Συνεισφορές εκδηλώσεων

"Hoppe" eine Traumbiographie

Lesung mit Felicitas Hoppe

„Literatur und Freiheit“ - unter diesem Motto fand die erste Veranstaltung der Akademie-Lesereihe 2013 statt.Zu Gast war die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin Felicitas Hoppe mit ihrem neuen gleichnamigen Roman „Hoppe“.

Bonjournalist

Ein deutsch-französisches Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung

Deutsche und Franzosen sind seit 50 Jahren offiziell befreundet. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterzeichneten am 22. Januar 1963 in Paris den Élysée-Vertrag. Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) nahm dieses Jubiläum zum Anlass, um ein gemeinsames deutsch-französisches Medienportal ins Leben zu rufen: www.bonjournalist.eu.

Britischer Generalstabslehrgang in der KAS

Am 7. Februar 2013 lud die Konrad-Adenauer-Stiftung britische Offiziere in der Generalstabsausbildung ein, sich mit Dr. Patrick Keller in Berlin über die Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik auszutauschen.

Pakistan - eine werdende Demokratie

Fachkonferenz blickte am 30. Januar auf die Herausforderungen der anstehenden Parlamentswahlen

Im kommenden Frühjahr – die genaue Terminierung steht noch aus – wird das pakistanische Volk ein neues Parlament wählen. Trotz einer Vielzahl destabilisierender Faktoren ist es der Regierung unter dem seit Juni 2012 amtierenden Premier Ashraf gelungen, die Legislaturperiode zu Ende zu führen. Sollte es zu einer Abwahl der amtierenden Koalition kommen, würde erstmals in der Geschichte Pakistans eine zivile Regierung von einer anderen zivilen Regierung abgelöst.

KAS

"Das Bundesverfassungsgericht - Erheben Sie sich!"

Erster Berliner Jahresrückblick zur Rechtsprechung des Bundesverfassunsgerichtes 2012

Alles blickt nach Karlsruhe, wenn die Richter des Bundesverfassungsgerichts entscheiden. Eine Bewertung der Entscheidungen lässt sich aber besser aus der Distanz vornehmen: Zum ersten Berliner Jahresrückblick kamen führende Rechtswissenschaftler und Rechtspolitiker, Fachleute aus Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen, um sich über die wichtigsten Urteile aus dem Jahr 2012 auszutauschen.

"Um in eine gute Zukunft zu gehen, müssen wir von unseren Fehlern lernen"

15 Jahre American Jewish Committee

Seit 1998 ist das American Jewish Committee (AJC) als erste amerikanisch-jüdische Organisation in Berlin vertreten. Grund genug für die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), anlässlich der 33-jährigen freundschaftlicher Verbundenheit mit dem AJC dieses Jubiläum zu feiern.

Benin – Relative Stabilität in einer instabilen Region

Vorbereitungskonferenz des Arbeitskreises Junge Außenpolitiker

Vom 17. bis 21. Juli 2013 wird der Arbeitskreis Junge Außenpolitiker der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Fachkonferenz in Cotonou (Benin) durchführen. In Gesprächsrunden mit Experten aus der Region sollen dort politische Fragen von beiderseitigem Interesse behandelt werden. Die Bandbreite reicht von der Jugendpolitik über die außenpolitische Rolle Benins in der Region bis zur Bedeutung der Rohstoffvorkommen Westafrikas.

Historiker an den Quellen

Besuch von Professor Susanne Hilger im Archiv für Christlich-Demokratische Politik

Professor Dr. Susanne Hilger, Leiterin der Abteilung Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, besuchte im Januar 2013 mit ihren Studenten und Studentinnen das Archiv für Christlich-Demokratische Politik.

Zwischen Russland und der EU

90 Tage nach den Parlamentswahlen ist der Kurs der Ukraine unklar

Neunzig Tage nach den Wahlen: Zeit für eine erste Bilanz, welchen Kurs die Ukraine ansteuert. Experten und Politiker aus Deutschland und der Ukraine haben sich auf der Fachkonferenz in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung zu den innen- und außenpolitischen Perspektiven des Landes ausgetauscht.

Auszeichnungen zum denkt@g 2012/13 verliehen

Mit viel Einsatz, Können und Kreativität in ihren eingereichten Beiträgen haben die diesjährigen Preisträger die Jury auch in diesem Jahr beeindruckt.

 

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.