Συνεισφορές εκδηλώσεων

Landeskundliche Schulungen türkischer Imame - Teilnehmerliste

Teilnehmerlisteder Fachkonferenz 18. Oktober

Evaluation der Landeskunde für Imame

- Auszug-

Als ein innovatives Instrument zur Förderung der Integration von muslimischen Einwanderern bedarf die deutsche Landeskunde für Imame, die von der türkischen Regierung nach Deutschland entsandt werden, um dort die türkisch-muslimischen Einwanderer bei ihrer Religionsausübung zu unterstützen, einer umfassenden und empirisch fundierten Evaluation.

“The Coming of Age – Cultural Construction of Age(ing)”

Oder: Was haben Madonna, Paul McCartney und Konrad Adenauer gemeinsam?

Die US Botschaft, das British Council und die Konrad-Adenauer-Stiftung brachten am 7./8.9.2006 in der Akademie der KAS Kultur-, Sprach-, Sozialwissenschaftler, Journalisten, Politiker, Historiker und Künstler zusammen, um das Alter und Altern in den Blick zu nehmen und Visionen für alternde Gesellschaften zu entwickeln. Hier einige der aufgeworfenen Fragen und Antworten:

Global Resource Security - Globale Ressourcensicherheit

Kongressreden und Kongressberichte

Im Vorfeld des G-8-Gipfels veranstaltete die Konrad-Adenauer-Stiftung am 6. Oktober 2006 gemeinsam mit dem New Yorker EastWest Institute – einem der einflussreichsten amerikanischen Think Tanks – und dem Auswärtigen Amt in Berlin den internationalen Zukunftskongress „Global Resource Security: from common challenges to cooperative solutions“. Führende Experten aus Deutschland und den USA, aus Norwegen, China, Russland, Brasilien, Kuwait, der Türkei, der Slowakei, den Niederlanden und dem Senegal diskutierten über die Sicherung und Zukunft von Energie-Ressourcen, mineralischen Rohstoffen und Wasser.

Politische Kommunikation in der globalisierten Welt

Internationale Fachkonferenz

Am 5. und 6. Oktober veranstaltete die Konrad-Adenauer-Stiftung bereits zum 4. Mal einen internationalen Kongress zum Thema „Politische Kommunikation in der globalisierten Welt“ beim ZDF in Mainz. Kooperationspartner war auch diesmal das Institut für Publizistik der Johannes-Gutenberg-Universität.

Kurzbiographien zum Zukunftskongress: Globale Ressourcensicherheit

- Kurzbiographien der Redner -

Kurzbiographien der Redner des internationalen Zukunftskongresses der Konrad-Adenauer-Stiftung "Globale Ressourcensicherheit" am 05./06. Oktober 2006 in Berlin.

Wahlkampfbeobachtung zur Reichstagswahl in Schweden am 17. September 2006

Bericht zu einer 3-tägige Informationsreise zur Kampagnen-Beobachtung nach Stockholm, für die letzten Tage des Wahlkampfes in Schweden. Die Einigkeit des bürgerlichen Wahlbündnisses und die Konzentration der Agenda auf die Schaffung von Arbeitsplätzen hat dem Mitte-Rechts-Bündnis von Frederik Reinfeldt zum Sieg über die Sozialdemokraten verholfen, die Schweden seit zehn Jahren regierten. Was wir sonst über erfolgreichen Wahlkampf erfahren haben, finden Sie in folgendem Bericht.

Dr. Dieter Hundt: Kinder sind Zukunftsgestalter

Die Rede des Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter Hundt (BDA) anlässlich des Kindergipfels am Weltkindertag "Kinder bilden! Deutschlands Zukunft".

Kinder bilden! Deutschlands Zukunft

Kindergipfel am Weltkindertag

Bildliche Impressionen zum Kindergipfel am Weltkindertag, eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am 20. September 2006.

Politische Dimensionen der Anti-Terror-Gesetzgebung

Veranstaltungsdokumentation

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.