Συνεισφορές εκδηλώσεων

Bundespräsident Köhler betont Wichtigkeit des Lokaljournalismus

Braunschweiger Zeitung erhält Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Bundespräsident Horst Köhler hat der Braunschweiger Zeitung zum Gewinn des Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung gratuliert.

Premier von Western Cape trifft stellvertretenden Generalsekretär Wahlers

Die südafrikanische Premierministerin der Provinz Western Cape, Helen Zille, traf im Rahmen ihres Deutschlandsbesuches zu einem Gedankenaustausch mit dem stellvertretenden Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Dr. Gerhard Wahlers zusammen.

Der Anfang des Endes der Teilung Europas

Erinnerung an das Paneuropäische Picknick im August 1989

Was am 19. August 1989 als paneuropäisches Picknick nahe des ungarischen Grenzortes Sopron geplant war, ging als Meilenstein auf dem Weg zur friedlichen Revolution und zur Einheit Deutschlands und Europas in die Geschichtsbücher ein.

„Fordert nicht Fische, sondern fischen zu lernen!“

Präsidentschaftskandidaten diskutieren mit Jugendvertretern

Im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen in Mosambik am 28. Oktober 2009 organisierte die Konrad Adenauer Stiftung zusammen mit dem Parlamento Juvenil am 6. und 7. August eine Diskussionsrunde mit vier der Politiker, die ihre Unterlagen zur Präsidentschaftskandidatur beim mosambikanischen Verfassungsgericht abgegeben haben. Zum ersten Mal luden Vertreter der Zivilgesellschaft Politiker ein, um mit ihnen über ihre Politik zu diskutieren.

Erbrecht in Oberägypten

Das Erbrecht steht in Ägypten immer häufiger in der Kritik. Besonders Frauen wird das ihnen gesetzlich zugesicherte Erbrecht in der Praxis oftmals nicht zuerkannt. Die KAS Ägypten veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Development Program for Women and Children (DPWC) in Assiut ein Seminar, das die Hintergründe dieser Problematik diskutierte und über rechtliche Grundlagen aufklärte. Ziel dieser Veranstaltung war es, Reformvorschläge zu erarbeiten und Handlungsbedarf aufzuzeigen.

Vierte KAS-Sommerschule für nachhaltige Entwicklung

Veranstaltungsbeitrag

Kampagnen, Kontakte und Kompromisse

8. Summerschool der KAS für politischen Führungsnachwuchs

Frauenrechtlerin aus Chile trifft auf Parteigründer aus Mazedonien trifft auf Bildungsexpertin aus Kenia – und so weiter. Mit ihrer Summerschool versammelt die Konrad-Adenauer-Stiftung in jedem Jahr politische Nachwuchshoffnungen aus der ganzen Welt, um eine Woche lang mit ihnen zu arbeiten und zu diskutieren. Für die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht die ereignisreiche Woche gerade zu Ende.

9. Petersburger Dialog sucht „Wege aus der Krise“

„Visa-Regelung zwischen Russland und der EU ist Relikt aus alter Zeit"

Der 9. Petersburger Dialog zwischen Deutschland und Russland geht heute mit einem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew in München zu Ende. Seit Dienstag hatten 140 Experten in acht Arbeitsgruppen „Wege aus der Krise“ diskutiert. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Russlands.

Medien, Jugend und Obama

Die Medien im demokratischen Prozess Mosambiks

In Zusammenarbeit mit dem mosambikanischen Jugendparlament veranstaltete die KAS am 14 Juli 2009, im Hinblick auf die Präsidents-, Parlaments- und Provinzwahlen im Oktober 2009, ein Treffen mit 80 Jugendlichen des Parlamento Juvenil und mosambikanischen Medienvertretern.

„Entwicklungszusammenarbeit ist keine Einbahnstraße“

Die Botschafter aus 25 afrikanischen Ländern sind der gemeinsamen Einladung der Deutschen Afrika Stiftung (DAS) und der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) gefolgt. Sie kamen in die Akademie der KAS, um an einer Informationsveranstaltung über die kommenden Bundestagswahlen teilzunehmen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.