Συνεισφορές εκδηλώσεων

Barack Obamas Außenpolitik aus der Sicht der Opposition

Bericht vom fünften Staffers Luncheon 2009

Zum fünften Staffers Luncheon mit Mitarbeitern aus dem Bundestag in diesem Jahr hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung Gary Schmitt, den Leiter der Abteilung Advanced Strategic Studies des American Enterprise Institute in Washington, geladen, um – drei Tage vor Verkündung des Friedensnobelpreises – Präsident Obamas bisherige Außen- und Sicherheitspolitik zu erörtern und daraus Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen.

Barcelona mal konkret – Nachwuchsjournalisten auf Spurensuche

Tunis, 15. September 2005: Jubiläen haben es so an sich, insbesondere wenn es sich um ehrgeizige politische Projekte wie den Barcelona-Prozeß und dessen sich eher bescheiden präsentierenden zehnten Jahrestag im November 2005 handelt. Ziel des seinerzeit vereinbarten Prozesses war und ist es, aus dem Mittelmeer einen Raum der Stabilität, des Friedens und des Wohlstandes zu machen. Dazu wurden umfangreiche politische, wirtschaftliche und kulturelle Vorhaben in Angriff genommen. Die erste deutsch-tunesische Journalistenakademie der KAS in Zusammenarbeit mit dem Institut de Presse et des Sciences de l´Information vom 15. bis 25. September 2005 will diesen Vorgaben nachgehen, konkrete Auswirkungen recherchieren, Erreichtes mit noch Wünschenswertem vergleichen.

Bedeutung Martin Luthers für Politik und Gesellschaft heute

Das Engagement der Konrad-Adenauer-Stiftung beim 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg mit der Losung „Du siehst mich“ (Mose 16,13) war vom Reformationsjubiläum geprägt.

Bedeutung von interreligiösem Dialog

Delegation aus Tansania

Am 23. März traf eine Delegation hochrangiger religiöser Würdenträger aus Tansania mit Frank Priess, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit (EIZ) und Dr. Karlies Abmeier, Leiterin des Teams Religions-, Integrations- und Familienpolitik in der Hauptabteilung Politik und Beratung, zusammen. Thema war die Bedeutung des interreligiösen Dialogs um Extremismus und Radikalismus vorzubeugen.

Bedingt vorbildhaft

Estland, Lettland und Litauen haben den Weg aus der Krise gefunden, scheuen aber die Modellhaftigkeit ihres Tuns

Mit verstärktem Interesse blickt Europa derzeit ins Baltikum in der Hoffnung dort wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, wie man erfolgreich die Finanz- und Schuldenkrise bekämpfen kann. Immerhin ist es Litauen, Estland und Lettland nach schweren innerstaatlichen Problemen 2008 gelungen, sich bis heute zu stabilisieren und wieder gute Wirtschaftsdaten vorzulegen. Die Frage, die sich stellt: „Können die baltischen Staaten tatsächlich als Vorbild für Europa dienen?“

Begegnung mit dem Nachbarn (28.04.2003)

Begegnung mit dem Nachbarn - Tagung der KAS

Begegnung mit dem Nachbarn (I). Aspekte österreichischer Gegenwartsliteratur

Bericht von der KAS-Tagung vom vom 28. April 2003

Begegnung mit dem Nachbarn (IV)

Fachtagung über Schweizer Gegenwartsliteratur

In Kooperation mit der Kulturstiftung Pro Helvetia hat die KAS vom 19. bis zum 21. Juni in Eichholz und Bonn mit einer Tagung über die Schweizer Gegenwartsliteratur ihre europäische Reihe „Begegnung mit dem Nachbarn“ fortgesetzt. Michael Böhler, Corina Caduff, Gerhard Lauer u.a. sprachen über Wertkritik bei Frisch und Dürrenmatt, über den literarischen Umgang mit der NS-Vergangenheit, über europäische Identität sowie über das Verhältnis von Sprache und Nation in der viersprachigen Schweiz. Höhepunkt und Abschluß der Tagung war eine Autorenlesung von Adolf Muschg (Präsident der Berliner Akademie der Künste) im Bonner Wissenschaftszentrum.

Begegnungen ermöglichen

KAS-Stipendiaten organisieren Nachbarschaftsfest für Flüchtlinge

Gleich zwanzig Stipendiaten aus den Stuttgarter Hochschulgruppen haben ein Nachbarschaftsfest für Flüchtlinge in Heumaden bei Stuttgart organisiert.

Begegnungen mit dem Nachbarn (28.04.2003) Bilderseite

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.