Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Extremismus in Mecklenburg-Vorpommern: Erscheinungsformen und Bekämpfungsstrategien

Seminar

Wir schaffen das!? Flüchtlinge. Anerkennung. Abschiebung. Integration

Vortrag und Diskussion

Von Deutschland in den Dschihad?

Salafistische Szenen und ihr Gefährdungspotential

Vortrag mit Diskussion

Binnenlandtourismus in Mecklenburg-Vorpommern - Möglichkeiten und Grenzen

Fachkonferenz

Weitsicht, Mut und Risikobereitschaft

Preis Soziale Marktwirtschaft 2015 an Friede Springer verliehen

In der Frankfurter Paulskirche zeichnete die Konrad-Adenauer-Stiftung die Unternehmerin Friede Springer für ihr Lebenswerk, ihren Zukunftsmut, ihre Erneuerungsfähigkeit und ihr soziales Engagement mit dem Preis Soziale Marktwirtschaft 2015 aus.

CDU-Bundesparteitag in Karlsruhe

KAS greift Themenschwerpunkt Flüchtlinge auf

Als „zentrale Herausforderung für längere Zeit” hat Bundeskanzlerin Angela Merkeldie Bewältigung der Flüchtlingsströme nach Europa und insbesondere nach Deutschland bezeichnet. Schon wieder, mag mancher denken, nachdem wir doch bereits so lange mit der Staatsschuldenkrise und Griechenland beschäftigt waren. In beiden Fällen geht es um nationale Aufgaben und europäische Solidarität. In beiden Fällen stand und steht die Europäische Union (EU) vor der Frage, ob sieUnion sein und bleiben will, und ob alle bereit sind, ihren Beitrag dazu zu leisten.

KAS

„Wir müssen den Wert der offenen Daten erkennen“

Experten diskutierten über die Nutzung und Herausforderungen von Open Data

In vielen Ländern ist Open Data weiter verbreitet als in Deutschland. Beispielsweise Geo-, Verkehrs-, Verwaltungs- oder Forschungsdaten, die im Interesse der Allgemeinheit stehen, sind in den USA oder Großbritannien frei zugänglich für jeden. In Deutschland hingegen werden viele Informationen von Behörden noch immer nicht den Bürgern und Unternehmen zur Verfügung gestellt. „Wir müssen den Wert der offenen Daten erkennen“, appellierte Professor Sir Nigel Shadbolt, Vorsitzender und Mitbegründer des Open Data Institute, an die Experten auf der Fachkonferenz „Open Data. The Benefits“ in Berlin.

Es gibt keine einheitliche islamische Wirtschafts- und Sozialordnung

Am Donnerstag, dem 26. November fand in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin die Abschlusskonferenz des Projekts „Soziale Marktwirtschaft und Demokratie weltweit – Das Beispiel der muslimisch geprägten Welt“ statt. Im Verlauf des Jahres 2015 untersuchte die Konrad-Adenauer-Stiftung im Rahmen des gleichnamigen Projekts in vier Kontinent-übergreifenden Workshops konkrete Institutionen der Sozialen Marktwirtschaft in der muslimisch geprägten Welt. Die Workshops fanden im Senegal, der Türkei, in Tunesien und Malaysia statt.

Die Situation der Menschen in Nordkorea

Internationaler Tag der Menschenrechte

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte beleuchtete die Konrad-Adenauer-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Republik Korea in Hamburg die Menschenrechtssituation im totalitär regierten Nordkorea. Ein Abend, der berührte, aufrüttelte und aufklärte.

Aktuelle Herausforderungen der Flüchtlingspolitik für Kommunen und Gesellschaft

Veranstaltung in Burg - im Rahmen der Themenreihe "25 Jahre Sachsen-Anhalt - Von der Neugründung zum Zukunftsland in der Mitte Deutschlands"

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.