Συνεισφορές εκδηλώσεων

Große Streuung der Bildungsleistungen in der Welt

Prof. Ludger Wößmann stellt neues Buch über die Bedeutung von Bildung für wirtschaftliches Wachstum vor

Ein hohes Bildungsniveau an Schulen führt zu individuellem und gesellschaftlichem Wohlstand. Prof. Ludger Wößmann macht dies an Ergebnissen internationaler Schülertests fest. „Das Wissenskapital der Länder hat Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum“, sagte Wößmann bei einer Gesprächsrunde der Konrad-Adenauer-Stifung in Berlin.

Großer Erfolg für Begabtenförderung bei KAUSA Medienpreis

Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern!

Die Journalistische Nachwuchsförderung (JONA) der Adenauer-Stiftung räumt ab beim KAUSA Medienpreis des Bildungsministeriums (BMBF): Alle vier Nominierten gehören zu den Preisträgern des Nachwuchsjournalistenpreises! Die JONA-Stipendiatin Christina Schmitt gewann den 2. Preis in der Kategorie „Text“, die JONA-Absolventin Luisa Meisel und der Studienförderungs-Absolvent und JONA-Trainer Friedrich Leist den 3. Preis (ebenfalls „Text“). Die JONA-Absolventin Anorte Linsmayer wurde mit dem 3. Preis in der Kategorie „Audio“ ausgezeichnet.

Großer Staatsmann, Visionär und Europäer

Berlin feiert den 140. Geburtstag Konrad Adenauers

Mit einer Kranzniederlegung hat die Konrad-Adenauer-Stiftung an den 140. Geburtstag ihres Namensgebers erinnert.

Grundgesetz hat sich bewährt und ist stabil

Verfassungsrechtler Prof. Dr. Karpen bilanziert

2009 jährt sich das Inkrafttreten des Grundgesetzes zum sechzigsten Mal. Grund genug für die Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen mit Prof. Dr. Ulrich Karpen von der Universität Hamburg zu bilanzieren und einen Ausblick zu wagen.

Grundlagen und Perspektiven erfolgreicher Entwicklungszusammenarbeit

Einführungsvortrag der V. Völkerrechtskonferenz „Nichtstaatliche Akteure in der Rechts- und Politikgestaltung“

Das Ziel, die Lebensbedingungen der Bevölkerung langfristig und nachhaltig zu verbessern, erreichen wir nicht mit Weltsozialhilfe, möglichst viel Budgethilfe oder im Wege der Ersatzvornahme. EZ kann nur Hilfe zur Selbsthilfe sein, muss zur Eigenverantwortung des Einzelnen und der Bevölkerung und zur eigenen Initiative ermutigen.Jeder trägt die Verantwortung für seine Zukunft und Entwicklung zunächst selbst. Durch unsere Zusammenarbeit können wir aber die schöpferischen Kräfte der Menschen in den EL wecken und fördern. EZ bedeutet Partnerschaft, ob sie über bilaterale, multilaterale, staatliche oder nichtstaatliche Kanäle läuft. Zu meiner Zeit war das Verhältnis der bilateralen zur multilateralen Hilfe 65 % zu 35 %. Die deutsche bilaterale EZ hat bei den Partnerländern einen hervorragenden Ruf. Hier stehen bei GTZ, bei KfW, DEG, in Stiftungen der Parteien wie der Konrad-Adenauer-Stiftung und vielen anderen öffentlichen und privaten Organisationen Tausende von hervorragenden Experten zur Verfügung. Die deutsche staatliche und nichtstaatliche EZ überzeugt durch ihren Erfolg.

Grundsatzprogramme im Vergleich

Nach den Landtagswahlen in Hessen, Niedersachsen und Hamburg werden in der deutschen Politik richtungsweisende Diskussionen geführt. Es geht um neue Koalitionspartner, eine veränderte Parteienlandschaft und damit um die Frage, wie in Zukunft regierungsfähige Mehrheiten in den Parlamenten gebildet werden können. Dabei zeigt sich, dass die Parteien mit ihren Programmen und Grundsätzen bei weitem nicht so austauschbar sind, wie es hin und wieder behauptet wird. Dies betonte auch Dr. Michael Borchard, der sich in der Akademie der Adenauer-Stiftung mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den neuen Grundsatzprogrammen von CDU, CSU und SPD beschäftigte.

Gründungsveranstaltung der Gesellschaft deutscher Professor chinesischer Herkunft (GDPCH)

„Chancen vervielfältigen sich, wenn man sie ergreift“ – unter diesem Motto des großen chinesischen Strategen Sun Tzu stand die feierliche Gründungsveranstaltung der „Gesellschaft deutscher Professor chinesischer Herkunft“ in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.

Gute Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Kronprinz des Emirates Abu Dhabi führt Gespräch mit Vertretern der KAS

Die Golfregion gehört mit ihren Rohstoffvorkommen und ihrem Wachstumspotential weltweit zu den wichtigsten Zukunftsregionen. Als verlässlicher Partner für Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) etabliert. Dies wird auch durch den aktuellen Deutschlandbesuch von Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz des Emirats Abu Dhabi, unterstrichen. Nachdem die Konrad-Adenauer-Stiftung im November 2008 die Eröffnung eines Regionalbüros in Abu Dhabi angekündigt hatte, war es ein Anliegen des Kronprinzen, während des Besuchs auch ein Gespräch mit Vertretern der Stiftung zu führen. Geleitet wurde die Diskussion von Dr. Franz Schoser, Schatzmeister und Mitglied des Vorstandes der KAS.

Gutes Internet, böses Internet?

Medienpolitisches Mittagsgespräch und Vorstellung der neuen Studie von Prof. Dr. Christoph Neuberger

Über die gesellschaftlichen Erwartungen an die Internetöffentlichkeit und ob diese erfüllt werden, haben am Montag, den 23. April in Berlin Experten aus der Medienbranche, der Politik und der Wissenschaft diskutiert. "Was erwartet die Gesellschaft vom Internet - und was erhält sie?" Dieser Frage hat sich Prof. Dr. Christoph Neuberger in seiner neuen Studie angenommen, die er im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung verfasst und in einem medienpolitischen Fachgespräch präsentiert hat.

Gäste im Archiv für Christlich-Demokratische Politik

Mitglieder der Senioren-Union aus dem Kreis Altenkirchen im Westerwald besuchten am 9.4. das ACDP

Nach einer kurzen Einführung im Heinrich-Krone-Raum ging es ins Kellergeschoss. Dort konnten sich die Besucher über die Arbeit eines Archivs im Allgemeinen und der des ACDP im Besonderen informieren.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.