Συνεισφορές εκδηλώσεων

Matthias Rüby / Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

China: Partner, Wettbewerber und strategischer Rivale

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprachen Fachleute über Chinas Engagement in multilateralen Organisationen und die Implikationen für Deutschland und Europa

Der wirtschaftliche und politische Aufstieg Chinas ist ein bedeutender Megatrend unserer Zeit, der die internationale Ordnung nachhaltig verändert. Dabei tritt die Volksrepublik in den letzten Jahren immer selbstbewusster auf und scheint ihre ursprüngliche internationale Zurückhaltung aufgegeben zu haben. Dies spiegelt sich auch im Engagement Chinas in multilateralen Organisationen wieder.

Chinas aktuelle Sicherheitspolitik

General Xiong Guangkai, Vorsitzender des China-Instituts für internationale strategische Studien (CIISS), Peking, hat über die gegenwärtigen Ziele der Sicherheitspolitik der Volksrepublik China betont, dass sein Land die sicherheits- und militärpolitischen Strategien sowohl auf traditionelle wie auch neue Bedrohungen der Sicherheit ausrichte.

Choreograph der Seelen

Hommage für John Neumeier

In ihrer Hommage 2015 hat die Konrad-Adenauer-Stiftung einen der bedeutendsten Vertreter von Kunst und Kultur geehrt, John Neumeier.

Christlich-jüdischer Dialog

Weitere Schritte im Kampf gegen Antisemitismus vereinbart

Vertreter christlicher und jüdischer Gemeinschaften haben auf der jetzt zu Ende gegangenen Jahreskonferenz des ICCJ, die in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin stattfand, weitere Schritte auf dem Weg des gemeinsamen Dialogs und im Kampf gegen den Antisemitismus vereinbart. Repräsentanten von Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit aus 22 Ländern – von Argentinien bis Uruguay – unterzeichneten die „Zwölf Thesen von Berlin“.

Christliche Demokraten im Exil

Vom 19. bis 20. Mai 2016 kamen auf Einladung der Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik Experten aus dem In- uns Ausland zur wissenschaftlichen Tagung „Christliche Demokraten im Exil“ in die Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Christliche Soziallehre als Schlüssel für Demokratie und Entwicklung in Afrika

Kardinal Turkson zu Besuch in der Konrad-Adenauer-Stiftung

In den Grundlagen der Christlichen Soziallehre liegen wichtige und entscheidende Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung. So wie sie in Deutschland dazu beigetragen hat, die Verantwortung der Eliten zu stärken, um Wohlstand in Freiheit zu ermöglichen, so kann die Soziallehre auch ein Schlüssel für eine gerechte und demokratische Entwicklung der Länder Lateinamerikas, Afrikas und Asien sein.

Christliche Werte gegen Armut und Ungleichheit

Experten diskutierten auf der Konferenz „Christian Humanism“ über Lösungsmodelle

Auf der Konferenz „Christian Humanism“ diskutierten Experten über Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt und wie ein christliches Menschenbild in der globalen Marktwirtschaft diese Faktoren minimieren kann. Die Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung fand in Kooperation unter anderem mit dem Forschungszentrum Markets, Culture and Ethics Research Centre (MCE) of the Pontifical University of the Holy Cross statt.

Church and Civil Society

The Role of Christian Churches in the Emerging Countries of Argentina, Mexico, Nigeria and South Africa

The Konrad Adenauer Foundation hosted a conference together with the Philosophical Research Institute of Hanover – the first institute in Germany which is supported by the Church. The conference focused on the role of Christian Churches in four "anchor countries" in Latin America and Africa. This paper is a resumé of the diverse issues discussed during the conference.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Vortrag anlässlich der Fachkonferenz "Vermächtnis und Verpflichtung - Zum 100. Geburtstag von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Helmuth James Graf von Moltke und Pater Alfred Delp" am 21. Juni 2007 in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin

Comunicación Política

En octubre del año 2009 la KAS Nicaragua ofreció un taller sobre Comunicación Política a periodistas nicaragüenses contando con la perticipación del experto Peter Behrens, Representante de la KAS del Programa Regional Medios de Comunicación y Democracia con sede en Buenos Aires.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.