Συνεισφορές εκδηλώσεων

Helen Zille zu Gast in der KAS

Helen Zille, die Premierministerin der Westkap-Provinz Südafrika, besuchte die KAS-Zentrale in Berlin.

Helmut Kohl - ein Leben für Deutschland und Europa - Bildliche Impressionen

Symposium 12. April 2005, Deutsches Historisches Museum, Schlüterhof, Berlin

Helmut Kohl - Verdient um Deutschland und Europa

Broschüre zur Veranstaltung

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ehrte Helmut Kohl zum 30. Jahrestag seiner Wahl zum sechsten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland (1982 - 1998). Die vorliegende Broschüre fasst Momente und Impressionen des Festaktes vom 27. September 2012 zusammen.

Helmuth James Graf von Moltke und Pater Alfred Delp

Vortrag anlässlich der Fachkonferenz "Vermächtnis und Verpflichtung - Zum 100. Geburtstag von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Helmuth James Graf von Moltke und Pater Alfred Delp" am 21. Juni 2007 in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin

Herausfoderungen der Zu- und Abwanderung von Fachkräften

Podiumsdiskussion zur Veranstaltung zu Vielfalt und Integration in Europa

Den Abschluss der Konferenz bildete ein Podiumsgespräch mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Bisher nicht diskutierte Aspekte wurden aufgegriffen, so die Frage der Diskriminierung am Arbeitsmarkt und die Zu- und Abwanderung von Fachkräften.

Herausforderungen der indischen Sicherheitspolitik

Indien gewinnt stetig an Dynamik und globalpolitischer Bedeutung. Veränderungen im außen- und sicherheitspolitischen Umfeld stellen das Land allerdings vor immer neue Herausforderungen. Zudem steht mit den nationalen Wahlen über die Besetzung der ersten Kammer des indischen Parlaments, der Lok Sabha, im Jahr 2019 ein richtungsweisendes Ereignis für Indien an. Bei einem Frühstücksgespräch in Berlin diskutierten Experten aus Indien und Deutschland über die Ausgangslage für die Parlamentswahlen sowie zentrale Entwicklungen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik.

Herausforderungen der transatlantischen Partnerschaft

Zweimal im Jahr bringt die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit dem Royal United Services Institute deutsche und britische Politiker, Militärs und Experten aus dem Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zusammen, um über strategische Fragen von gemeinsamem Interesse zu sprechen.

Herausforderungen des Berliner Mietendeckelgesetzes

Eine Podiumsdiskussion zur Wohnsituation in Berlin

Über 50 Berliner versammelten sich am 12. Februar 2020 im geräumigen Saal der Bezirksverordnetenversammlung im Rathaus Charlottenburg. Ein perfekter Ort, um über die prekäre Wohnsituation in der Hauptstadt zu diskutieren. Für die rege Beteiligung am Stadtteilgespräch Charlottenburg-Wilmersdorf sorgte eines der dominanten Themen auf aktueller Berliner Agenda – das Thema des Mietendeckels.

KAS/Marco Urban

Herausforderungen Europas in der internationalen Sicherheitspolitik

Experten diskutierten auf der 7. Adenauer-Konferenz über den VN-Sicherheitsrat, transatlantische Beziehungen und Chancen des indopazifischen Raums

Auf der 7. Adenauer-Konferenz diskutierten Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Militär über die Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik. Dabei ging es stets um die Frage, wie Deutschland transatlantisch werden, aber europäisch bleiben könne. Prof. Dr. Norbert Lammert, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaliger Bundestagspräsident, betonte, dass die Sicherheitspolitik nicht auf militärische Aspekte reduziert werden dürfe, denn auch politische Systeme müssten dabei berücksichtigt werden.

KAS

Herausforderungen für das Verfassungsrecht

Rechtsvergleichende Tagung zu Spanien, Italien und Deutschland

Verfassungsjubiläen sind gewöhnlich Innenschauen, bei denen der Zustand des eigenen Staates und die Befindlichkeit der eigenen Gesellschaft aus der Binnenperspektive betrachtet werden. Neue Sichtweisen auf scheinbar Altbekanntes ergeben sich, wenn der Blick nicht in den eigenen nationalen Grenzen verharrt, sondern die Verfassungsentwicklungen anderer Länder einbezogen werden.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.