Συνεισφορές εκδηλώσεων

"Nachhaltigkeit muss global angegangen werden"

Ehemaliger Bundesumweltminister Töpfer im Gespräch mit Ralf Fücks von der Heinrich-Böll-Stiftung

Der frühere Umweltbundesminister, Prof. Dr. Klaus Töpfer, und Ralf Fücks von der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung nahmen im Streitgespräch klare Positionen beim Thema Nachhaltigkeit ein. Trennendes und Vereinendes wurde deutlich bei der Auftaktveranstaltung der neuen Reihe "Humboldt trifft Adenauer", die von der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung an der Humboldt-Universität zu Berlin ins Leben gerufen wurde.

"Nicht allein beten"

Literatursymposium der Adenauer-Stiftung über Religion und Gewalt am 7.11.2003 in Berlin

Das Verhältnis zwischen Religion und Gewalt ist ein ebenso bedrängendes wie aktuelles Problem unserer Zeit. Die Frage, ob der islamische Fundamentalismus für den 11. September 2001 eine moti-vierende Rolle gespielt hat, Schlagworte wie das vom „Kreuzzug gegen den Terrorismus“ und der vielbeschworene „Kampf der Kulturen“ weisen auf die komplexen Zusammenhänge von Religion, Gewalt und Politik hin, die auch von Literatur und Theater in vielfältiger Weise aufgegriffen werden. Vor diesem Hintergrund fand das achte Literarische Symposium der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin statt, zu dem Literaturwissenschaftler, Politiker, Theologen und Autoren eingeladen waren.

"Nicht auf dem Erreichten ausruhen"

Europa im Klima-Dialog mit internationalen Partnern

Europa ist bei Klima- und Energiepolitik weltweit Vorreiter, vor allem Deutschland als Hochindustrieland mit seiner Energiewende findet internationale Aufmerksamkeit. Über die Wahrnehmung der europäischen Schritte als Vorbild sprachen internationale Experten aus den USA, China, Russland und Lateinamerika in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung.

"Nicht igitt, sondern hilfreich"

Hauptstadtforum debattiert Zeitarbeit

Das Image könnte besser sein: Zeitarbeit wird in Deutschland nicht unbedingt als Sprungbrett für einen (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt betrachtet, sondern vielmehr mit ungleichem Lohn und fragwürdigen „Service-Gesellschaften“ in Verbindung gebracht, die feste Arbeitsplätze verdrängen. Doch dieses Bild verschleiert den Blick auf die Chancen und die Notwendigkeit von Zeitarbeit als Werkzeug auf dem modernen Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund hat sich die Konrad-Adenauer-Stiftung dem Thema mit ihrem jüngsten Hauptstadtforum gewidmet.

"Nicht nur erinnern, sondern Denkversuche anstoßen"

Tag der KAS 2014 - Prof. Dr. Michael Wolffsohn zu "Zeitenwenden – Fakten und Fiktionen"

Im Jubiläumsjahr 2014 jähren sich viele historische Ereignisse, aus denen „Lehren für die Herausforderungen der Zukunft“ zu ziehen seien, sagte Prof. Dr. Michael Wolffsohn in seinem Vortrag bei der Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung unter dem Motto „Zeitenwenden - die Tagesordnung der Zukunft“.

"Nicht nur Nachbarn im globalen Dorf, sondern Geschwister"

Konferenz: Wirtschaftsordnung und soziale Gerechtigkeit, 25.11. bis 27.11.2012 in Brüssel

Aus aller Welt kamen Ende November 2012 Wirtschaftswissenschaftler und Theologen nach Brüssel, um über die normativen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft zu diskutieren. Bei der Tagung, die in Kooperation mit Ordo Socialis und der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle veranstaltet wurde, ging es darum, in welcher Weise sich die ethischen Prinzipien der Katholischen Soziallehre auf das Wirtschaftsleben anwenden und sich in verschiedene kulturelle Kontexte übertragen lassen.

"Niemandszeit"

Im Dreiländerdreieck von Sachsen, Schlesien und Böhmen

Lesereise mit Dr. Jörg Bernig (Dresden)

"Nur durch Dialog soll das Volk zum Frieden gelangen"

Friedensnobelpreisträgerin Ouided Bouchamaoui sprach über Tunesiens Erneuerung

Tunesien sei im Grunde schon seit der Unabhängigkeit ein Vorreiter gewesen, ein Vorbild für Nordafrika, sagt Ouided Bouchamaoui. Und was die Zivilgesellschaft des Landes seit 2011 leistete, war enorm: Die Tunesier manövrierten ihr Land aus der politischen Sackgasse, mit Leidenschaft und Fleiß.

"Partnerschaftliches Miteinander in Europa ist besonders in stürmischen Zeiten erforderlich"

Dr. Hans-Gert Pöttering in Rumänien

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Hans-Gert Pöttering, traf in Rumänien die Parteivorsitzenden und Generalsekretäre der PDL (Demokratisch Liberale Partei), der PNL (Nationalliberale Partei), der UDMR (Demokratische Union der Ungarn in Rumänien), sowie den Abgeordneten der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidu Ganţ.

"People and Planet"

Nachhaltigkeit, Wachstum und Armutsbekämpfung als globale Entwicklungsziele

Wie könnte eine neue Entwicklungsagenda aussehen, nachdem die Millenniumsentwicklungsziele (MDG – Millennium Development Goals) 2015 ausgelaufen sein werden? Darüber diskutierten Experten in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Am Ende standen vor allem zwei Erkenntnisse: Es handelt sich um die schwierigste Herausforderung unserer Zeit und an fundamentalen Reformen auch in den Industrieländern wird kein Weg vorbeiführen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.