Συνεισφορές εκδηλώσεων

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

„Demokratie steht und fällt mit dem Engagement ihrer Bürger“

Konrad-Adenauer-Stiftung in Namibia feiert 30-jähriges Jubiläum

Bei seinem Besuch in Namibia anlässlich der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Stiftung im Land hat der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Prof. Dr. Norbert Lammert, das Engagement der Bürger als Voraussetzung einer funktionierenden Demokratie unterstrichen. Lammert unterzeichnete im Rahmen seines Aufenthalts auch eine Vereinbarung der Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem namibischen Parlament zur stärkeren Zusammenarbeit.

„Demokratie – was ist das eigentlich?“

Jugendkongress des Bündnisses für Demokratie und Toleranz zum Verfassungstag

Vom 20. bis zum 24. Mai hat das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“ einen Kongress mit 420 Jugendlichen im Berliner Congress Center veranstaltet.

„Demokratien ohne Demokraten“

Auch zwei Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings haben viele Menschen in Nordafrika und dem Nahen Osten nicht verstanden, was eine Demokratie ausmacht. Dies sei ein Grund für die politischen Unruhen und Gewalt in ihren Heimatländern, so die Teilnehmer der Podiumsdiskussion „Der arabische Frühling und seine Akteure heute“ auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg. Die Veranstaltung war von der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Programmkommission des Kirchentages mit vorbereitet worden.

„Den Afghanen geht es besser, als vor zehn Jahren“

Bis 2014 sollen 100.000 Soldaten der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe ISAF Afghanistan verlassen. Die im Anschluss beginnende Transformationsdekade zur Förderung des regionalen, politischen und wirtschaftlichen Prozesses wird jedoch nur mit weiterer Hilfe aus dem Ausland funktionieren. Deutschland unterstützt das ISAF Mandat zurzeit mit 4.900 Soldatinnen und Soldaten und ist beim zivilen Wiederaufbau der drittgrößte Geber.

„Den Menschen eine Perspektive geben“

Pavel Bělobrádek, tschechischer Vizepremierminister über die Tschechische Republik in der Migrationskrise

„Nachbarn, Partner und Freunde“ sind Deutschland und die Tschechische Republik, sagte Hans-Gert Pöttering, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er begrüßte mit diesen Worten Pavel Bělobrádek, den Vizepremierminister der Republik Tschechien. Die deutsch-tschechische Zusammenarbeit habe sich in den letzten 25 Jahren zu einer festen und stabilen Partnerschaft entwickelt. Diese zeige sich besonders in Zeiten, die von Krisen bestimmt sind.

„Den neuen Wohnort begreife ich mit dem Verstand, meine Heimat mit der Seele“

Historiker, Zeitzeugen und ein Journalist diskutierten auf einer Podiumsdiskussion in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung über die schwierige Situation der im Zweiten Weltkrieg Vertriebenen bei ihrer Heimkehr nach Deutschland.

„Der 17. Februar 2008 teilt unser Land in zwei Epochen“

Der Präsident der Republik Kosovo zu Besuch in Berlin

Der Präsident der Republik Kosovo, Fatmir Sejdiu, hat in Berlin um weitere Unterstützung für sein Land gebeten und gleichzeitig Deutschland und der Konrad-Adenauer-Stiftung für die langjährige Hilfe insbesondere seit der Unabhängigkeitserklärung 2008 gedankt.

„Der Anfang vom Ende der DDR“

Die Botschaftsbesetzungen in Prag, Budapest und Warschau gehören zu den bedeutenden Ereignissen im Jahr des Mauerfalls. Anlässlich des 20. Jahrestages dieser Besetzungen schilderte der damalige Kanzleramtsminister Rudolf Seiters bei der Veranstaltungsreihe „Die Ära Kohl im Gespräch“ seine Erinnerungen an den Sommer/Herbst 1989.

KAS

„Der Ball liegt in unserem Spielfeld“

F.A.Z.-KAS-Debatte 2020

Ist der Westen noch zu retten? Renommierte Gäste diskutieren bei der diesjährigen F.A.Z.-KAS-Debatte über die Herausforderungen im westlichen Bündnis. Dabei mahnen sie ein stärkeres Engagement Europas an – und blicken voraus auf die Präsidentschaftswahl in den USA.

„Der Blick auf die Diktatur schärft die Sinne für die Demokratie“

Tag der KAS 2013 - Gesprächsrunde erinnert an 17. Juni 1953

Anlässlich des 60. Jahrestages des Volksaufstands in der DDR hat die Konrad-Adenauer-Stiftung diskutieren lassen, was wir auch heute noch aus den Ereignissen von damals lernen können. Die Veranstaltung war zugleich der Auftakt für den Tag der KAS, der dieses Jahr unter dem Motto "Jugend bewegt - Mit Perspektive in die Zukunft" steht.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.