Συνεισφορές εκδηλώσεων

Hans-Gert Pöttering: Der proeuropäische Kurs Berlins wird fortgesetzt

Treffen mit italienischem Staatspräsidenten in Rom

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Hans-Gert Pöttering MdEP, ist davon überzeugt, dass auch nach einer Regierungsbildung in Deutschland der proeuropäische Kurs fortgesetzt wird. „Der deutsche Wähler hat den Einsatz zur Stabilisierung des Euro mit einer überwältigenden Mehrheit unterstützt“ sagte er heute Vormittag auf einer öffentlichen Veranstaltung in Rom.

Keine Konkurrenten, sondern Partner in spe

Für eine stabile Partnerschaft der EU zu den BRICS-Staaten müssen diese ihre Rolle erst finden

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, Elmar Brok, sieht in den sogenannten BRICS-Staaten keine Konkurrenz für Europa.

Wege in die Politik

Neues Programm bietet Stipendiaten systematisch praktische Beratung zum Berufseinstieg

Das neue Programm "Wege in die Politik" der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung legt den Fokus auf das Berufsfeld Politik.

"Fremd im eigenen Land?"

Anerkennung, Zugehörigkeit, Respekt für und von Zuwanderern

Als ihr „eigenes Land“ bezeichnen zunehmend junge Leute, die ihre familiäre Herkunft im Ausland haben, unser Land. Das ist ein gutes Zeichen! Es bleiben aber auch Fremdsein, Ausgrenzung und Unverständnis. Das erfolgreiche Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft und Prägung in der deutschen Gesellschaft setzt gegenseitige Anerkennung und Respekt voraus.

Studien- und Dialogprogramm für Politiker und Parlamentarier aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie Armenien

In Zusammenhang mit einem vom Team Inlandsprogramme organisierten Besucherprogramm, besucht ab heute die o. g. Delegation in Begleitung von unserem Trainee in Vorbereitung auf seinen Einsatz in der Ukraine, Jakoc Devcic, Berlin und Erfurt, um die Endphase des Bundestagswahlkampfes zu erleben.

Mut als erste Bürgerpflicht

Europäische Germanisten diskutieren in der KAS über Bürgerlichkeit in der europäischen Literatur

Wie wurden ‚Bürger‘ und ‚Bürgerlichkeit‘ in Film und Literatur bewertet? Und welche Bedeutung hat diese kulturelle Tradition des ‚Bürgers‘ und des ‚Bürgerlichen‘ im gegenwärtigen Europa noch? Über diese Fragen sprachen vom 12. bis zum 14. September 2013 in Berlin über 50 Germanisten aus 20 europäischen Ländern auf der VI. Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung unter der Leitung von Michael Braun (Leiter des Referates Literatur der KAS).

"Christdemokratische Woche" der Partnerpartei PAN in Mexiko

Politische Bildung, Politikberatung, Netzwerkgründung der PAN-Stiftungen und Gründung eines außenpolitischen Think-tanks

Erstmals fand im Rahmen der Partnerschaft der KAS mit der „Partido Acción Nacional“ eine "Woche des humanistischen Denkens: Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in Mexiko" (Semana de pensamiento humanista. Por la libertad, justicia y solidaridad en México) statt. Hochrangig begleitet wurde die Tagung durch den PAN-Präsidenten Gustavo Madero, die PAN-Generalsekretärin Cecilia Romero und den ODCA-Präsidenten Jorge Ocejo.

Brücken bauen zwischen Pakistan, Afghanistan und Deutschland

Delegation trifft sich zur Trilateral Summer School in Berlin

Zum dritten Mal trafen sich knapp 40 Vertreter aus Pakistan, Afghanistan und Deutschland zur Trilateral Summer School in Berlin. Am 9. September empfing Frank Priess, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit, die Delegierten zu einem Eröffnungsdinner. Dabei unterstrich er das Engagement der Konrad-Adenauer-Stiftung in dieser Region: „Mit Sorge verfolge ich die Nachrichten aus Afghanistan und Pakistan, daher müssen wir zu einer Verbesserung der Situation im Krisengebiet der AfPak-Region beitragen.“

Freiheit und Demokratie fördern in einer multipolaren Welt

Mitarbeiterkonferenz Afrika und Naher Osten der KAS in Arusha/Tansania

Eröffnet durch Dr. Hans-Gert Pöttering, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, fand vom 1. bis 7. September 2013 die Mitarbeiterkonferenz aller Leiter der Auslandbüros der Stiftung in Afrika und im Nahen Osten statt. Neben Gesprächen mit hochrangigen Vertretern von BMZ und GIZ standen die Themen „Politischer Islam“, sicherheitspolitische Fragen, „Rohstoffökonomien, Entwicklung und Demokratie“ sowie das Verhältnis zu den politischen Partnern der KAS im Mittelpunkt der Tagung in der tansanischen Stadt Arusha, dem Sitz der East African Community.

Hans-Gert Pöttering: Christliche Werte sind zentral für Europa

Rede des KAS-Vorsitzenden anlässlich der 900-Jahr-Feier von Johanniter- und Malteserorden

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Hans-Gert Pöttering, hat anlässlich der 900-Jahr-Feier von Johanniter- und Malteserorden auf die Bedeutung des Christentums und der christlichen Werte für das Zusammenleben in Europa hingewiesen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.