Συνεισφορές εκδηλώσεων

KAS

4. Deutsch-Asiatischer Wirtschaftsdialog

Die Zukunft von Deutschland und Europa liegt im Austausch mit Asien-Pazifik

Eine florierende Wirtschaft und vielfältige Handelsmöglichkeiten: Die rasante Entwicklung des asiatischen Marktes war Anlass, beim 4. Deutsch-Asiatischen Wirtschaftsdialog am 5. Juni 2019 im Allianz Forum Berlin im Gespräch mit asiatischen Politikern und Unternehmern ausführlich über Potentiale und Erfahrungen dieses Austausches zu sprechen.

4. Eichholzer Fachtagung zur Entwicklungspolitik

Klima und Entwicklung – Ordnungspolitische Grundsätze der Internationalen Zusammenarbeit

Die Eichholzer Fachtagung ist die vierte in einer Reihe von jährlich stattfindenden Veranstaltungen, die sich mit den grundsätzlichen ordnungspolitischen Fragen der Entwicklungspolitik auseinandersetzen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung dieses Jahres stand die Debatte um eine klimaschutzorientierte Entwicklungspolitik, die sich insgesamt auf vier Paneldiskussionen verteilte.

4. Entwicklungspolitisches Frühstücksforum

Am 11. März 2008 fand in Bonn-Bad Godesberg das 4. Entwicklungspolitische Frühstücksforum der KAS mit Vertretern deutscher Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen statt. In das Thema „Menschenrechtliche Konditionierung der Entwicklungszusammenarbeit (EZ)“ führte diesmal Günter Nooke ein, Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

4. Europakonferenz in Cadenabbia

European Roundtable | 18. – 20.10.2019

Zum vierten Mal lud die Konrad-Adenauer-Stiftung unter der Schirmherrschaft von Dr. Hans-Gert Pöttering, Beauftragter für Europäische Angelegenheiten der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, Politiker(innen) aus zwölf europäischen Ländern zum „European Roundtable“ in Cadenabbia ein. Ziel der Konferenz war es laut Herrn Pöttering vor allem, angesichts der aktuellen unruhigen weltpolitischen Lage, Gemeinsamkeiten für zukünftige „vertrauensbildende Maßnahmen“ für die Europäische Union zu finden.

4. Expertengespräch des Promotionskollegs Soziale Marktwirtschaft u.a. mit Dr. Horst Reinhardt

Bei den Expertengesprächen sitzen die Stipendiaten des Promotionskollegs Soziale Marktwirtschaft an einem Tisch mit Fachleuten aus Unternehmen, Politik und Wissenschaft. In diesem Jahr trafen sich die Teilnehmer in den Räumlichkeiten der Landwirtschaftlichen Rentenbank in Frankfurt am Main. Das Motto des Abends lautete: Wirtschaft und Gesellschaft als immer neue Aufgabe.

4. Wirtschaftsforum Malawi: Führungskräfte im öffentlichen Dienst sollten einen Anstoss geben!

Das vierte Wirtschaftsforum, eine gemeinsame Initiative von MEJN, ECAMA und KAS, fand am Freitag, den 4. März 2011, in Lilongwe statt. Thema war „Die Rolle des öffentlichen Dienstes für die malawische Wirtschaft“. Hauptreferent und Kommentatorin waren sich einig, dass die Rolle der Politik für das Erreichen von Effektivität im öffentlichen Dienst gar nicht überbewertet werden kann und betonten deshalb die Wichtigkeit von politischer Führung für einen effektiven öffentlichen Dienst. Führungskräfte im öffentlichen Dienst sollten einen Anstoss geben und „Exzellenzinseln“ schaffen.

40 Jahre Archiv für Christlich-Demokratische Politik

1976 gründeten Helmut Kohl und Bruno Heck das Archiv für Christlich-Demokratische Politik. Anlässlich seines Jubiläums lud die Konrad-Adenauer-Stiftung zu einem Symposion ein.

40 Jahre israelisch-deutsche Beziehungen Konrad-Adenauer und David Ben-Gurion´s Beitrag zu Frieden und Verständigung

Drei-Tage-Konferenz in Jerusalem

40 Jahre Mythenbildung

Buchvorstellung „40 Jahre 1968: Alte und neue Mythen“

Ein Jahr lang hat Deutschland auf 1968 zurückgeblickt. Experten und Zeitzeugen haben diskutiert und gerungen um die Veränderungen, die die „68er“ der Republik gebracht haben, um den Weg, mit dem sie diese Veränderungen erreichen wollten, und schließlich auch um ihren Einfluss auf die heutige Gesellschaft. Am Ende des Jahres zeigt sich, dass diese Diskussion nicht abgeschlossen ist, und so war auch die Präsentation der Streitschrift „40 Jahre 1968: Alte und neue Mythen“ in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht als Schlusspunkt gedacht, sondern als Anregung für neue Blickwinkel in dieser Diskussion.

5. Berliner MEDIEN Diskurs: Europa den Menschen näher bringen

Die Europäische Union, ihre Institutionen und die Entscheidungsmechanismen der 27 beteiligten Staaten sind für viele Menschen nur schwer zu durchschauen. Eine europäische Öffentlichkeit ist kaum vorhanden. Und wenn, wird sie von Stereotypen und Vorurteilen dominiert. Nach dem Nein der Iren zum Vertrag von Lissabon und vor der Europawahl im nächsten Jahr diskutierten die Teilnehmer des 5. Berliner MEDIEN Diskurses Ursachen, Symptome und Auswege.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.