Συνεισφορές εκδηλώσεων

Aznar fordert Konzentration auf Werte

Veranstaltungsbericht zur Veranstaltung vom 5.5.2006 in London

Africa Beyond Aid

Conference Summary

The central question that the conference dealt with was: How can aid be better used, with an eventual focus on decreasing aid for at least some countries?

Komplizen im besten Wortsinn

Zwischen den Stühlen, mit Biermann und Heine

Von Heinrich Heine geht seit über 150 Jahren eine große internationale Ausstrahlung aus. Im Jubiläumsjahr seines Todestages umso mehr. Und dies auch, weil Dichter wie Wolf Biermann ihm ihre Verehrung bezeugen. Aber wie kann ein Liedermacher das am besten? Ein Abend im Bonner Wasserwerk.

Konrad-Adenauer-Schule in Afghanistan eingeweiht

Mit verhältnismäßig geringem Budget Bildungszentrum für 300 Mädchen und 300 Jungen errichtet.

Intervention de M. Nicolas Sarkozy

"Que voulons-nous faire de l'Europe ? A quoi le projet européen doit-il servir ? Il n'est que temps je crois de tenter, sans pessimisme mais sans illusion ni arrogance, d'apporter des réponses. Nous devons donner une vision à l'Europe."

"Wie steht es um das europäische Projekt?"

Grundsatzrede zu Europa von Nicolas Sarkozy, Minister für Inneres und Raumordnung und Parteivorsitzender der UMP

Innenminister Sarkozy hielt am 16. Februar 2006 auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und der Konrad-Adenauer Stiftung in Berlin eine Grundsatzrede zu Europa

Politische Kommunikation in der globalisierten Welt

Dokumentations CD-ROM zur gleichnamigen internationale Fachtagung vom 13. bis 14.Oktober 2005 im Konferenzzentrum des ZDF, Mainz-Lerchenberg

Zwischen „Anhimmeln und Verteufeln"

Christentum und Islam im Dialog

Veranstaltung der KAS in Bonn mit Klaus Berger und Navid Kermani

Bildung braucht Unternehmergeist

Für ein bürgerschaftliches Engagement kleiner und mittelständischer Unternehmen in der Bildung.

Das Projekt „Bildung braucht Unternehmergeist“ ist eine Kooperation der Hauptabteilung Politik und Beratung, Arbeitsgruppe Innenpolitik, der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Bundes Katholischer Unternehmer. Die Publikation gibt die Ergebnisse des Kongresses vom 27. Juni 2005 in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung inBerlin wieder.

Online-Dokumentation: Westliche Werte und europäische Identität

Internationale Konferenz am 12. Dezember 2005 in der Akademie der KAS, Berlin

Online-Dokumentation zur Veranstaltung mit Programm, Konzeptpapier und Curriculum Vitae der Referenten

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.