Συνεισφορές εκδηλώσεων

Fachkonferenz „Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern“ Teil 1

Strategien und Konzepte für die Zukunft

Neben den Folgen der Corona-Pandemie stehen unsere Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin vor den langfristigen Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcensicherung. Die Kombination aus liberaler Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft bietet sehr gute Voraussetzungen, um auch die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Doch welche Strategien und Konzepte sind notwendig, um im Rahmen einer ressourcenschonenden Sozialen Marktwirtschaft die Chancen für Unternehmertum, zukunftsfähige Arbeitsplätze und nachhaltigen Wohlstand zu nutzen? Eine gemeinsame Fachkonferenz des Zentrums Liberale Moderne und der Konrad-Adenauer-Stiftung widmet sich dieser Frage.

kas

Fachkonferenz „Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern“ – Teil II

Neben den Folgen der Corona-Pandemie stehen unsere Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin vor den langfristigen Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcensicherung. Die Kombination aus liberaler Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft bietet sehr gute Voraussetzungen, um auch die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Doch welche Strategien und Konzepte sind notwendig, um im Rahmen einer ressourcenschonenden Sozialen Marktwirtschaft die Chancen für Unternehmertum, zukunftsfähige Arbeitsplätze und nachhaltigen Wohlstand zu nutzen? Eine gemeinsame Fachkonferenz des Zentrums Liberale Moderne und der Konrad-Adenauer-Stiftung widmet sich dieser Frage.

KAS/ Nathalie Burkowski

Fachkonferenz: Chinas Seidenstraße in Afrika

Masterplan statt Marshallplan?

Was bedeutet Chinas neue Seidenstraße in Afrika für die Entwicklung afrikanischer Staaten und welche Konsequenz hat dies für die deutsche Afrikapolitik? Am 24.09. veranstaltete das Team Subsaha-Afrika der Konrad-Adenauer-Stiftung und die Deutsche Afrika Stiftung eine Diskussionsrunde.

Fackel an die junge Generation weitergeben

Lichtenberger Gespräch

Welche Entwicklungsperspektiven bieten sich für den Standort der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR? Mit dieser Frage setzen sich vier ausgewiesene Experten unter der Moderation von Danny Freymark MdA in der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) auseinander.

Fairness am Arbeitsmarkt ist umsetzbar

Der Staat will Ungleichheiten regulieren

Deutschland ist es gelungen zwei Millionen Bürger mehr in dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Arbeitsmarkt ist bunter geworden und diese Vielfalt an Beschäftigungsverhältnissen erleichtere vielen Menschen die Teilhabe am Arbeitsmarkt, so eröffnete Dr. Michael Borchard die Veranstaltung. Die Herausforderung bestehe nun darin, diese unterschiedlichen Erwerbsformen sinnvoll in die bestehende Arbeitsmarktordnung zu integrieren – mit dem steten Ziel vor Augen, mehr Chancengerechtigkeit zu schaffen. Eine faire Arbeitsmarktordnung ist keine Utopie!

Fairtrade – viel mehr als nur verkaufen

„Fairer Handel ist nicht punktuell. Er hat große Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft in Peru“, so hat Santiago Paz López seinen Vortrag auf der Internationalen Fairtrade Konferenz (IFK) im Forum der KAS begonnen. Die IFK, eine Kooperationsveranstaltung von TransFair e. V., dem Wirtschaftsmagazin „Der Handel“ und der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) fand in der Akademie der KAS in Berlin statt.

Fake News machen Geschichte

Ist das Phänomen „Fake News“ wirklich eine neue Erscheinung oder nicht vielmehr im Kern altbekannt?

Buchvorstellung in Kooperation mit der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Familie haben alle - für eine Zukunft mit Kindern

Wasserwerk-Gespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung am 15. Mai 2006 in Bonn

Vortrag von Bischof Dr. Wolfgang Huber, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, zur Rolle und Bedeutung der Familie sowie des Lebens mit Kindern unter den aktuellen Bedingungen in unserer Gesellschaft.

Familienbilder in Ägypten

Das Verständnis von Familie in Ägypten ist drastischen Veränderungen ausgesetzt. FamiliäreGewalt und Familienzerfall wird dadurch zu einem vieldiskutierten Problem. Die Hintergründe dieser Entwicklungen sind vielfältig und gehen sowohl auf ökonomische als auch soziale Einflüsse zurück.

Familiengesetzgebung in Oberägypten

In Ägypten basiert das Familiengesetz auf der islamischen Scharia. Für ägyptische Nichtmuslime aber auch muslimische Frauen besteht daher bei familienrechtlichen Fragen häufig Ungewissheit über ihre rechtliche Position. Die Konrad-Adenauer-Stiftung Ägypten veranstaltete in Kooperation mit dem Development Program for Women and Children (DPWC) im oberägyptischen Assiut ein Seminar, das bestimmte Aspekte des Familiengesetzes, die besonders Frauen und Nichtmuslime betreffen, diskutierte und juristische Grauzonen thematisierte.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.