Συνεισφορές εκδηλώσεων

Neue Impulse für Rechtsstaat und Medien in Südosteuropa

Workshop der KAS-Außenstellenleiter im Herbst 2004 in Bukarest

Große Stadt und kleiner Mensch: Kinder in der Metropole

Bericht zur 5. Veranstaltung „Metropolen-Mittag: Gespräche über die Zukunft der Großen Städte“ 13. 10. 2004

In Städten muß es unterschiedliche Lebensverhältnisse geben. Nach typischen Merkmalen einer Stadt befragt, fällt jedoch niemanden "Kinder" ein. Berlin könnte ein „Laboratorium der Zukunft“ bilden, in dem unterschiedliche Strategien erprobt würden.

Irak, Türkei und der Mittlere Osten - aussenpolitische Herausforderungen für die Türkei und Deutschland

Reden des 17. deutsch-türkischen Journalistenseminars vom 17. bis 29. Juni 2003 in Kemer, Antalya

Onlinedokumentation der Konrad-Adenauer-Stiftung

NATO und China

Bericht über die Konferenz „NATO und globale Sicherheit“ am 18./19. Oktober 2004 in Peking,

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. und in Zusammenarbeit mit dem China Reform Forum (CRF) und dem Shanghaier Institut für Internationale Strategische Studien (SIISS) diskutierten am 18./19.Oktober 2004 in Peking deutsche und chinesische NATO-Experten aktuelle Entwicklungen im transatlantischen Bündnis.

Wahlparty in Eichholz: Ein großer Erfolg.

Bericht von der US-Wahlparty in Eichholz vom 2. auf den 3. November 2004

Unter dem Motto „Bush oder Kerry?“ waren interessierte Bürgerinnen und Bürger nach Wesseling geladen. Die Einladung fand eine überragende Resonanz, sowohl bei den Menschen in der Region wie auch bei den Medien. Insbesondere der hohe Anteil junger Menschen prägte das Gesicht des Abends und der Nacht.

The Restless Conscience (Das ruhelose Gewissen)

Dokumentarfilm zum 20. Juli 1944

In ihrem ersten Dokumentarfilm befasst sich Hava Kohav Beller eingehend mit dem Naziterror und mit denen, die ihn im eigenen Land bekämpften: Es geht vor allem um die Attentäter des 20. Juli und ihre Gewissenskonflikte. Der Film wurde 1992 in der Sparte "Dokumentarfilme" für einen Oscar nominiert.

Politische Kommunikation in der globalen Welt

Strategien und Innovationen im Dialog mit dem Bürger

Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 7. und 8. Oktober 2004 im Konferenzzentrum des ZDF auf dem Mainzer Lerchenberg.

Dialog der Religionen

Fachkonferenz am 11. Oktober 2004 im Haus der Geschichte in Bonn

Seit Jahren initiiert und fördert die Konrad-Adenauer-Stiftung den Dialog zwischen den Weltreligionen und ihren Kulturwelten. Dabei spielen die Schriftsteller eine besondere Rolle: als Seismographen vor allem für ethische Fragen und als Vermittler im „Kampf der Kulturen“ (Huntington).

Herausforderungen für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Kolloquium Außen- und Sicherheitspolitik vom 2. und 3. Oktober in Paris

Am 2. und 3. Oktober 2004 veranstaltete die Außenstelle Paris der Konrad-Adenauer-Stiftung ihr jährliches Kolloquium zur Außen- und Sicherheitspolitik mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Der Fokus war auf die Rüstungsindustrie als Teil einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gerichtet.Entsprechend groß war der Kreis anwesender Spitzenvertreter der wehrtechnischen Industrie (EADS, Rolls Royce, Thyssen Krupp, Thales).

Europa und die Ökumene

Aus Anlass der Veranstaltung der KAS "Europa und die Ökumene" hielt S.E. Kardinal Lustiger, Erzbischof von Paris, eine Rede über das Selbstverständnis der Europäer und ihrem Bezug zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Er lädt dabei ein und führt durch eine "Introspektion" Europas.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.