Συνεισφορές εκδηλώσεων

(R)evolution der Intelligenz

2. Transformationskonferenz 2016 zur digitalen Revolution

Der Wandel hin zur Industrie 4.0 ist eine Revolution der Künstlichen Intelligenz. Oder doch nur eine Evolution des Bestehenden? Fest steht, dass die Digitalisierung die Gesellschaft verändert. Sie erleichtert vielen das Leben, fordert aber von den Menschen auch neue Kompetenzen.

(Ärztlich) verordnete Redepflicht

Soziologe Armin Nassehi diagnostiziert eine Vertrauenskrise in Deutschland - beim Netzwerktreffen der KAS erklärt er sie

Jedes Jahr trifft sich das Netzwerk der Hauptabteilung Politik und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Unter dem Schlagwort „Politik Denken“ sprach dieses Jahr der Soziologe Professor Armin Nassehi über das gesunkene Vertrauen von Bürgern in die Politik - anschaulich mit Bildern aus dem Gesundheitswesen.

1. Europatag der KAS: Dankesreden

„Was eint Europa?“

Zum Abschluss des 1. Europatages bedankt sich Prof. Dr. Ottomeyer (Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums) für den Besuch der Teilnehmer im Deutschen Historischen Museum. Prof. Dr. Vogel (Vorsitzender der KAS) würdigte den 1. Europatag als Eröffnungsveranstaltung der KAS im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit der Ankündigung einer Vielzahl von Veranstaltungen, die während der EU-Ratspräsidentschaft von der KAS durchgeführt werden.

1. Europatag der KAS: Ergebnisprotokoll

„Was eint Europa?“

Im Jahr 2007 begeht die EU ihr 50-jähriges Jubiläum und Deutschland übernimmt im ersten Halbjahr die Präsidentschaft. Dies war für die Konrad-Adenauer-Stiftung Anlass, anlässlich dreier Europatage unterschiedliche Aspekte der europäischen Einigung zu beleuchten. Ergebnisprotokoll zum 1. Europatag der Konrad-Adenauer-Stiftung am 18.01.2007 in Berlin.

1. Europatag der KAS: Impressionen

"Was eint Europa?"

Der 1. Europatag beschäftigte sich mit den geistig-kulturellen Wurzeln Europas. Was ist das gemeinsame Fundament, auf dem sich die Europäische Union gründet? Was sichert den Zusammenhalt und Zusammenhang Europas? Was sind die kulturhistorisch verbindenden Elemente? Diese und andere Fragen diskutierte eine Expertenrunde aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

1. Europatag der KAS: Rede des Vorsitzenden der KAS

"Was eint Europa?"

Rede von Prof. Dr. Bernhard Vogel, Ministerpräsident a.D., Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, anlässlich des ersten Europatags der KAS mit dem Titel "Was eint Europa?".

1. OWL-Tag der Hochschulgruppen Bielefeld und Paderborn

Kirche im Wechsel der gesellschaftlichen Veränderung: Wie populär muss/darf Kirche sein?

Ein überregionales Stipendiatentreffen, welches nach langer Abstinenz neuaufgelegt werden sollte, fand auf Anregung vom Bielefelder KAS-Hochschulgruppensprecher Matthias Sandmann breite Zustimmung bei der Gruppensprecherin aus Paderborn Vanessa Hilleringmann und ihrem Vertreter Ludger Knollmann. Der Ursprungsgedanke des 1. OWL-Tages entstand im Frühjahr 2017 – und war bereits am 06. Juli umgesetzt worden. Im Rahmen des Semesterprogramms planten Matthias Sandmann und Konstipendiat Tim Gärtner mit der Bielefelder und Paderborner Gruppe eine gemeinsame Exkursion ins beschauliche Herford.

1. Platz: Zukunft braucht Erinnerungen

Internetseite über Petr Ginz ausgezeichnet

Das Projekt „Zukunft braucht Erinnerungen. Auf den Spuren des Petr Ginz“ von Lara und Thiemo Ewert aus Meschede (Nordrhein-Westfalen) hat den Denkt@g-Wettbewerb 2009 gewonnen.

1.000 Personenbestand im Archiv für Christlich-Demokratische Politik

Im Frühjahr 2016 kann das Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP) der Konrad-Adenauer-Stiftung sein 40-jähriges Bestehen feiern. Gleichzeitig steht ein weiteres Jubiläum an: die Übernahme des eintausendsten Personenbestandes im ACDP!

10 Jahre American Jewish Comitee in Berlin

KAS-Vorsitzender Prof. Bernhard Vogel empfängt hochrangige AJC-Delegation

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des American Jewish Comitee-Büros in Berlin hat eine hochrangige Delegation des AJC die Hauptstadt besucht. Als ältester Partner des AJC in Deutschland war es für die Konrad-Adenauer-Stiftung eine besondere Ehre, diese Delegation auch in der Akademie der Stiftung zu empfangen. Prof. Bernhard Vogel überreichte ein Foto vom zweiten Jahrgang des gemeinsamen Austauschprogramms für junge deutsche Führungskräfte. Zusammen mit AJC-Geschäftsführer David Harris hob er die Einzigartigkeit des Programms hervor und bekräftigte den Wunsch, den Austausch noch viele Jahre gemeinsam mit dem AJC durchzuführen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.