Συνεισφορές εκδηλώσεων

Qualität von nebenan

Der niederländische Botschafter Peter Paul van Wulfften Palthe zeichnet sein Deutschlandbild

Eine Foto-Collage aus zwölf Niederländern kann ein Bild über Deutschland sein. Das hat der niederländische Botschafter Peter Paul van Wulfften Palthe den Zuhörern in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung bei seinem Vortrag „Deutschlandbilder – Mijn Duitsland“ vorgeführt. Die Collage mit Bildern von Heintje über Rudi Carrell bis zu Sylvie van der Vaart stehe für Holländer, die in Deutschland erfolgreich sind, so der Botschafter. „In keinem anderen Land könnten sich so viele Ausländer einen festen Platz im öffentlichen Leben erobern“, sagte er. Dies sei eine Stärke des modernen Deutschlands.

Rund um Eisenbahn und Bratenwürfel

Thomas Hürlimann eröffnet neue KAS-Lesereihe an der Universität Bonn

Den übervollen Festsaal am Donnerstagabend betrachtet der amtierende Rektor als wegweisend: „Die Universität Bonn möchte eine Plattform für Kultur bieten“, sagt Prof. Dr. Matthias Winiger. Die neue Lesereihe sei ein Ansatz dafür, erklärt sein designierter Nachfolger Prof. Dr. Jürgen Fohrmann: Ab 2009 soll jährlich ein Gegenwartsautor sein Werk präsentieren. Den Anfang macht der Schweizer Thomas Hürlimann.

Medizin zwischen Humanität und Wettbewerb

Bericht über das KAS-Expertengespräch

Finanzierungsfragen sind in den vergangenen Jahren zunehmend zum zentralen Thema in der Gesundheitspolitik geworden. Dies hat zum einen zu einer fortwährenden Reihe von Reformbemühungen geführt, zum anderen aber auch für große Verunsicherung unter den Bundesbürgern gesorgt. In einem Experten-Gespräch mit Parlamentarien, Medizinern und Gesundheitsökonomen hat die Konrad-Adenauer-Stiftung daher eingeladen, das Spannungsfeld zwischen Humanität und Wettbewerb im Gesundheitswesen auszuloten.

Einblicke in die „Obama AG“

Tagesspiegel-Korrespondent Christoph von Marschall spricht in Bonn über den neuen US-Präsidenten

US-Präsident Brack Obama ist ein Magnet. Er hat Millionen auf die National Mall von Washington D.C. gebracht, die seine Amtseinführung erleben wollten, obwohl die meisten von ihnen nur die Kuppel des Capitols sehen konnten. Aber auch in Deutschland gibt es den „Obama-Faktor“. Über ihn will man etwas erfahren, Authentisches, Hintergrundwissen. So war auch der Zuspruch zum Obama-Vortrag mit Christoph von Marschall auf Einladung der KAS überwältigend: Über 600 Bonnerinnen und Bonner hörten am 26. Januar im Bonner Wasserwerk dem Leiter des Washingtoner Büros des Tagesspiegel zu, als er eloquent, witzig und präzise über den neuen Präsidenten, seine Biographie, seine Persönlichkeit, seine politische Welt und die möglichen Folgen für Deutschland berichtete.

„Die Zusammenarbeit vervielfacht die Erträge“

Experten aus Japan und Deutschland streben bessere Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit an

In Zusammenarbeit mit dem Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB) hat die Konrad-Adenauer-Stiftung Experten aus Japan, Deutschland und Afrika eingeladen, sich einen Tag lang Gedanken über neue Wege in der Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan am Beispiel von Afrika zu machen.

„Manchmal muss man bittere Medizin schlucken.“

Vogel hält die aktuellen staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft angesichts der Ausmaße der Krise für gerechtfertigt

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Prof. Dr. Bernhard Vogel, befürwortet die aktuellen Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft. Bei einer Veranstaltung des Bildungswerks Hannover warnte er zugleich vor „falschen Zungenschlägen“ der jetzt lauter werdenden „Demagogen und Ideologen“.

2. Platz: Das Schicksal des Rabbiners Gärtner

Denkt@g-Wettbewerb 2009

Der Wahlpflichtkurs Deutsch der 10. Klasse an der Realschule Maschstraße in Braunschweig belegt mit seinen Beitrag „Letzter Ausweg – Exil. Das Schicksal des Rabbiners Gärtner und seiner Familie zur Zeit des Nationalsozialismus“ den zweiten Platz des Denktagwettbewerbs 2009.

3. Platz: Felix Nussbaum im Exil in Brüssel – eine Spurensuche

Denktag-Wettbewerb 2009

Das Jahr 2004, in dem Felix Nussbaum 100 Jahre alt geworden wäre, in dem sich zugleich seine Ermordung zum 60. Mal jährte, veranlasste fünf Schülerinnen und Schülern der Internationalen Deutschen Schule in Brüssel mit ihren Lehrern Detlef Neumann und Heinz Zimmer, einen Film gegen das Vergessen zu drehen.

Marco Urban

Auszeichnungen zum denkt@g 2008/09 verliehen

Das Projekt „Zukunft braucht Erinnerungen. Auf den Spuren des Petr Ginz“ von Lara und Thiemo Ewert aus Meschede (Nordrhein-Westfalen) hat den Denktag-Wettbewerb 2009 gewonnen.

 

Bericht einer Überlebenden

Inge Deutschkron liest in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung

Jedes Jahr fordert die Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Wettbewerb "DenkT@g" Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland auf, neue Wege der Erinnerungskultur für die Opfer des Nationalsozialismus zu finden. Am Vorabend der diesjährigen Preisverleihung zum DenkT@g saßen die Preisträger dann aber in der KAS-Akademie, um einer ganz traditionellen und sehr eindringlichen Form der Erinnerung beizuwohnen: Einer Lesung von Inge Deutschkron, Berliner Jüdin und Überlebende des Holocaust.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.