Συνεισφορές εκδηλώσεων

#amla14

Impressionen vom Jugendcamp als Twitter-Storify

Bilder, Tweets und jede Menge Eindrücke vom Jugencamp "América Latina - Kontinent der Möglichkeiten" auf Schloss Eichholz

"Bewusstsein für vernetztes Denken und Handeln"

"2. Adenauer-Konferenz" zu den Sicherheitsfragen der Zukunft

Angeregt durch die Mahnung Bundespräsident Gaucks, Deutschland müsse sich „früher, entschiedener und substantieller einbringen“, lud die Konrad-Adenauer-Stiftung Spitzenvertreter aus Politik, Militär und Beratung zu einer öffentlichen Diskussion über Deutschlands zukünftige Rolle in der internationalen Sicherheitspolitik.

"Jeder muss Datenschutz und Bequemlichkeit für sich gegeneinander abwägen"

Vorstellung der Broschüre "Datenschutz im Internet"

Emails, soziale Netzwerke, Online-Banking – digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch so selbstverständlich, wie sie heute genutzt werden, so sorglos gehen viele nach wie vor mit ihren persönlichen Daten im digitalen Raum um. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Datenschutz im Internet für Nicht-Fachleute erklärt eine neue Broschüre der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Pädagogen und Wiedervereinigungsforscher aus Südkorea zu Besuch in Deutschland

Vom 6. bis 12. Juli 2014 besucht eine Gruppe südkoreanischer Pädagogen und Wiedervereinigungsforscher auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung Deutschland, insbesondere Sachsen-Anhalt.

KAS, Liebers

Hallo Zukunft! – Eine Schülerreportage zum Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung

Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2014

Schwarz, Rot, Gold schmückt die Arme einer Gruppe junger Studenten, die sich angeregt unterhält, Gelächter liegt in der Luft und Gläser klirren, während im Hintergrund jazzige Musik erklingt. Nein, wir befinden uns nicht auf einem Fest des Fußballs anlässlich der Weltmeisterschaft. Der Schriftzug auf den in Deutschlandfarben leuchtenden Armbändern verrät, dass ich den Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2014 besuche.

"Versöhnung des Ästhetischen mit dem Politischen"

Rüdiger Safranski erhält den Konrad-Adenauer-Literaturpreis 2014

Der Berliner Kulturhistoriker Rüdiger Safranski ist in Weimar mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2014 ausgezeichnet worden. „Safranskis Zeichnungen deutscher Dichter und Denker vermitteln die schier grenzenlose Weite des Denkens, die die Freiheit uns Menschen eröffnet“, sagte Laudatorin Prof. Monika Grütters MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien. Safranski ist der 22. Träger des Literaturpreises, der zuvor unter anderem Martin Mosebach und Hertha Müller verliehen wurde.

KAS / Urban

Adenauer_Lab stellt innovative Ideen im Umgang mit der digitalen Zeitenwende vor

Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2014

Zweifellos wird das Internet unsere Zukunft noch mehr prägen als es das heute ohnehin schon tut. Gesellschaft, Wirtschaft und Politik müssen sich auf die Herausforderungen durch diese Zeitenwende einstellen. Wie das aussehen kann, machten sechs internationale Gäste und ihre Partner anlässlich des Tags der Konrad-Adenauer-Stiftung anhand von aktuellen Trends und Entwicklungen deutlich. In einem sogenannten Adenauer_Lab präsentierten sie ihre Ideen, die in ihren Heimatländern lange Realität sind und die vielleicht demnächst auch auf der globalen Tagesordnung der Zukunft stehen werden.

Deutschlandseminar für Vertreter von Think tanks zur Außen- und Sicherheitspolitik aus Lateinamerika

Inlandsprogramme der Konrad-Adenauer-Stiftung

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung besuchten außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Experten aus Mexiko, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru vor kurzem Berlin und Hamburg. Neben hochrangigen Vertretern aus dem Auswärtigen Amt, dem Verteidigungsministerium sowie dem Bundeskanzleramt standen der Delegation auch Wissenschaftler aus Universitäten und Think tanks sowie Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses und weitere Bundestagsabgeordnete als Gesprächspartner zur Verfügung.

KAS

Prof. Dr. Michael Wolffsohn zu "Zeitenwenden – Fakten und Fiktionen"

Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2014

Im Jubiläumsjahr 2014 jähren sich viele historische Ereignisse, aus denen „Lehren für die Herausforderungen der Zukunft“ zu ziehen seien, sagte Prof. Dr. Michael Wolffsohn in seinem Vortrag bei der Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung unter dem Motto „Zeitenwenden - die Tagesordnung der Zukunft“.

Video-Dokumentation der 2. Adenauer-Konferenz

Von der "Gauck-Debatte" bis hin zum NATO-Gipfel in Wales

Angeregt durch die Mahnung Bundespräsident Gaucks, Deutschland müsse sich „früher, entschiedener und substantieller einbringen“, lud die Konrad-Adenauer-Stiftung Spitzenvertreter aus Politik, Militär und Beratung zu einer öffentlichen Diskussion über Deutschlands zukünftige Rolle in der internationalen Sicherheitspolitik. Unsere Video-Dokumentation...

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.