Συνεισφορές εκδηλώσεων

Familie haben alle - für eine Zukunft mit Kindern

Wasserwerk-Gespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung am 15. Mai 2006 in Bonn

Vortrag von Bischof Dr. Wolfgang Huber, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, zur Rolle und Bedeutung der Familie sowie des Lebens mit Kindern unter den aktuellen Bedingungen in unserer Gesellschaft.

Familienbilder in Ägypten

Das Verständnis von Familie in Ägypten ist drastischen Veränderungen ausgesetzt. FamiliäreGewalt und Familienzerfall wird dadurch zu einem vieldiskutierten Problem. Die Hintergründe dieser Entwicklungen sind vielfältig und gehen sowohl auf ökonomische als auch soziale Einflüsse zurück.

Familiengesetzgebung in Oberägypten

In Ägypten basiert das Familiengesetz auf der islamischen Scharia. Für ägyptische Nichtmuslime aber auch muslimische Frauen besteht daher bei familienrechtlichen Fragen häufig Ungewissheit über ihre rechtliche Position. Die Konrad-Adenauer-Stiftung Ägypten veranstaltete in Kooperation mit dem Development Program for Women and Children (DPWC) im oberägyptischen Assiut ein Seminar, das bestimmte Aspekte des Familiengesetzes, die besonders Frauen und Nichtmuslime betreffen, diskutierte und juristische Grauzonen thematisierte.

Familiengesetzgebung in Oberägypten

Das ägyptische Familiengesetz basiert auf der islamischen Scharia. Für Nichtmuslime ergeben sich häufig Schwierigkeiten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung Ägypten veranstaltete daher gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Development Program for Women and Children (DPWC) ein Seminar im oberägyptischen Luxor, bei dem die Stellung der nicht-muslimischen Frau im Familiengesetz diskutiert wurde. Ziel dieser Veranstaltungen war es, diese juristische Grauzone zu thematisieren und Lösungsansätze zu finden.

Fanbeauftragter der Demokratie

Prof. Dr. Bernhard Vogel auf dem Jugendkongress 2008

Prof. Dr. Bernhard Vogel hat anlässlich des Jugendkongresses in Bonn, der dieses Jahr unter dem Motto „Wehrhafte Demokratie“ stand, eine veränderte politische Diskussionskultur angemahnt. Vor über 400 Jugendlichen sagte der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung: „An der Demokratie in Deutschland stört mich am meisten, wie die Parteien miteinander umgehen.“ Statt über unterschiedliche Ansichten zu diskutieren, würde die andere Meinung per se verdammt. Vogel: „Eine Aussage ist nicht deswegen dumm, nur weil sie ein anderer sagt.“ Hier müsse ein grundsätzliches Umdenken stattfinden.

FAQ zur Netzpolitik vorgestellt

Neue Publikation soll aufklären und zur Teilnahme an wichtiger Debatte befähigen

Mit der neuen Publikation „Netzpolitik – Häufig gestellte Fragen“ will die Konrad-Adenauer-Stiftung die wichtigsten Fragen und Antworten zu Internet und digitaler Gesellschaft aufgreifen und damit einen leicht verständlichen Zugang zu diesen Themen bieten.

Farbe und Zeit

EHF-Soloschau von Jörg Bürkle eröffnet

Bis zu 500 Farbschichten tragen die Malereien von Jörg Bürkle, bis zu zwei Jahre dauert ihre Herstellung. In der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung sind einige dieser Kunstwerke aus Farbe und Zeit nun in der aktuellen EHF-Soloschau zu bestaunen.

Fehler der Clinton-Kampagne

Bestseller-Autorin Hahrie Han über zentrale Aspekte moderner Wahlkampfstrategien in den USA

Im US-Wahlkampf spielte insbesondere die Mobilisierung von Wählern durch direkte Kommunikation „von Tür zu Tür“ eine große Rolle. Doch Wahlkampfstrategien seien nur dann erfolgreich, wenn das Zusammenspiel zwischen Feld-Kampagnen und Datenauswertung funktioniere.

Feldgottesdienst im Hubschrauber - Die Lage der Christen im Nahen Osten verschlechtert sich teilweise dramatisch

11. Mülheimer Nahostgespräch

Das 11. Mülheimer Nahostgespräch führte Christen und Experten aus der Region zusammen.

Festakt zum 50. Todestag Konrad Adenauers

Kanzleramtsminister Altmaier würdigt Adenauer als großen Staatsmann der Geschichte

Vor 50 Jahren starb der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschlands, Konrad Adenauer. Zu seinem Gedenken und der Eröffnung der neuen Dauerausstellung kamen auf Einladung der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus über 300 Gäste in den Kursaal von Bad Honnef zu einem feierlichen Festakt. Neben zahlreichen Vertretern aus Politik und Kirche nahmen auch viele Familienmitglieder Adenauers sowie frühere Angestellte an der Feierlichkeit teil.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.