Συνεισφορές εκδηλώσεων

Ohne Religionsfreiheit keine Freiheit

Internationale Parlamentarierkonferenz in New York eröffnet

„Die internationale Gemeinschaft muss noch entschiedener für die Religionsfreiheit eintreten. Die UN-Mitgliedstaaten, die die Bedeutung der Religionsfreiheit schon heute in vollem Umfang erkennen, müssen noch mehr Druck machen, damit sich auch wirklich alle Länder dieser Welt uneingeschränkt zur religiösen Toleranz bekennen. Herrschte auf dieser Welt mehr Religionsfreiheit, gäbe es weniger Flucht und Vertreibung.”

Tag der Demokratie

Bundesweite Aktionen der KAS

Am 15. September, am Internationalen Tag der Demokratie der UN, war die Politische Bildung erneut in vielen Fußgängerzonen unterwegs, um für Demokratie zu werben.

Zehn Jahre EHF-Benefitausstellung

Mit einem Gartenfest bedankte sich die Abteilung Kultur der Konrad-Adenauer-Stiftung bei allen Künstlern, die sich im Laufe der letzten zehn Jahre an der Benefitausstellung zu Gunsten von EHF 2010 beteiligt haben.

KAS-dialogABEND Energie & Klima: Lebendige Diskussion zum Thema "Carbon Bubble"

Zum Start nach der politischen Sommerpause trafen sich am 2. September rund 60 Experten aus Thinktanks, NGOs, Wirtschaft und Politik zum Austausch auf der Dachterrasse der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Der Europäische Weg

Studenten aus Belarus diskutieren mit Dr. Hans-Gert Pöttering

Wie denken Studenten aus Belarus über die Europäische Union, die noch im Kindergarten waren als die Mauer fiel? Welche Folgen hatte die deutsche Wiedervereinigung für den Europäischen Integrationsprozess?

Nicht nur nehmen, auch geben

Serbiens Ministerpräsident mahnt zu mehr Solidarität mit den Flüchtlingen

Der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vucic hat von der europäischen Staatengemeinschaft mehr Solidarität im Umgang mit Flüchtlingen eingefordert. In Berlin sprach er auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung von einem „großen Problem“, das alle angehe und nur gemeinsam gelöst werden könne. Leider würden sich viele Länder bis dato weigern zu helfen. Schuld seien „antieuropäische Kräfte“, die in der Not selber gerne nehmen würden, wenn es aber darauf ankomme zusammenzustehen, nichts zurückgeben wollten.

Studien- und Dialogprogramm für Nachwuchspolitiker aus Simbabwe

Inlandsprogramme der Adenauer-Stiftung

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung war in der letzten Woche eine Delegation von Nachwuchspolitikern aus Simbabwe zu Gast in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin. Das Besucherprogramm wurde vom Team Inlandsprogramme organisiert und wurde von Herrn Jürgen Langen, Leiter des Auslandsbüros Simbabwe, begleitet.

Zachor! – Das einstige Jüdische Vilne

Perspektiven auf das „Jerusalem des Nordens“

Mit der Eröffnung der Gemäldeausstellung unter dem Titel „Zachor! – Das einstige Jüdische Vilne“ läutete die Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung am Abend des 26. August das Ende der Sommerpause ein.

Günter Rinsche-Kreis diskutiert über "neue Formen der kommunalen Demokratie"

Auf Einladung der KommunalAkademie diskutierte der Günter Rinsche-Kreis im Politischen Bildungsforum Baden-Württemberg der KAS über „neue Formen der kommunalen Demokratie“. Das kommunale Expertengremium unter der Leitung von Minister a.D. Franz Schuster beschäftigte sich mit Wegen der bürgerschaftlichen Mitverantwortung im Vorfeld kommunaler Entscheidungsprozesse zur Ergänzung und Legitimierung lokaler repräsentativ-demokratischer Strukturen. Von besonderem Interesse war der Vortrag von Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler zu den kommunalpolitischen Schlussfolgerungen aus „Stuttgart 21“.

Kooperation zwischen KAS und ELES-Studienwerk in der Journalistenausbildung

„Begabtenförderung ist aktive Demokratieförderung“

Ab sofort nimmt die Konrad-Adenauer-Stiftung auch journalistisch talentierte Stipendiatinnen und Stipendiaten des jüdischen Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks (ELES) in die Journalistische Nachwuchsförderung (JONA) auf. Eine entsprechende Kooperation beider Stiftungen ist am Mittwoch von ELES-Direktor Rabbiner Prof. Walter Homolka, KAS-Generalsekretär Michael Thielen, JONA-Leiter Dr. Marcus Nicolini und ELES-Geschäftsführer Jo Frank unterzeichnet worden. Der Festakt fand in den Räumlichkeiten des American Jewish Commitee (AJC) im Mosse-Palais in Berlin statt.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.