Συνεισφορές εκδηλώσεων

Bericht von der 3. KAS – IJHK – Konferenz von israelischen und jordanischen Unternehmern

Seit Jahren fördert die Konrad Adenauer Stiftung in Jerusalem und die Israelisch-Jordanische Handelskammer zahlreiche Bemühungen, um die jordanisch-israelisch-amerikanische Freihandelszone (QIZ: Qualifying Industrial Zones) mit Leben zu erfüllen. Dieses Projekt ist aktive Friedenspolitik, denn wirtschaftliche Zusammenarbeit über Grenzen hinweg birgt den sichersten Schlüssel zur Entspannung der Lage in Nahost. Der Beitrag der KAS – Jerusalem dient der Kontaktpflege zwischen beiden Regierungen, zwischen Wirtschaftsverbänden beider Länder, der Beratung und Unterstützung der Israelisch-Jordanischen Handelskammer und der Durchführung der jährlichen israelisch-jordanischen Wirtschaftskonferenz an der Scheich Hussein Bridge.

Bericht zum Besuch von deutschen Politikern in Jordanien

Delegationsbesuch in Jordanien, 13. - 19. 9. 2003

Bericht zum Besuch von deutschen Politikern in Jordanien (20.09.2003)

Bericht zur Veranstaltung an der Bar Ilan Universität am 16. Mai 2004

Thema: "Mulitkulturalität im Schatten des nationalen Konflikts"

Bericht über die Studienreise des AK Junge Außenpolitiker nach Wien

Die Frage nach der „immerwährenden Neutralität“ Österreichs im Zusammenhang mit der außenpolitischen Ausrichtung des Landes zog sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Gespräche. Die verschiedenen Gesprächspartner betonten die Aspekte des Neutralitätsstatus und dessen Selbstverständnis für die österreichische Gesellschaft und Politik. Insbesondere das Verhältnis zu Russland war für die Teilnehmer von großem Interesse, das aus deutscher Sicht relativ unkritisch wirkte. Wiederholt wurde der Ruf nach der Notwendigkeit eines effektiven Multilateralismus - nach einem Prozess der gemeinsamen Suche nach Lösungen für internationale Herausforderungen unter Wahrung des Völkerrecht - laut.

Bericht: „Der Zweck von Politik und Wirtschaft"

Neue Herausforderungen für die Sozialwissenschaften im Zeitalter der Globalisierung“

Bericht zum Internationalen Symposium in Rom vom 27. bis 28. Oktober 2006. In Zusdammenarbeit mit der Päpstlichen Universität Gregoriana.

Johanna Frank

Berlin braucht eine Bildungsreform

Stadtteilgespräch Pankow

Das Politische Bildungsforum Berlin der Konrad-Adenauer-Stiftung lud zum Stadtteilgespräch der Veranstaltungsreihe „Bildung für die Zukunft“ nach Pankow ein. Akteure aus vielen Bereichen der Bildung diskutierten über fehlende Strukturen im Bildungssystem, Lehrermangel und unzureichende Lehrmittel im Unterricht.

Berlin feiert mit Israel

Die Konrad-Adenauer-Stiftung beim Fest zu Israels 60. Geburtstag auf dem Gendarmenmarkt

Davidsterne und blau-weiße Fahnen haben den Gendarmenmarkt zu Israels 60. Geburtstag dominiert. Zwischen fröhlich feiernden Menschen und zahlreichen Ständen war auch die Konrad-Adenauer-Stiftung mit ihrem Informationsangebot zu den deutsch-israelischen Beziehungen vor Ort.

Berlin im Wandel der Zeit

eine Fotoreportage

Die Schülergruppe unter Beatriz Lanchas Fuentes hielt Augenblicke der Stadt Berlin mit der Kamera fest.

Bernhard Vogel für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Jury des Politikawards würdigt Selbstlosigkeit des Ehrenvorsitzenden

Der Politikaward in der Kategorie „Lebenswerk“ geht in diesem Jahr an den Ehrenvorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung Professor Dr. Bernhard Vogel und dessen Bruder Hans-Jochen. Die Jury würdigt damit die jahrzehntelangen Verdienste der beiden.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.