Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Podiumsdiskussion 'Open Government und Social Media - Potenziale der digitalen Stadt von Morgen'

Stadt der Zukunft - Zukunft der Stadt

Der Begriff ‚Open Government‘ steht für eine neue, transparente und auf Zusammenarbeit ausgelegte Regierungs- und Verwaltungsstruktur. In Deutschland liegen Verwaltungsdaten bisher oft nur behördenintern vor und sind für die Bürger kaum zugänglich. Im Vergleich zu Deutschland ist die Öffnung von Regierung und Verwaltung in den USA weit vorangeschritten. Die Regierungsbehörden haben Open Government Websites eingerichtet und die Bevölkerung hat die Möglichkeit ihre eigenen Vorschläge und Ideen auf digitalem Weg einzubringen.

"Die blonde Provinz"

Deportationen der polnischen Bevölkerung 1939 im von Deutschland annektierten Polen

Ein in Deutschland kaum bekanntes Kapitel der dunklen deutschen Geschichte sind die Deportationen von ca. 1,5 Millionen polnischer Bürger christlichen und jüdischen Glaubens aus den westlichen und nördlichen Regionen der II. Polnischen Republik, die 1939 völkerrechtswidrig ins „Dritte Reich“ eingegliedert wurden. Das ist das Thema des Buches „Die Vertriebenen von 1939…" und des Filmes „Eine blonde Provinz“.

(R)evolution der Intelligenz

2. Transformationskonferenz 2016 zur digitalen Revolution

Der Wandel hin zur Industrie 4.0 ist eine Revolution der Künstlichen Intelligenz. Oder doch nur eine Evolution des Bestehenden? Fest steht, dass die Digitalisierung die Gesellschaft verändert. Sie erleichtert vielen das Leben, fordert aber von den Menschen auch neue Kompetenzen.

ADB Jahrestagung in Deutschland

KAS participates with Delegations and Interview Series

In dieser Woche fand – zum ersten Mal in Frankfurt – die 49. Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) unter dem Motto „Cooperating for Sustainability“ statt. Das Team Asien & Pazifik der KAS war zusammen mit Delegationen von Wirtschaftsexperten aus Asien (unter Leitung von AM Paul Linnarz) und indischen Politikern (unter Leitung von AM Dr. Lars Peter Schmidt) nach Hessen gereist.

Besuch von Kommunalpolitikerinnen der PSDB aus Brasilien

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung waren vom 24.04. bis 30.04.2016 Kommunalpolitikerinnen der Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) zu Gast in Berlin und in Südbaden. Sie haben sich mit deutschen Kollegen über die Funktionsweise der deutschen Kommunalpolitik und -verwaltung sowie innovative Praktiken in relevanten Politikfeldern ausgetauscht. Das Besucherprogramm wurde vom Team Inlandsprogramme organisiert und von Dr. Jan Woischnik, Leiter des Auslandsbüros Brasilien, begleitet. Verantwortlich für die Durchführung von Seiten des Teams Inlandsprogramme: Amos Helms

Besuch von Politischen Analysten aus Jordanien in Brüssel und Berlin

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung waren vom 24.04. bis 30.04. politische Analysten aus Jordanien zu Gast in Brüssel und Berlin, um sich mit deutschen und europäischen Partnern über religiöse Radikalisierungstendenzen und gemeinsame Lösungsansätze auszutauschen. Das Besucherprogramm wurde vom Team Inlandsprogramme und dem Multinationalen Entwicklungsdialog organisiert und von Herrn Dr. Otmar Oehring, Leiter des Auslandsbüros Jordanien, begleitet. Verantwortlich für die Durchführung von Seiten des Teams Inlandsprogramme: Christina Baade.

Politikberatung ist die Bringschuld der Ökonomik

Am 26. und 27. April 2016 fanden die ersten „Expertengespräche zur Sozialen Marktwirtschaft“ des Promotionskollegs Soziale Marktwirtschaft auf Einladung von Herrn Roland Koch in der Niederlassung der UBS Deutschland AG in Frankfurt am Main statt. Absolventen und Stipendiaten des Kollegs trafen mit hochrangingen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um zu den drängenden wirtschaftspolitischen Fragen der Finanzmarktregulierung, der Kommunikation ökonomischer Sachverhalte und des europäischen Regelwerks zu diskutieren.

Studien- und Dialogprogramm für Migrationsexperten aus Australien, Kanada, Spanien und den USA

Auf Einladung der KAS besuchten ausgewählte Migrationsexperten aus klassischen Einwanderungsländern wie Australien, Kanada und den USA vom 25.04. bis 29.04. Berlin, um sich über den aktuellen Stand der deutschen Flüchtlings- und Integrationspolitik zu informieren und in einen Erfahrungsaustausch mit ihren deutschen Kollegen - aus der Bundesregierung, dem Bundestag, der Wirtschaft und der Bürgergesellschaft zu treten. Verantwortlich für die Durchführung von Seiten des Teams Inlandsprogramme: Henri Bohnet.

Vertreter akademischer Denkfabriken und Politikberater aus China zu Besuch in Köln, Bonn und Berlin

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung waren in der vergangenen Woche sechs Politikberater aus China zu Besuch in Berlin und Nordrhein-Westfalen.Das Besucherprogramm wurde vom Team Inlandsprogramme organisiert und von David Merkle, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Auslandsbüro Shanghai, sowie Tim Wenniges, Leiter Auslandsbüro Shanghai, begleitet. Verantwortlich für die Durchführung von Seiten des Teams Inlandsprogramme: Dr. Kristina Hucko.

Import Persönlichkeit:

Politik und Wirtschaft im Jahr 2030

Wenn die Digitalisierung die Arbeitswelt weiter verändert, der demographische Wandel spürbarer wird und Teams gleichzeitig immer internationaler werden, was bedeutet das dann für das Thema Führung? Und welche Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation brauchen wir, damit Führungskräfte ihre Mitarbeitenden auf Distanz motivieren und ihre Leistung sichern? Dies und mehr haben Entscheider aus Politik und Wirtschaft beim Themenabend „Import Persönlichkeit“ von Konrad-Adenauer-Stiftung und kauke up am 21. April im Amerikazentrum diskutiert.

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.