Συνεισφορές εκδηλώσεων

„Es gibt nur noch Möhrenpflanzer“

Gespräch über die Soziale Marktwirtschaft zwischen Peter Wichtel und Joachim Starbatty

Mit ihrer Veranstaltungsreihe „Soziale Marktwirtschaft: Garant für wirtschaftlichen Erfolg und soziale Stabilität“ entwirft die Konrad-Adenauer-Stiftung einen Katalog mit Forderungen für Wege aus der Finanzkrise. In der zweiten Gesprächsrunde haben Peter Wichtel, Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied der Fraport AG, und der Volkswirtschafts-Professor Joachim Starbatty diesen Katalog erweitert: Sie forderten vor allem wieder mehr langfristiges Denken in der Wirtschaft.

Familiengesetzgebung in Oberägypten

Das ägyptische Familiengesetz basiert auf der islamischen Scharia. Für Nichtmuslime ergeben sich häufig Schwierigkeiten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung Ägypten veranstaltete daher gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Development Program for Women and Children (DPWC) ein Seminar im oberägyptischen Luxor, bei dem die Stellung der nicht-muslimischen Frau im Familiengesetz diskutiert wurde. Ziel dieser Veranstaltungen war es, diese juristische Grauzone zu thematisieren und Lösungsansätze zu finden.

Wahlrecht und Wahlbeteiligung

Die niedrige Wahlbeteiligung an den Lokalwahlen 2008 brachte die in Ägypten weit verbreitete Politikverdrossenheit deutlich zum Ausdruck. Um besonders jungen Leuten Politik nahe zu bringen, organisierte die KAS Ägypten gemeinsam mit dem Cairo Center for Civic Education and Development (CCCED) einen Workshop, der jungen Aktivisten aus der Delta-Region Kenntnisse über demokratische Wahlprozesse und Grundsätze der politischen Partizipation vermittelte.

Juristen aus dem weltweiten KAS-Rechtsstaatsprogramm zu Gast

Auf Einladung der Stiftung hielten sich vom 10. bis zum 17. Mai 2009 Juristen aus dem Umfeld des weltweiten KAS-Rechtsstaatsprogramms in Deutschland auf und nahmen an einem Studien- und Dialogprogramm zum Thema „Vergangenheitsaufarbeitung - Justiz in Transformationsprozessen“ teil.

„Doch auch ein Schluck genügt, um zu wissen wie das Meer schmeckt.“

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. setzt Zeichen mit den ersten „Belter-Dialogen – Impulse Zu Widerstand und Zivilcourage“

Latinos in Baden-Württemberg

Bei einem siebentägigen Deutschlandprogramm der Konrad Adenauer Stiftung informierten sich vom 03. bis 10. Mai 2009 Politiker, Unternehmer, Verbands- und Stiftungsvertreter aus Chile, Kolumbien und Mexiko über aktuelle Herausforderungen der Sozialen Marktwirtschaft inmitten der aktuellen Weltwirtschaftskrise.

Weißrussische Journalisten informieren sich über Erinnerungskultur

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung waren 15 unabhängige Journalistinnen und Journalisten aus Weißrussland Ende April für fünf Tage zu einem Studien- und Informationsprogramm in Deutschland, um Stätten der Erinnerungskultur in Berlin und Brandenburg zu besuchen und sich über Bildungsprogramme zur Vergangenheitsbewältigung zu informieren.

„Europa hat die Führung in der Welt übernommen“

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, hat auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin für ein starkes Europa geworben. Vor 300 Gästen im Hotel de Rome sagte er: „Nicht zuletzt der Kampf gegen den Klimawandel hat deutlich gemacht, dass wir Europäer die Führung in der Welt übernommen haben.“

Impulse 2020

Akzente zukünftiger deutscher Außenpolitik

Die deutsche Außenpolitik auf die Herausforderung des kommenden Jahrzehnts vorzubereiten – das versucht eine neue Publikation des Arbeitskreises Junge Außenpolitiker der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Bereichen Sicherheit, Entwicklung, Völkerrecht und Wirtschaft identifiziert die Studie „Impulse 2020“ klassische und neuartige Herausforderungen, für die sich Deutschland außenpolitisch wappnen muss. Am 7. Mai 2009 wurde das Papier, das sich als Orientierungshilfe für die Vorbereiter politischer Entscheidungen versteht, in Berlin vorgestellt.

Entscheidungen für Freiheit und Stabilität

60 Jahre Grundgesetz – 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland – 60 Jahre Kanzlerwahl Konrad Adenauer

Am Vorabend des Tages der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, fand im Wasserwerk die zentrale Bonner Veranstaltung anlässlich des 60sten Geburtstages der Bundesrepublik Deutschland statt.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.