Συνεισφορές εκδηλώσεων

Bericht von der 3. KAS – IJHK – Konferenz von israelischen und jordanischen Unternehmern

Seit Jahren fördert die Konrad Adenauer Stiftung in Jerusalem und die Israelisch-Jordanische Handelskammer zahlreiche Bemühungen, um die jordanisch-israelisch-amerikanische Freihandelszone (QIZ: Qualifying Industrial Zones) mit Leben zu erfüllen. Dieses Projekt ist aktive Friedenspolitik, denn wirtschaftliche Zusammenarbeit über Grenzen hinweg birgt den sichersten Schlüssel zur Entspannung der Lage in Nahost. Der Beitrag der KAS – Jerusalem dient der Kontaktpflege zwischen beiden Regierungen, zwischen Wirtschaftsverbänden beider Länder, der Beratung und Unterstützung der Israelisch-Jordanischen Handelskammer und der Durchführung der jährlichen israelisch-jordanischen Wirtschaftskonferenz an der Scheich Hussein Bridge.

Die Finalität der Europäischen Union vor dem Hintergrund ihrer Erweiterung, 19./20.11.2004

IX. Rechtspolitische Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung

Am 19. und 20. November 2004 hat im Bildungszentrum Eichholz bei Bonn die IX. Rechtspolitische Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung stattgefunden. Die jährliche „Rechtspolitische Konferenz“ ist bevorzugter Begegnungsort zwischen höherer deutscher Justiz, Universität, Verwaltung und Politik.

Julia Franck - Autorenlesung

Mit Julia Franck setzte die KAS die Reihe ihrer Sankt Augustiner Autorenlesungen fort, innerhalb derer nicht nur viele ihrer Literaturpreisträger gelesen haben, Günter de Bruyn, Hilde Domin, Sarah Kirsch und Thomas Hürlimann etwa, sondern auch andere namhafte Autoren wie Elisabeth Borchers, Adolf Muschg, Sten Nadolny und Galsan Tschinag.

Zwischen Fortschritt und Risiko - wertegebundene Politik

im Zeitalter der Globalisierung

Rückblick auf die Vortragsveranstaltung aus Anlass des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Petersberger Abkommens; Ausstellung "Konrad Adenauer: Der erste Kanzler - Porträts - Medaillen" (22.11.04 - 05.01.05)

„Am Lichtsinn errätst du die Seele“ (Celan)

Existentielle Erfahrungen in der Literatur

Veranstaltungsbericht zur gleichnamigen Fachtagung vom 14.-16.11.2004 im Bildungszentrum Schloss Eichholz in Wesseling

Neue Impulse für Rechtsstaat und Medien in Südosteuropa

Workshop der KAS-Außenstellenleiter im Herbst 2004 in Bukarest

Große Stadt und kleiner Mensch: Kinder in der Metropole

Bericht zur 5. Veranstaltung „Metropolen-Mittag: Gespräche über die Zukunft der Großen Städte“ 13. 10. 2004

In Städten muß es unterschiedliche Lebensverhältnisse geben. Nach typischen Merkmalen einer Stadt befragt, fällt jedoch niemanden "Kinder" ein. Berlin könnte ein „Laboratorium der Zukunft“ bilden, in dem unterschiedliche Strategien erprobt würden.

Irak, Türkei und der Mittlere Osten - aussenpolitische Herausforderungen für die Türkei und Deutschland

Reden des 17. deutsch-türkischen Journalistenseminars vom 17. bis 29. Juni 2003 in Kemer, Antalya

Onlinedokumentation der Konrad-Adenauer-Stiftung

NATO und China

Bericht über die Konferenz „NATO und globale Sicherheit“ am 18./19. Oktober 2004 in Peking,

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. und in Zusammenarbeit mit dem China Reform Forum (CRF) und dem Shanghaier Institut für Internationale Strategische Studien (SIISS) diskutierten am 18./19.Oktober 2004 in Peking deutsche und chinesische NATO-Experten aktuelle Entwicklungen im transatlantischen Bündnis.

Wahlparty in Eichholz: Ein großer Erfolg.

Bericht von der US-Wahlparty in Eichholz vom 2. auf den 3. November 2004

Unter dem Motto „Bush oder Kerry?“ waren interessierte Bürgerinnen und Bürger nach Wesseling geladen. Die Einladung fand eine überragende Resonanz, sowohl bei den Menschen in der Region wie auch bei den Medien. Insbesondere der hohe Anteil junger Menschen prägte das Gesicht des Abends und der Nacht.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.