Συνεισφορές εκδηλώσεων

Den Umbruch im Nahen Osten begleiten

Konrad-Adenauer-Stiftung informiert über ihre Arbeit in den Transitions-Staaten

Mit großer Geschwindigkeit verändert sich im Moment das Machtgefüge in Nordafrika und dem Nahen Osten. Verantwortlich dafür sind Menschen und Gesellschaften, denen auch im Westen von zahlreichen Beobachtern lange Zeit die Demokratiefähigkeit abgesprochen wurde. „Diese Beobachter müssen gerade eine historische Lektion erlernen, und das ist gut so“, sagte Dr. Martin Beck bei einer umfassenden Informationsveranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zu den Umbrüchen im Nahen Osten. Beck hat federführend ein Strategiepapier zur Stiftungs-Arbeit in dieser Region verfasst.

Denkanstöße zur Außenpolitik

Präsentation der Studie „Perspektive 2020: Empfehlungen für eine aktive deutsche Außenpolitik“

Perspektive 2020: Empfehlungen für eine aktive deutsche Außenpolitik – Unter diesem Titel legte der Arbeitskreis Junge Außenpolitiker der KAS am 19. September 2011 in Berlin seine neue Studie vor. Bereits bei der Begrüßung der zahlreichen Teilnehmer betonte der stellvertretende Generalsekretär der KAS, Dr. Gerhard Wahlers, dass der Arbeitskreis einen wichtigen Beitrag zur Forcierung des außen- und sicherheitspolitischen Diskurses leiste und somit das verstärkte Engagement der Stiftung in diesem Bereich widerspiegele.

Denkt@g-Gewinner ausgezeichnet

Wettbewerbs-Schirmherr Lammert gratuliert

Die Preisträger des bundesweiten Jugendwettbewerbs „DenkT@g“, mit dem die Konrad-Adenauer-Stiftung seit 2001 junge Menschen zur Auseinandersetzung mit der Shoa und der NS-Diktatur, aber auch mit aktuellen Fragen von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Gewalt aufruft, stehen fest.

Denkt@g-Wettbewerb 2010 gestartet

Bundestagspräsident Prof. Norbert Lammert hat in Berlin den Jugend-Wettbewerb „Denkt@g 2010“ eröffnet. Damit sind junge Menschen in ganz Deutschland aufgerufen, Homepages zu konzipieren, die sich mit dem Nationalsozialismus und seinen Opfern beschäftigen. „Diese Zeit zwischen 1933 und 1945 prägt nach wie vor die Wahrnehmung Deutschlands in der Welt“, sagte Lammert in seiner Eröffnungsrede vor Berliner Schülern.

DenkTag 2011 - Fotodownload

Unser Service exklusiv für Medienschaffende: Laden Sie für Ihre Berichterstattung Bilder von der Preisverleihung des DenkTag-Wettbewerbs. Die Bilder liegen in einer druckfähigen Qualität im jpg-Format vor. Bitte geben Sie bei Verwendung als Quelle "KAS" an. Bitte klicken Sie zum Download auf das gewünschte Motiv.

Der Anfang des Endes der Teilung Europas

Erinnerung an das Paneuropäische Picknick im August 1989

Was am 19. August 1989 als paneuropäisches Picknick nahe des ungarischen Grenzortes Sopron geplant war, ging als Meilenstein auf dem Weg zur friedlichen Revolution und zur Einheit Deutschlands und Europas in die Geschichtsbücher ein.

Der Arbeitsmarkt: Große Erfolge und neue Aufgaben

Diskussion über Globalisierung, Minijobs und Fachkräftemangel

Der Arbeitmarkt stellt ein zentrales Thema in der Diskussion um den Standort Deutschland. Dies machte Hilmar Schneider, Direktor des CEPS/ INSTEAD, zu Beginn des Panels „Arbeitsmark: große Erfolge und neue Aufgaben“ deutlich. In seinem inhaltlichen Impuls stellte er vor allem die Gründe vor, weshalb der deutsche Arbeitsmarkt heute eine beachtliche Krisenresistenz aufweist.

Der Berlin-Prozess und danach

Regionale Integration und der EU-Annäherungsprozess auf dem Westbalkan

Am 12. Juli 2017 findet in Triest die 4. Konferenz zum Westlichen Balkan im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses statt. Diese Konferenz wird dabei ganz unter dem Eindruck der vielfältigen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Herausforderungen auf dem Westbalkan stehen. Im Vorfeld des Gipfels von Triest lud die Konrad-Adenauer-Stiftung am 8. Mai in Berlin zu einem Westbalkan-Diskussionsforum auf Ebene der in Berlin ansässigen Botschafter der beteiligten Länder ein.

Der Berliner Jahresrückblick auf das Rechtsprechungsjahr 2015 des Bundesverfassungsgerichts

Tagungsbericht

Bereits zum vierten Mal diskutierten Richter, Politiker und Rechtswissenschaftler in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung unter Teilnahme von fünf amtierenden und zwei ehemaligen Bundesverfassungsrichtern wichtige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Rechtsprechungsjahr.

Der Berliner Mauerfall 1989

Projekttage für Berliner Oberstufenschülerinnen und -schüler

Dass Berlin nicht immer bundesdeutsche Hauptstadt war, ist gerade jungen Menschen oft nicht klar. Zudem ist 20 Jahre nach dem Berliner Mauerfall der Jubel über den friedlichen Zusammenbruch des Sozialismus verebbt. In zwei Workshoptagen sollten sich Berliner Oberstufenschüler und -schülerinnen daher in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung kreativ mit den Ereignissen und Hintergründen des Berliner Mauerfalls von 1989 auseinandersetzen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.