Συνεισφορές εκδηλώσεων

"Viele Afrikaner haben die Absicht wegzugehen, aber noch nicht die Mittel"

Diskussion zur Migration und Entwicklungspolitik in Afrika

Prof. Stephen W. Smith, Afrikawissenschaftler an der Duke University, erklärt, warum sich ein junger Kontinent auf den Weg nach Europa macht.

"Vom Big Apple zu den Trollen"

Sozial-politische Begegnungsreise vom 8. bis 18. Juni 2017

Eine außergewöhnliche Kombinationsreise führte den Freundeskreis der Konrad-Adenauer-Stiftung jetzt nach New York und Island.

"Wahrlich ein großer Europäer"

Pöttering würdigt Jean-Claude Juncker

Die Hermann Ehlers Stiftung hat den ehemaligen Premierminister Luxemburgs, Jean-Claude Juncker, mit dem Hermann Ehlers Preis ausgezeichnet. Der Preisträger sei „ein Europäer durch und durch“, sagte der Stiftungsvorsitzende Otto Bernhardt bei der feierlichen Verleihung im Plenarsaal des Kieler Landtages. Juncker, der von 1995 bis 2013 Premierminister und von 1989 bis 2009 Finanzminister des Landes Luxemburg war, wurde für seine Verdienste um die Europäische Integration und seinen erfolgreichen Einsatz für den Euro ausgezeichnet.

"Wandel wird nur erfolgreich sein, wenn er bei der Rolle der Frau beginnt"

Nächte des Ramadan 2014 im Museum für Islamische Kunst

Umbruch und Wandel herrscht in vielen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas seit Beginn des ‚Arabischen Frühlings‘ 2011. Doch die traditionellen strukturellen Benachteiligungen von Frauen erschweren ihre Partizipation an den notwendigen Reformen ihrer jeweiligen Gesellschaften. „Der Wandel ist weiblich – Neue Frauenrollen im Nahen Osten, Nordafrika und der Türkei“ lautete daher der diesjährige Titel der 'Nächte des Ramadan' und die Teilnehmerinnen aus den betroffenen Ländern waren sich einig: Frauen sollen sich nicht als Opfer sehen, sondern aktiv neue Rollen suchen und sich einbringen.

"Was in Syrien passiert, geht uns alle an"

Nächte des Ramadan 2013

Flucht, Vertreibungen, Tote - die Situation in Syrien verschärft sich und ein Ende des Konflikts scheint nicht in Sicht. Über mögliche Perspektiven für eine interreligiöse Aussöhnung diskutierten Vertreter von muslimischen Verbänden, NGOs und Syrien-Experten bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Hilfe aus dem Ausland sei dringend notwendig, lautete der Tenor. Doch am Ende werde der Konflikt wohl noch Jahre andauern.

"Wege zur Versöhnung zeigen und offene Wunden heilen"

ÖNZ verleiht zentralafrikanischer Theatergruppe BADILIKA den Ökumenischen Friedenspreis

In der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung hat das Ökumenische Netz Zentralafrika die Theatergruppe des überregionalen Friedensprojekts APRED-RGL ausgezeichnet. Sie "brechen verkrustete Strukturen auf und regen zu neuem Denken an", sie arbeiten konfessionsübergreifend und fördern über Grenzen hinaus Frieden und Toleranz, sagte der Afrikabeauftragte der Bundeskanzlerin, Günter Nooke, in seiner Laudatio.

"Wenn Deutschland es nicht schafft, wer dann?"

Deutschlands Energiewende und der weltweite Klimawandel

Die deutsche Energiewende ist eines der größten Projekte der Bundesregierung. Auch international blickt man mit großem Interesse auf die Herkulesaufgabe des Industriestandortes Deutschland, könnte sie doch Vorbild sein für andere Länder. Über die Herausforderungen hierzulande und Möglichkeiten, den globalen Temperaturanstieg auf 2°C zu begrenzen, diskutierten internationale Experten in der Konrad-Adenauer-Stiftung.

"Wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, zerstört man Vertrauen"

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zur Griechenland-Krise

Das deutsche Volk bekennt sich in der Präambel des Grundgesetzes zu seiner Verantwortung in einem vereinten Europa, sagte Wolfgang Schäuble in der Akademie der Adenauer-Stiftung. Damit sei „Europa“ Teil der deutschen Staatsräson. Umso mehr ärgere ihn, wie die neue griechische Regierung mit ihrem Handeln Vertrauen verspiele.

"Wesentlich mehr Kooperation als Auseinandersetzungen"

Die Politische Meinung im Gespräch mit Hans-Ulrich Klose

Nach Erwin Teufel war Hans-Ulrich Klose am 31. März Gast bei der dritten Veranstaltung der Reihe „Die Politische Meinung im Gespräch. Lebensgeschichte und Einsichten“. Vor mehr als 150 Teilnehmern befragte Hermann Breulmann den versierten SPD-Außenpolitiker zu wichtigen Stationen seines Lebens. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die aktuellen Ereignisse in der Ukraine.

"Wie steht es um das europäische Projekt?"

Grundsatzrede zu Europa von Nicolas Sarkozy, Minister für Inneres und Raumordnung und Parteivorsitzender der UMP

Innenminister Sarkozy hielt am 16. Februar 2006 auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und der Konrad-Adenauer Stiftung in Berlin eine Grundsatzrede zu Europa

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.