Συνεισφορές εκδηλώσεων

Hans-Gert Pöttering trifft Donald Tusk

Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat in Brüssel den Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Hans-Gert Pöttering, zu einem Gespräch getroffen. Dabei lud Hans-Gert Pöttering im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Stiftung Zukunft Berlin und der Robert Bosch Stiftung den langjährigen polnischen Ministerpräsidenten und Präsidenten des Europäischen Rates Tusk ein, die diesjährige Berliner "Europa-Rede" zu halten.

"Hoffnung schafft im Herzen einen Ort der Freiheit"

75. Geburtstag von Bundespräsident Joachim Gauck

Zu Ehren des Bundespräsidenten luden die politischen Stiftungen unter dem Motto „Demokratie und Freiheit“ nach Berlin ein. Gemeinsam mit Stipendiatinnen und Stipendiaten diskutierte Gauck über ihre Erfahrungen, Sorgen und die Herausforderungen, denen sich der Wunsch nach Freiheit stets aufs Neue stellen müsse. Ausdrücklich lobte er dabei die Arbeit der Stiftungen: „Wenn es sie nicht schon gäbe, müsste man sie erfinden.“ Bewegende Worte fand der israelische Schriftsteller David Grossman, der Gaucks Verdienste im Kampf für die Freiheit würdigte.

KAS

Karlsruher Reparaturaufträge

Rechtsprechungs-Rückblick auf Äußerungsbefugnisse, Steuergesetzgebung und den ZDF-Staatsvertrag

2014 war abermals geprägt durch mehrere Fälle vor dem Bundesverfassungsgericht, die von einem starken Medienecho und einer lebhaften Debatte über die Rolle „Karlsruhes“ begleitet wurden. Exemplarisch dafür ist das Verfahren zum ZDF-Staatsvertrag und die Diskussion über die „Staatsferne“ der Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten. Dr. Thomas Bellut, Intendant des ZDF, bewertete das Urteil als vernünftigen Kompromiss.

Stabilität und Frieden für die Ukraine

Treffen von Dr. Hans-Gert Pöttering mit Dr. Vitali Klitschko

Der Bürgermeister von Kiew und Parteivorsitzende der UDAR, Vitali Klitschko, besuchte am 30. Januar 2015 die Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Er sprach dort über die brüchige Waffenruhe in der Ostukraine.

Studien- und Dialogprogramm für Parlamentarier und Politiker aus der Ukraine

Inlandsprogramme der Konrad-Adenauer-Stiftung

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung sind in dieser Woche Parlamentarier und Politiker aus der Ukraine zu Gast in Berlin und Dresden. Das Besucherprogramm wurde vom Team Inlandsprogramme organisiert und wird von Gabriele Baumann, Leiterin des Auslandsbüros in der Ukraine, begleitet.

„Wir leben in einer Welt mit einer Verantwortung“

Krone/Ellwanger-Kreis traf sich in Bad Godesberg

Am 23./24. Januar 2015 traf sich unter der Leitung von Bundesminister a.D. Dr. Rudolf Seiters der Krone/Ellwanger-Kreis erstmals im Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg. Zu der Tagung waren rund 60 ehemalige Mandats- und Funktionsträger von CDU und CSU sowie Diplomaten, Staatssekretäre und Journalisten erschienen. Diskutiert wurden aktuelle Fragen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, die gegenwärtigen Herausforderungen in der Gesundheitspolitik sowie die vielfältigen Aspekte der Sterbehilfe.

KAS, Liebers

Auszeichnungen zum denkt@g 2014/15 verliehen

Städtisches Gymnasium Herten gewinnt

In Berlin sind die Gewinner des bundesweiten Jugendwettbewerbs „DenkT@g“, mit dem die Konrad-Adenauer-Stiftung seit 2001 junge Menschen zur Auseinandersetzung mit der Shoa und der NS-Diktatur, aber auch mit aktuellen Fragen von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Gewalt aufruft, ausgezeichnet worden.

KAS

Auszeichnungen zum denkt@g 2014/15 verliehen

In diesem Jahr haben sich mehrere dutzend Gruppen, vor allem Schulklassen, aber auch einzelne Teilnehmer, bei unserem Wettbewerb angemeldet und einen Beitrag abgeliefert.

Die Jury musste zunächst eine Vorauswahl treffen, um dann über die letzten zwölf Beiträge ausführlich und abschließend beraten zu können. Schließlich einigte man sich auf sechs Preisträger und sechs Anerkennungspreise.

Bilderdownload für Medienschaffende

Denkt@g-Preisverleihung 2015

Unser Service für Medienschaffende: Starten Sie den Download mit Klick auf das gewünschte Motiv. Die Bilder liegen in druckfähiger Qualität als JPG vor. Bei Verwendung geben Sie bitte als Quelle "KAS" an. Sollten Sie weiteres Bildmaterial wünschen, wenden Sie sich gerne an uns.

Frankreich und Deutschland sollten enger zusammenarbeiten

Nicolas Sarkozy zu Besuch in der Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin

Der frühere französische Staatspräsident und Vorsitzende der UMP, Nicolas Sarkozy, hielt sich am 26. Januar in Berlin auf. Im Mittelpunkt standen politische Gespräche zur Stärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.