Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Wir im Norden

Kommunalpolitisches Seminar

„Wir im Norden – Herausforderungen und Perspektiven der Norddeutschen Bundesländer“ lautete das Wochenend-Seminar im Steigenberger Hotel Stadt Hamburg in Wismar, zu dem das PBF Hamburg einlud. Schon auf den ersten Blick beeindruckten die typisch nordischen Back-Stein-Treppengiebel vor dem zentral gelegenen Hotel am Marktplatz. Rund 800 Jahre prägen das Stadtbild der Hansestadt Wismar, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Akten des RCDS in guten Händen

Stellvertretender Bundesvorsitzender zu Gast beim Archiv

Im Februar besuchte der stellvertretender Bundesvorsitzende des RCDS, Dietmar Schulmeister, das Archiv.

Hans-Gert Pöttering empfängt RCDS-Vorstand

Am 16. Februar empfing der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung Hans-Gert Pöttering zwei Vorstände des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). Mit dem Bundesvorsitzenden Jenovan Krishnan und dem Bundesschatzmeister Claudius Klueting sprach Hans-Gert Pöttering über Hochschulpolitik, die Integration von Flüchtlingen und eine vertiefte Kooperation.

Parteienzusammenarbeit und politischer Dialog im Asiatisch-Pazifischen Raum

Hochrangige CDU-KAS Delegation zu Besuch in Neuseeland und Australien

Vom 4. bis 12. Februar 2016 besuchten Dr. Klaus Schüler, Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschlands, Dr. Gerhard Wahlers, stellvertretender Generalsekretär der KAS und Frank Priess, stellvertretender Hauptabteilungsleiter Europäische und Internationale Zusammenarbeit der KAS Neuseeland und Australien, um die Kontakte zu den Partnerparteien National Party in Neuseeland und Liberal Party in Australien zu vertiefen und über gemeinsame globale Herausforderungen zu sprechen.

Politisches Bildungsforum Saarland unter Kommissarischer Leitung

Am 15. Februar übernahm Christoph Bors die Leitung im Politischen Bildungsforum Saarland. Er ist ab sofort Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um unsere Stiftungsangebote und Kooperationen.

Nähe und Distanz: Der Staat Israel und die Europäische Union

Eine Bilanz des Wiesbadener Tischgesprächs 15. Februar 2016

„Israel und die Europäische Union hatten noch nie so enge Beziehungen wie heute. Aber auch die Animositäten waren noch nie so stark wie heute. Es ist ein Paradox.“ Im Wiesbadener Tischgespräch überraschte Michael Mertes, 2011 bis 2014 Leiter des Auslandsbüros Israel der Konrad-Adenauer-Stiftung, 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit mancher Beobachtung.

Strukturwandel in der Brandenburger Lausitz, aber wie?

Erfahrungen, Ansätze und innovative Ideen

Auf einem Seminar der KAS Brandenburg wurden mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik Möglichkeiten und Probleme eines Strukturwandels in der Lausitz diskutiert.

Einwanderung und Identität

Politischer Salon zu Ehren von Dr. h.c. Johannes Gerster

Unseren ersten Politischen Salon in diesem Jahr2016 widmen wir dem Zeitzeugen, Politiker undFreund Dr. h.c. Johannes Gerster anlässlich seines75. Geburtstages.

KAS / Stefan Stahlberg

Bierdosenflashmob, Betreuungsgeld und Beamtenbesoldung

Der Jahresrückblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 2015

Betreuungsgeld, Ladenöffnungsgesetz, Kopftuchverbot, Beamtenbesoldung und Versammlungsfreiheit: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hatte im Jahr 2015 durchaus Wirkung auf den Alltag vieler Menschen. Beim Berliner Jahresrückblick in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung diskutierten Richter, Politiker und Wissenschaftler die Problematik der Entscheidungen und die Wirkung der Urteile.

E-Government tut sich schwer in Deutschland

Wo kein Angebot, da keine Nachfrage – wo keine Nachfrage, da kein Angebot

Der Alltag ist heutzutage fast durchdigitalisiert: lernen, unterhalten, informieren, einkaufen, alles findet online statt. Nur wenn man es mit einer Behörde zu tun hat, wird man sehr schnell gezwungenermaßen wieder analog. Das sogenannte E-Government, also IT-gestützte Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und den Bürgern, kommt in Deutschland nicht so recht in Fahrt. Das verwundert, wäre die Kostenersparnis bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung signifikant.

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.