Συνεισφορές εκδηλώσεων

Landeskundliche Schulung türkischer Imame

Die Konrad-Adenauer-Stiftung stellte ein neues Programm für die Schulung türkischer Imame im Rahmen eines Fachgesprächs der Öffentlichkeit vor.

Preis Soziale Marktwirtschaft 2006 der Konrad-Adenauer-Stiftung

Reden zur Festveranstaltung vom 16. November 2006 in der Frankfurter Paulskirche

Online-Dokumentation herausgegeben von der Konrad-Adenauer-Stiftung

Aktive Bürgergesellschaft: Studenten engagieren sich mit Marketingkonzepten für Vereine

Der BruttoSozialPreis 2006 zu Gast bei der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

“Where I stand is where I sit and to whom I speak.”

Abridged report of the International Symposium of October 27th to 28th 2006 in Rome

An International Symposium staged by the Konrad Adenauer Foundation together with the Papal University of Gregoriana to examine “The Purpose of Politics and Business – New Challenges for the Social Sciences in the Age of Globalisation” in Rome on 27 and 28 October 2006.

Sechs Forderungen an die Politik - Schlusswort Dr. Gerhard Wahlers

Forderungen an die Politik zur Herstellung kooperativer Lösungsmöglichkeiten für eine globale Ressourcensicherheit

Die Sicherung von Ressourcen ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Die Politik muss dabei von der Wirtschaft unterstützt werden. Der internationale Zukunftskongress von EastWest-Institute und Konrad-Adenauer-Stiftung hat viele Fragen diskutiert. Sechs Forderungen sind nach diesem Zukunftskongress an die Politik zu stellen, damit auch in Zukunft mit kooperativen Lösungsansätzen unsere globale Ressourcensicherheit gewährleistet werden kann.

Abend der Begegnung mit Volker Kauder und seiner Delegation

Erster Israel-Besuch von Volker Kauder in der Position als CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden.

Leo Baeck - Jüdisches Denken mit Perspektiven für heute

Am 2. November 1956 starb in London Leo Baeck, der langjährige Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und zudem sicherlich einer der bedeutendsten Denker und führenden Gelehrten des deutschen Judentums.

Bericht: „Der Zweck von Politik und Wirtschaft"

Neue Herausforderungen für die Sozialwissenschaften im Zeitalter der Globalisierung“

Bericht zum Internationalen Symposium in Rom vom 27. bis 28. Oktober 2006. In Zusdammenarbeit mit der Päpstlichen Universität Gregoriana.

Der Zweck von Politik und Wirtschaft - Leitfragen

Ethical Governance? Wie beinflussen Wissen und Werte politische Entscheidungsprozesse? Wie können interkulturelle Konflikte zu gesellschaftlicher Integration führen? Welche Rolle haben die Sozialwissenschaften angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen vor dem Hintergrund der Globalisierung? - leitfragen zum Symposium

Wettbewerb versus Kooperation - Der Reformbedarf des deutschen Föderalismus

Impressionen zur Veranstaltung am 19.10.2006 in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.