Συνεισφορές εκδηλώσεων

KAS

Bundestagspräsident Lammert diskutiert mit Teilnehmenden Projekt „Deutschland – Das nächste Kapitel“

Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2013

Bereits zum siebten Mal hat in Berlin der Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung stattgefunden. Traditionell nutzt die Stiftung dieses Ereignis, um sich und ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen und Impulse zu setzen.

KAS

„Der Blick auf die Diktatur schärft Sinn für Demokratie“ – Gesprächsrunde erinnert an 17. Juni 1953

Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2013

Anlässlich des 60. Jahrestages des Volksaufstands in der DDR hat die Konrad-Adenauer-Stiftung diskutieren lassen, was wir auch heute noch aus den Ereignissen von damals lernen können. Die Veranstaltung war zugleich der Auftakt für den Tag der KAS, der dieses Jahr unter dem Motto "Jugend bewegt - Mit Perspektive in die Zukunft" steht.

KAS

„Jugendliche müssen Verantwortung übernehmen“ – Über Perspektiven und Chancen von Jugendlichen

Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2013

Die Jugend ist keine passive „Null-Bock-Generation“ mehr. Den Beweis lieferte die Veranstaltung „Was mir wichtig ist!“ beim Tag der KAS. Über zweihundert Interessierte – darunter zahlreiche Schüler und Stipendiaten – diskutierten intensiv über Themen wie Familie, Schulbildung, Arbeitsmarktsituation, Sicherheit und Politik.

NSU und die Folgen

Riss durch die Gesellschaft nicht zulassen, Vertrauen wieder herstellen

Bei einem Expertengespräch am 10. Juni ging es um die Folgen des NSU-Terrors für das Integrationsklima und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Brücke zum Dialog

Bundestagspräsident Lammert empfängt die Parlamentspräsidenten aus Sudan und Süd-Sudan

Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den Parlamentspräsidenten aus Sudan und Südsudan die weitere Unterstützung Deutschlands beim Aufbau ihrer Staaten zugesichert.

Zerrbild Chinas korrigieren

Trierer China-Gespräche über die Leistungsfähigkeit der chinesischen Streitkräfte

Anlässlich der Trierer China-Gespräche hat der emeritierte Professor und Politologe, Günther Schmid, vor endgültigen Befunden zu Chinas Außenpolitik gewarnt. Zu groß seien die Unterschiede zwischen der Wahrnehmung Chinas weltweit und im eigenen Land.

„Iran als Teil der Lösung“

Politische Implikationen für die Innen- und Außenpolitik im Kontext der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen

Acht Tage vor den am 14. Juni 2013 im Iran stattfindenden elften Präsidentschaftswahlen in der Geschichte der Islamischen Republik befasste sich in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin ein hochkarätig besetztes Panel mit den politischen Implikationen der Wahlen für die Innen- und Außenpolitik des Landes.

"People and Planet"

Nachhaltigkeit, Wachstum und Armutsbekämpfung als globale Entwicklungsziele

Wie könnte eine neue Entwicklungsagenda aussehen, nachdem die Millenniumsentwicklungsziele (MDG – Millennium Development Goals) 2015 ausgelaufen sein werden? Darüber diskutierten Experten in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Am Ende standen vor allem zwei Erkenntnisse: Es handelt sich um die schwierigste Herausforderung unserer Zeit und an fundamentalen Reformen auch in den Industrieländern wird kein Weg vorbeiführen.

„Auf einen Arabischen Frühling folgt nicht gleich ein Arabischer Sommer“

Wirtschaft im Fokus

Die Transformationsprozesse in Nordafrika brauchen Zeit. „Auf einen Arabischen Frühling folgt nicht gleich ein Arabischer Sommer“, sagte Dr. Gerhard Wahlers, stellvertretender Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung am Montag bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Deutsch-Arabischen-Freundschaftsgesellschaft e.V. (DAFG). Vertreter des deutschen und tunesischen Handels sowie der Wirtschaft diskutierten über die politische, soziale und wirtschaftliche Situation in Tunesien.

Die Etablierung von Lehrstühlen für Islamische Theologie

Forum III der Konferenz "Vielfalt und Integration in Europa"

Im 3. Forum diskutierten Coşkun Sağlam vom Osnabrücker Zentrum für Islamische Theologie, Dilwar Hussain aus Großbritannien und Dr. Umar Ryad von der Universität Leiden in den Niederlanden, moderiert von Katharina Senge, Koordinatorin für Zuwanderung und Integration der Konrad-Adenauer-Stiftung.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.