Συνεισφορές εκδηλώσεων

10 Jahre „Vernetzte Sicherheit“ im Kosovo

2. Sitzung des Gesprächskreis „Vernetzte Sicherheit“

Am 27. Oktober lud die Hauptabteilung Politik und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in die Akademie der Stiftung zum zweiten Treffen des Gesprächskreises „Vernetzte Sicherheit“. Bei der Sitzung wurde das Thema „10 Jahre Vernetzte Sicherheit im Kosovo“ aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und angeregt diskutiert. Dazu waren sowohl auf dem Podium als auch im Publikum hochrangige Vertreter aus Militär, Politik und Nichtregierungsorganisationen geladen.

100 Jahre Eugen Gerstenmaier

Bilder zur Veranstaltung "100 Jahre Eugen Gerstenmaier" am 12. Juni 2006 in Sankt Augustin

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

100 Jahre Thüringen

Eine Exkursion nach Eisenach, Erfurt und Weimar veranstaltete im Oktober die Hermann Ehlers Stiftung vom 11. bis 15. Oktober für den Freundeskreis der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Anlass dieser Exkursion waren die Gründung des Freistaates Thüringen vor 100 Jahren zu Beginn der Weimarer Republik und seine Neugründung vor zwanzig Jahren als Bundesland des wiedervereinigten Deutschland.

15 Jahre Freundeskreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Festakt in Bonn

Der Freundeskreis der Konrad-Adenauer-Stiftung engagiert sich seit 15 Jahren für die Arbeit der Stiftung und die Stärkung der christlich-demokratischen Grundwerte. Seit der Gründung im Jahr 1999 ist die Zahl der Förderer auf mittlerweile gut 1.750 Personen gewachsen.

15 Jahre Volkskammerwahl - 15 Jahre Entscheidung für die Einheit Deutschlands in Freiheit

Rede zur Eröffnung der Ausstellung „15 Jahre Demokratischer Aufbruch" am 18. März im Dresden

Am 18. März 1990 fanden die einzigen freien Wahlen zur Volkskammer der DDR statt. Deren klarer Gewinner war die „Allianz für Deutschland“, die aus CDU, DA und DSU bestand. Sie hatte für den möglichst schnellen Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes geworben. Ihr Wahlsieg bedeutete nicht nur das Ende des SED-Regimes, das die Bürgerinnen und Bürger mit Mut und Entschlossenheit besiegt hatten, sondern auch die Entscheidung für die Einheit Deutschlands.

16. Autorenwerkstatt der KAS in der Villa La Collina

Was macht das Gehirn kreativ? Wie viel Heimat verträgt die Literatur? Und wie kann man einen Polit-Thriller über die "Wende"-Zeit drehen? Fragen, die im Mittelpunkt der 16. Autorenwerkstatt der Konrad-Adenauer-Stiftung standen.

16. Deutsch-Französisches Strategieforum in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung

Am 14. und 15. Dezember 2014 fand das 16. Deutsch-Französische Strategieforum in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin statt. Die Veranstaltung wird seit Jahren gemeinsam von der KAS und dem Institut français des relations internationales (Ifri) abwechselnd in Paris und Berlin durchgeführt und unterliegt der „Chatham House-Regel“.

2. Berliner MEDIEN Diskurs: Entscheidungsendspurt

In der Reihe „Berliner MEDIEN Diskurs“ diskutierten mit der interessierten Öffentlichkeit u.a. Staatsminister Bernd Neumann und Staatsminister Eberhard Sinner den Stand der Beratungen zur EU-Richlinie über audiovisuelle Mediendienste. Die Neufassung der Richtlinie soll noch unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 verabschiedet werden. Bis dahin will die Konrad-Adenauer-Stiftung den Entscheidungsspielraum nutzen, um die Beratungen zum Schutz der Jugend und der Verbraucher, Fragen der Werbung und des Product-Placements und andere Aspekte vorzustellen und zu diskutieren

2. Economic Forum: Challenges and Opportunities of Social Proteccion Programmes in Malawi

Report of seminar held on 7 September 2010 in Lilongwe

Konrad Adenauer Foundation ( KAF) in collaboration with the Malawi Economic Justice Network (MEJN) and Economics Association of Malawi (ECAMA) organized an economic forum on social protection at Cresta Crossroads Hotel in Lilongwe on 7th September 2010. The function was second in a series of such events aimed at discussing and finding common ground on pertinent economic issues affecting Malawi. Patricia Khomani presented a paper on: ‘Social Protection Programs and Factors that Contribute to their Success: a Broad Perspective’.

2. Platz: Das Schicksal des Rabbiners Gärtner

Denkt@g-Wettbewerb 2009

Der Wahlpflichtkurs Deutsch der 10. Klasse an der Realschule Maschstraße in Braunschweig belegt mit seinen Beitrag „Letzter Ausweg – Exil. Das Schicksal des Rabbiners Gärtner und seiner Familie zur Zeit des Nationalsozialismus“ den zweiten Platz des Denktagwettbewerbs 2009.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.