Teil II

Neben den Folgen der Corona-Pandemie stehen unsere Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin vor den langfristigen Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcensicherung. Die Kombination aus liberaler Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft bietet sehr gute Voraussetzungen, um auch die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Doch welche Strategien und Konzepte sind notwendig, um im Rahmen einer ressourcenschonenden Sozialen Marktwirtschaft die Chancen für Unternehmertum, zukunftsfähige Arbeitsplätze und nachhaltigen Wohlstand zu nutzen? Eine gemeinsame Fachkonferenz des Zentrums Liberale Moderne und der Konrad-Adenauer-Stiftung widmet sich dieser Frage.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.