Συνεισφορές εκδηλώσεων

Umweltpolitischer Dialog mit Brasilien

Democratas informieren sich über Energie und Klimaschutz

Anlässlich der 2010 in Brasilien stattfindenden Präsidentschaftswahlen plant die Schwesterpartei der CDU in Brasilien, die „Democratas“, ein Parteiprogramm verfassen, in dem die Themenbereiche Umwelt, Energie und Klimaschutz an prominenter Stelle berücksichtigt werden. Aus diesem Grunde trafen der Vorsitzende der „Democratas“, sein Stellvertreter sowie der Vorsitzende der Jugendorganisation auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Umweltexperten der CDU in Berlin zusammen.

78,5 Prozent Wahlbeteiligung

Die Wahl des ersten Deutschen Bundestages

Am 14. August 1949 gaben 78,5 % aller 31 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab und wählten somit den ersten Deutschen Bundestag der Geschichte. Dr. Wieland Niekisch, Mitglied des Landtags Brandenburg, hat anlässlich der Veranstaltung „60 Jahre Bundesrepublik Deutschland“ einen Vortrag über die ersten Bundestagswahlen im Jahre 1949 gehalten.

Urban

"Turbulente Zeiten erfordern aktive Bürger"

Friedensnobelpreisträger Martti Ahtisaari bei der 4. Berliner Rechtspolitischen Konferenz

„All politics is global politics“ – in seiner Rede auf der Rechtspolitischen Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung hat Friedensnobelpreisträger Marrti Ahtisaari den Abschied von alten Denkmustern in der Politik gefordert. Einfachste Entscheidungen und Themen müssten aus einem globalen Blickwinkel betrachtet werden, so der frühere finnische Staatspräsident. Dies bringe ein hohes Maß an Verantwortung für Spitzenpolitiker mit sich. „Um diese verantwortungsvollen Politiker zu bekommen, brauchen wir vor allem aktive und informierte Bürger“, so Ahtisaari.

Urban

Kultur des Maßes

Thema Globale Finanzkrise bei der 4. Berliner Rechtspolitischen Konferenz

Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Paul Kirchhof hat bei der Rechtspolitischen Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Haftung mit dem Privatvermögen für verantwortungslose Manager gefordert. „Die Entkuppelung von Kapitalmacht und Verantwortlichkeit führt zum Ende des Privatkapitals“, warnte der Finanzrechtler auf dem dritten Panel der Veranstaltung. Persönliche Haftung mit dem eigenen Einkommen sei ein Mittel gegen die Anonymität von Investitionen.

Urban

Rechtsstaat vor Demokratie

Bundespräsident a. D. Roman Herzog bei der 4. Berliner Rechtspolitischen Konferenz

„Gerührt und geehrt“ hat sich Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Roman Herzog am Ende der 4. Rechtspolitischen Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung gezeigt. Die Veranstaltung war anlässlich des 75. Geburtstags von Herzog seinen Arbeitsschwerpunkten gewidmet.

Religion und Naturwissenschaft brauchen einander

Gott und Darwin

Über die Vereinbarkeit von religiösem Schöpfungsglauben mit der Evolutionstheorie sprachen Naturwissenschaftler und Theologen im Rahmen der Veranstaltung „Gott und Darwin!“.

Urban

Sicherheitspolitische Notwendigkeiten

Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt bei der 4. Berliner Rechtspolitischen Konferenz

„Einzig Alexander der Große hat es richtig gemacht. 300 v. Chr. kam er über den Khaiberpass nach Afghanistan, um es sofort wieder in Richtung Indien zu verlassen.“ Helmut Schmidt hat auf der 4. Berliner Rechtspolitischen Konferenz gewohnt schlagfertig und pointiert die weltweite Sicherheitslage analysiert.

Urban

UNO im Zentrum einer neuen internationalen Architektur

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bei der 4. Berliner Rechtspolitischen Konferenz

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat sich anlässlich der 4. Rechtspolitischen Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin für eine führende Rolle der UNO bei der Schaffung einer neuen internationalen Architektur ausgesprochen.

Vom Kopf auf die Beine

Hauptstadtforum diskutiert über die Finanzkrise und die Folgen

Am dem Tag, an dem die Bundesregierung sich entschieden hat, ein Bad Bank-Modell zur Entlastung deutscher Bankbilanzen von Schrottanleihen zu entwickeln, traf sich das Hauptstadtforum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, um zu diskutieren, wie Markt und Wettbewerb zukünftig wieder funktionieren können.

„Entwicklungspolitik weiter denken“

2. Eichholzer Fachtagung zur Entwicklungspolitik

Ein rasantes Tempo der Veränderung, komplexe Zielsysteme und eine zunehmende regionale und sektorale Vernetzung prägen die Entwicklungszusammenarbeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Neben den „traditionellen“ Herausforderungen müssen wir uns neuen - wie etwa dem Klimawandel oder auch der Internationalen Finanzkrise - stellen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.