Συνεισφορές εκδηλώσεων

Meinungsumfragen und Politische Entscheidungsfindung

Seminarbericht zur Konferenz

الإصلاح الدستورى: حل وهمى لأزمة حقيقية

ورقة مقدمة من د. حسام عيسى بمؤتمر لشركاء التنمية عن التعديلات الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر 2006

Ein Gespräch mit dem Judentum auf gleicher Augenhöhe?

Dialog der Religionen

Die Reihe "Dialog der Religionen" der Konrad-Adenauer-Stiftung widmete sich 2007 dem Thema Judentum. In dem fast vollbesetzten Bonner Universitätsclub sprach der Augsburger Gemeinderabbiner Dr. Henry G. Brandt über Religion und Erinnerung im Dialog mit dem Judentum; die Schriftstellerin Gila Lustiger (Paris) las aus ihrem deutsch-jüdischen Familienroman "So sind wir".

1. Europatag der KAS: Rede des Vorsitzenden der KAS

"Was eint Europa?"

Rede von Prof. Dr. Bernhard Vogel, Ministerpräsident a.D., Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, anlässlich des ersten Europatags der KAS mit dem Titel "Was eint Europa?".

1. Europatag der KAS: Dankesreden

„Was eint Europa?“

Zum Abschluss des 1. Europatages bedankt sich Prof. Dr. Ottomeyer (Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums) für den Besuch der Teilnehmer im Deutschen Historischen Museum. Prof. Dr. Vogel (Vorsitzender der KAS) würdigte den 1. Europatag als Eröffnungsveranstaltung der KAS im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit der Ankündigung einer Vielzahl von Veranstaltungen, die während der EU-Ratspräsidentschaft von der KAS durchgeführt werden.

EU-Beitrittsverhandlungen als Katalysator des türkischen Reformprozesses

Eingangsstatement beim KAS-Diskussionsforum "Die deutsche EU-Präsidentschaft – ..." in Ankara, 5. Februar 2007

Auf einer der Vortragsveranstaltungen der KAS Ankara stellte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Herr Dr. Andreas Schockenhoff MdB, die Ziele der Herausforderungen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einem türkischen Publikum vor. Er warnte davor, dass der "extreme Nationalismus" in der Türkei die Türkei inzwischen als ganzes bedrohe und appellierte an die türkische Seite, weiter auf die Erfüllung der EU-Beitrittskriterien hinzuarbeiten.

Verfassungsentwicklung in Ägypten (4)

Veranstaltungsbericht zum Seminar über die Verfassungsentwicklung in Ägypten am 28.01.2007 in Zusammenarbeit mit "Partners in Development"

1. Europatag der KAS: Ergebnisprotokoll

„Was eint Europa?“

Im Jahr 2007 begeht die EU ihr 50-jähriges Jubiläum und Deutschland übernimmt im ersten Halbjahr die Präsidentschaft. Dies war für die Konrad-Adenauer-Stiftung Anlass, anlässlich dreier Europatage unterschiedliche Aspekte der europäischen Einigung zu beleuchten. Ergebnisprotokoll zum 1. Europatag der Konrad-Adenauer-Stiftung am 18.01.2007 in Berlin.

1. Europatag der KAS: Impressionen

"Was eint Europa?"

Der 1. Europatag beschäftigte sich mit den geistig-kulturellen Wurzeln Europas. Was ist das gemeinsame Fundament, auf dem sich die Europäische Union gründet? Was sichert den Zusammenhalt und Zusammenhang Europas? Was sind die kulturhistorisch verbindenden Elemente? Diese und andere Fragen diskutierte eine Expertenrunde aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Parteien und Parteiensysteme in jungen Demokratien

Konferenzbericht zum KAS-Demokratiereport 2007

In Vorbereitung des dritten Bandes des Demokratiereports, der im Juni 2007 unter dem Titel Parties and Democracy erscheinen wird, fand vom 29. bis 30. Januar 2007 die diesjährige Fachkonferenz zum KAS-Demokratiereport auf dem Petersberg statt.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.